Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Grafika ma ciemne tło. Na górze jest napis REGIOSTARS 2021. Poniżej znajduje się jasna kula od której rozchodzą się promienie. Wokół niej, po orbicie zaznaczonej liniami, krążą różne symbole, między innymi rowerzysta, wiatrak, las czy most. W lewym dolnym rogu znajduje się napis #RegioStars, a poniżej link do strony internetowej www.regiostarsawards.eu. W prawym dolnym rogu jest logo Komisji Europejskiej oraz napis Regional and Urban Policy. Grafika pochodzi z archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

REGIOSTARS 2021 promuje innowacyjne projekty, które prezentują nowe podejścia do rozwoju regionalnego (grafika archiwum UM WW).

Wypromuj swój projekt w Europie

Do 9 maja br. trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu REGIOSTARS 2021, organizowanego przez Komisję Europejską.

REGIOSTARS 2021 promuje innowacyjne projekty, dofinansowane z Unii Europejskiej, prezentujące nowe podejścia do rozwoju regionalnego. Jeśli zrealizowałeś ciekawy projekt i chcesz się pochwalić jego efektami na forum międzynarodowym – to jest ten moment! Ten prestiżowy konkurs to najlepsza okazja do wypromowania swojej inwestycji w całej Europie. W tym roku poszukiwane są projekty odznaczające się największym potencjałem.

Kategorie REGIOSTARS 2021

1. INTELIGENTNA Europa: zwiększenie konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw w środowisku cyfrowym (SMART Europe: Increasing the competitiveness of local businesses in a digital world)
2. ZIELONA Europa: ekologiczne i odporne społeczności w obszarach miejskich i wiejskich (GREEN Europe: Green and resilient communities in urban and rural setting)
3. SPRAWIEDLIWA Europa: wspieranie włączenia społecznego i przeciwdziałania dyskryminacji (FAIR Europe: Fostering inclusion and anti-discrimination)
4. ZURBANIZOWANA Europa: promowanie ekologicznych, zrównoważonych i opartych na obiegu zamkniętym systemów żywnościowych w miejskich obszarach funkcjonalnych (URBAN Europe: Promoting green, sustainable and circular food systems in functional urban areas)
5. TEMAT ROKU: zwiększanie mobilności ekologicznej w regionach - Europejski Rok Kolei 2021 (TOPIC OF THE YEAR: Enhancing green mobility in the regions: European Year of Rail 2021)

Zgłoszenia

Kandydatury mogą przesyłać kierownicy projektów, po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej. W tym celu należy skontaktować się z pracownikiem IZ z Wielkopolski (wyślij e-mail na adres: promocja.wrpo@wielkopolskie.pl). Z jednego programu można zgłosić maksymalnie pięć projektów, których rozpoczęcie nastąpiło po 1 stycznia 2007 r.

Nagrody

KE zaprosi finalistów do udziału w sesjach szkoleniowych na temat komunikacji w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2021 w październiku br. Zwycięzcy REGIOSTARS Awards 2021 otrzymają płatne partnerstwo medialne o wartości 5 000 euro. Uroczysta ceremonia wręczenia nagród w pięciu kategoriach tematycznych oraz nagroda publiczności planowana jest w grudniu 2021 r. w Chorwacji.

Aplikacje należy przesyłać online wyłącznie poprzez stronę internetową: www.regiostarsawards.eu
Szczegółowe informacje na temat REGIOSTARS 2021 znajdą Państwo na stronie KE: ec.europa.eu

Red.

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska