Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia klasę pełną uczniów. Zdjęcie wykonane jest z tyłu sali. Widać uczniów siedzących w ławkach. Na samym przedzie stoi uśmiechnięty nauczyciel. Na ścianie widoczna między innymi tablica interaktywna i projektor multimedialny. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

W ramach projektu „Zawody techniczne – trafny wybór” , uczniowie kaliskiego technikum mogli skorzystać z przedmiotowych szkoleń zawodowych (fot. archiwum beneficjenta).

Szkoły uczą się nowej rzeczywistości

Wśród dziedzin życia, którym pandemia koronawirusa sprawiła poważne problemy, jest edukacja. Zamknięte szkoły spowodowały, że kadra pedagogiczna i uczniowie, musieli nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości. Doskonalenie cyfrowych kompetencji, testowanie nowych narzędzi i metod nauczania, a także budowanie relacji przez szklany ekran – to tylko niektóre z wyzwań. Wszystkich, w tym trudnym czasie, wspierają unijne środki.

Pandemia wymusiła na wszystkich przymusową lekcję cyfryzacji. Dotyczy to także edukacji i szkolnictwa, które na początku pierwszej fali zostało praktycznie sparaliżowane przez nowe wyzwania. Przed epidemią COVID-19 zdalna edukacja była czymś, z czego tylko incydentalnie zdarzało nam się korzystać. Nagle stała się jedynym wyjściem z sytuacji. Szkoły branżowe, które już wcześniej mierzyły się z różnego rodzaju problemami, w tym poważnym deficytem kadrowym m.in. wśród nauczycieli kształcenia zawodowego, stanęły przed jeszcze większymi wyzwaniami. Jednym z nich było przyspieszone szkolenie nauczycieli, z których część nie korzystała na co dzień z zaawansowanych cyfrowych narzędzi. Innym – potrzeba pilnego doposażenia szkół w sprzęt i wsparcie uczniów.

Na najwyższym poziomie

Podobnie jak w całej Polsce, kłopoty sprzętowe pojawiły się w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie. W murach tej placówki, istniejącej już 150 lat, kształcą się między innymi przyszli ekonomiści, budowlańcy, handlowcy, mechatronicy czy informatycy.

Fotografia przedstawia szkolną pracownię komputerową. Widoczne są stanowiska ustawione wzdłuż ścian oraz na środku sali. Na każdym biurku stoi czarny monitor. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. - Pandemia w dużym stopniu wpłynęła na działalność naszej szkoły – przyznaje Ireneusz Rajman, dyrektor placówki. - Nauczyciele zauważyli spadek motywacji, trudność w budowaniu relacji, a także złe samopoczucie i niewystarczający stopień zaangażowania wśród młodzieży. Dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom, pedagodzy potrafili przezwyciężyć początkowe kłopoty. Nie mieli jednak wpływu na problemy sprzętowe – nie każdy uczeń dysponował przecież komputerem. Sami nauczyciele zaś pracowali na prywatnych urządzeniach – mówi.

Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich, ZSZ w Wolsztynie zakupił 74 laptopy z oprogramowaniem, 61 tabletów multimedialnych oraz 24 kamery internetowe. Sprzęt trafił do szkoły pod koniec marca 2021 roku i został rozdysponowany wśród uczniów. Kiedy młodzież wróci do szkół, urządzenia trafią do pracowni i nadal będą wykorzystywane.

- Sprzęt ułatwił nam prowadzenie zajęć zdalnych, jednak trzeba pamiętać, że najważniejszą rolę w procesie edukacji młodzieży wciąż pełnią nauczyciele – ich wiedza i zdolność dostosowania się do nowej sytuacji – mówi Lidia Żok, kierownik kształcenia praktycznego. - Oczywiście nie wszystkie lekcje da się przeprowadzić zdalnie. Staramy się jednak stanąć na wysokości zadania i sprawić, żeby jakość edukacji w naszej szkole nie ucierpiała – mówi.

Fotografia przedstawia pracownię komputerową. Połączone biurka ustawione są wzdłuż ścian. Na każdym stanowisku widać zamkniętego laptopa. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. Większość uczniów także przystosowała się do nowej rzeczywistości i potrafi się dziś w niej odnaleźć, a nawet… zauważyć plusy.

- Mam więcej czasu, bo nie muszę dojeżdżać do szkoły – mówi Klaudia Dolata z czwartej klasy. - Radzę sobie dobrze, potrafię się zorganizować i zmotywować, dzięki czemu nie mam problemów ze zdalną nauką – dodaje.

Co ważne, ze specjalnej „covidowej” puli środków wynoszącej 25 mln zł, wsparcie trafiło nie tylko do wolsztyńskiej szkoły. Pomoc otrzymały 222 placówki edukacyjne, dzięki czemu tysiące uczniów może dziś korzystać z nowoczesnych laptopów do pracy zdalnej.

Więcej na temat pomocy unijnej dla szkół zawodowych z puli „covidowej” w magazynie „Zmieniamy Wielkopolskę” (odc. 19)

Całkowity koszt projektu „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie” to kwota prawie 500 tys. zł, przy czym dofinansowanie z Funduszy Unijnych dla Wielkopolski to kwota ponad 415 tys. zł.

Wiedza rodzi autorytet

Inną placówką, która zdecydowała się sięgnąć po unijne środki, tym razem nie z puli „covidowej”, jest Technikum im. św. Józefa w Kaliszu. Odkąd w 2017 roku w murach szkoły zabrzmiał pierwszy dzwonek, uczniowie mogą się tutaj kształcić na kierunkach: technik technologii drewna, technik mechatronik, technik informatyk, technik fotografii i multimediów, a od trwającego roku szkolnego, także technik programista.

Fotografia przedstawia sprzęt zakupiony w ramach projektu. Od prawej widoczne jest pomarańczowe pudło, w środku którego znajduje się nowoczesna spawarka, dalej drukarka oraz pudełka z kartami graficznymi. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. - Naszym priorytetem jest szkolenie młodzieży w zawodach mających przyszłość na rynku pracy – mówi ks. dr Adam Kraska, dyrektor szkoły. - Dzięki najlepszemu wyposażeniu i wykwalifikowanej kadrze możemy zapewnić uczniom edukację na najwyższym poziomie. Dlatego nie ustajemy w poszukiwaniu rozwiązań, które mogą pomóc w rozwoju naszej szkoły – dodaje.

Głównym założeniem realizowanego przez technikum projektu jest podnoszenie kompetencji oraz kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz uczniów. Grono pedagogiczne korzysta ze szkoleń odnoszących się do technologii internetowej i najnowszych technologii zgodnych z kierunkiem prowadzonych zajęć. Zainteresowani nauczyciele mogą dokształcać się podyplomowo.

Szkoła otrzymała też sporo nowego sprzętu. Do pracowni obróbki drewna trafiły m.in. frezarki, wyrzynarki, wiertarki czy piły. Pracownia fotografii wzbogaciła się o obiektywy, statywy, oprogramowanie, monitor graficzny i stół bezcieniowy z oświetleniem. Nowe komputery i programy otrzymała też pracownia lokalnych sieci komputerowych.

Fotografia przedstawia nowe urządzenie w pracowni stolarskiej. To prawdopodobnie piła. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. - Spora część kursów to zajęcia praktyczne. Obawialiśmy się, że pandemia może pokrzyżować nam plany, na szczęście tak się nie stało – przyznaje ks. dr Adam Kraska. - Podzieliliśmy uczestników na mniejsze grupy i pracowaliśmy. Część wykładów można było przeprowadzić zdalnie i tak właśnie zrobiliśmy – dodaje.

Zadowolenia z udziału w projekcie nie kryją sami zainteresowani.

- Skorzystałem ze szkolenia z zakresu Cisco i AutoCad – mówi Cezary Promny, nauczyciel przedmiotów informatycznych i fotograficznych. - Dlaczego? Najnowsze rozwiązania technologii sieciowych to dziś priorytet. By kształcić dobrych informatyków musimy posiadać wiedzę na najwyższym możliwym poziomie. Tylko wtedy będziemy dla uczniów wzorami i autorytetami – dodaje.

- Swoją przyszłość wiążę z kierunkiem: technologia drewna – przyznaje Igor Litwin, uczeń klasy trzeciej. - Skorzystałem z dodatkowych zajęć z matematyki i specjalistycznego języka angielskiego. Bardzo cieszy mnie nowe wyposażenie pracowni obróbki drewna. Dzięki niemu poznaje sprzęt, jaki spotkam w przyszłej pracy.

Projekt, „Zawody techniczne – trafny wybór”, który potrwa do lipca 2022 roku pomoże 500 uczniom i 30 nauczycielom. Całkowity koszt projektu to prawie 2 mln zł, wsparcie z Funduszy Unijnych dla Wielkopolski wyniosło ponad 1,6 mln zł.

Warto wspomnieć także o projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”, który swoim zasięgiem obejmuje aż 600 szkół podstawowych i ponadpodstawowych w regionie. Celem jest podniesienie kompetencji informacyjno-komunikacyjnych prawie 5 tys. nauczycieli i ponad 11,5 tys. uczniów. Poza działaniami miękkimi, polegającymi na promowaniu innowacyjnych rozwiązań przez pedagogów czy organizowaniu zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, przewidziano również twarde – budowę sieci wifi czy wyposażanie pracowni przedmiotowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie csw2020.com.pl.

Dominik Wójcik

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska