Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia pięciu uczniów, którzy uczą się zawodu w specjalistycznej pracowni. Każdy z nich, przy osobnym stanowisku, obsługuje skomplikowane urządzenia. Wszyscy mają na oczach ochronne okulary. Zdjęcie pochodzi z archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Dzięki projektowi, większa liczba uczniów z wielkopolskich szkół będzie mogła wziąć udział w płatnych stażach (fot. archiwum UM WW).

„Czas zawodowców BIS…” z większymi możliwościami

Wielkopolska potrzebuje zawodowców, z tego powodu ze środków unijnych Zarząd Województwa stara się wspierać edukację młodzieży w szkołach zawodowych. Ważną decyzję podjęto w tym względzie w ostatnich tygodniach.

Jednym z projektów, który ma pomóc wypromować szkolnictwo zawodowe, jest "Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, który wystartował dzięki finansowemu wsparciu z WRPO 2014. Teraz, dzięki zwiększeniu finansowania projektu unijnego do blisko 85 mln zł, większa liczba uczniów z wielkopolskich szkół będzie mogła wziąć udział w płatnych stażach.

Fotografia przedstawia cztery osoby – dwie kobiety stojące w środku oraz dwóch mężczyzn po bokach, pozujące na tle flag Unii Europejskiej, Polski i województwa wielkopolskiego. Wszyscy są elegancko ubrani. Dwie osoby z lewej trzymają podpisane umowy. Zdjęcie pochodzi z archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Do tej pory do programu przystąpiło już 80 szkół z naszego regionu. Na liście są m.in. placówki z Piły, Leszna, Kalisza, Konina i Ostrowa Wlkp., a także ze Słupcy, Złotowa, Środy Wlkp., Kórnika, Swarzędza, Bolechowa czy Obornik. Dzięki niemu uczniowie mogą odbywać staże w zakładach pracy, brać udział specjalistycznych zajęciach w innowacyjnych laboratoriach oraz korzystać z „Systemu Zawodowcy” kojarzącego przedsiębiorców poszukujących praktykantów z uczniami. Dodatkowo projekt zakłada wypracowanie trwałych powiązań pomiędzy szkołami i lokalnymi pracodawcami poprzez uzupełnianie kształcenia zawodowego o elementy praktycznej nauki zawodu.

Większy budżet projektu oznacza m.in. zwiększenie liczby uczniów uczestniczących w stażach u pracodawców z 8 000 uczniów do 8 250 osób, zwiększenie liczby uczniów uczestniczących w specjalistycznych zajęciach w laboratoriach z 10 000 do 11 200 uczniów. Środki zostaną też przeznaczone na rozwój laboratoriów zajęć specjalistycznych.

Aneks do umowy zwiększającej dofinansowanie dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” podpisała Paulina Stochniałek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wraz z Prof. Teofilem Jesionowskim, Rektorem Politechniki Poznańskiej.

Projekt realizowany jest przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz Politechnikę Poznańską. Współpracują z nimi samorządy, pracodawcy oraz szkoły branżowe z całego regionu. Przedsięwzięcie zakończy się w czerwcu 2023 roku.

Red.

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska