Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia fragment drogi biegnącej przez las. Na dalszym planie znajduje się wjazd do miejscowości, o czym informuje znak po prawej stronie, z napisem „Szklarka Myśleniewska”. Zdjęcie pochodzi z archiwum WZDW w Poznaniu.

Wielkopolska nie ustaje w budowie i przebudowie dróg. W tym roku rozpoczną się prace między innymi na Drodze Wojewódzkiej nr 444, od Szklarki Myśleniewskiej do DK 11 (fot. archiwum WZDW w Poznaniu).

Ostra jazda, czyli drogi w budowie

Pandemia nie zahamowała inwestycji drogowych. W Wielkopolsce realizowanych jest aktualnie kilkanaście dużych projektów unijnych, które usprawnią komunikację między gminami i poprawią komfort podróżowania.

W ostatnich latach Wielkopolska zwiększyła liczbę inwestycji drogowych. Nieprzypadkowo. Dobre drogi obniżają koszty transportu, czas podróży, a także zwiększają mobilność zawodową mieszkańców. Poza tym, poszerzają możliwości efektywnego lokowania kapitału i skłaniają firmy do inwestowania. Przyczyniają się również do obniżenia liczby wypadków i zanieczyszczenia środowiska. Wiele z kluczowych inwestycji regionu prowadzonych jest przy wsparciu Funduszy Europejskich. Prace obejmą m.in. okolice Solca, Świątnik, Szklarki Myślniewskiej, Buku, a także na węźle przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu i w Kaliszu.

Kluczowe kilometry

W marcu br. podpisana został umowa na rozbudowę kolejnego odcinka drogi nr 305 - od Solca do mostu na Południowym Kanale Obry w powiecie wolsztyńskim. Droga łączy województwa wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie. Ma kluczowe znaczenie w rozwoju sprawnego systemu komunikacji.

Fotografia przedstawia fragment zniszczonej drogi wiodącej przez las. Po lewej stronie widać tylko pojedyncze zabudowania. Po prawej zaś stoi znak z napisem „Solec”. Zdjęcie pochodzi z archiwum WZDW w Poznaniu. – Prace prowadzone będą na odcinku o długości 1,7 km – mówi Kinga Hedrych, Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. – To zadanie zwieńczy rozpoczęty w 2017 r., czteroetapowy projekt rozbudowy drogi o łącznej długości 20 km od Solca w powiecie wolsztyńskim do granicy województwa w powiecie leszczyńskim – podkreśla.

Roboty na odcinku od Solca do mostu na Południowym Kanale Obry obejmą m.in. wymianę i poszerzenie istniejącej nawierzchni, przebudowę skrzyżowań i zjazdów do posesji oraz kanalizacji deszczowej. Na trasie ustawiony zostanie ekran akustyczny, pojawią się też wyspy spowalniające. W efekcie powstaną: jezdnia o szerokości siedmiu metrów, nowe chodniki i ścieżka rowerowa. Droga gotowa będzie w październiku 2022 r.

Wartość kontraktu to ponad 7 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to blisko 5,7 mln zł.

Równolegle trwa rozbudowa drogi nr 305 na odcinku 8,4 km od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy regionu. Ten odcinek oddany zostanie do użytku już w tym roku.

Szybciej i bezpieczniej

Kolejną ważną inwestycją, która ruszyła w pierwszym kwartale tego roku, jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin – Kórnik na odcinku Świątniki – Mieczewo.

Fotografia przedstawia fragment budowanej drogi przez las. Na pierwszym planie widać ubity piasek. Odcinek na drugim planie jest frezowany przez traktor. Zdjęcie pochodzi z archiwum WZDW w Poznaniu. Zakres prac, oprócz wykonania nowej nawierzchni, obejmie budowę dwóch przystanków autobusowych z chodnikiem i dwukierunkowej ścieżki rowerowej. Odtworzone zostaną też pobocza, rowy i istniejące zjazdy. Zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu (m.in. balustrady ochronne dla pieszych). Prace zakończyć mają się w 2022 r. Koszt inwestycji to ponad 5,8 mln zł, z czego unijne wsparcie to ok. 4,7 mln zł. Jednocześnie kontynuowane są roboty przy budowie nowego mostu wraz z dojazdami w Rogalinku.

Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 444 na odcinku od Szklarki Myślniewskiej (powiat ostrzeszowski) do drogi krajowej nr 11. Na długości 6,8 km prowadzone będą prace związane z poszerzeniem jezdni oraz budową zatok autobusowych, przejść dla pieszych, zjazdów do posesji i kanalizacji deszczowej. Koszt przedsięwzięcia to ponad 43,5 mln zł, z czego unijna dotacja to ok. 35,2 mln zł.

Żeby lepiej się jeździło

Strategiczne znaczenie dla rozwoju komunikacyjnego regionu ma też budowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od Buku do skrzyżowania z drogą S5.

Fotografia przedstawia wjazd do miejscowości Stęszew, o czym informuje znak po prawej stronie. Widoczna jest nowa nawierzchnia drogi, chodnik i żółte barierki. Zdjęcie pochodzi z archiwum  WZDW w Poznaniu. – To kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2017 roku – mówi Kinga Hedrych. – Pierwszy etap rozbudowy na odcinku o długości 8,2 km od skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 431 zakończył się w 2020 r. Drugi etap budowy, do którego przystępujemy, przewiduje prace na odcinku 12,3 km – podkreśla.

Zakres prac obejmuje wzmocnienie i poszerzenie istniejącej konstrukcji nawierzchni, budowę chodników i ścieżek rowerowych, przebudowę skrzyżowań, poboczy i zjazdów. Powstanie również nowa kanalizacja deszczowa. Na trasie pojawią się też elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci aktywnych znaków na wyspach.

Koszt realizacji obu odcinków to ponad 51,2 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to ok. 41,5 mln zł.

Samorządy też inwestują

Na rozwój infrastruktury drogowej stawiają również samorządy. Przykładem jest Poznań, który rozpoczął ważną dla mieszkańców przebudowę węzła przy ul. Grunwaldzkiej. Biegnąca w tym rejonie mocno eksploatowana linia kolejowa, łącząca Warszawę z Berlinem, sprawia że przejazd przez ulicę Grunwaldzką jest często zamykany.

Fotografia wykonana z lotu ptaka przedstawia skrzyżowanie drogi z torami kolejowymi. Na ulicy mnóstwo samochodów stojących w korku, w oczekiwaniu aż przejedzie pociąg. Widoczna jest też gęsta zabudowa jednorodzinna oraz firmy. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. Efekt: zatory i korki. Aby poprawić komunikację władze miasta planują budowę wiaduktu kolejowego i tunelu pozwalającego bezkolizyjnie jeździć i przechodzić pod torami. Obok - przy stacji kolejowej Poznań Junikowo powstanie węzeł przesiadkowy, łączący różne środki transportu. Pętla autobusowa w rejonie peronu PKP umożliwi szybką przesiadkę pomiędzy pociągami i autobusami. Uzupełnieniem węzła transportowego będą parkingi typu „parkuj i jedź” dla samochodów i rowerów.

Aktualnie trwają prace projektowe. Roboty budowlane rozpoczną się na początku 2022 r., a zakończą wiosną 2023 r.

– Zależy nam, by mieszkańcy powiatu i Poznania mieli wygodną alternatywę – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Podróżni z gminy Komorniki będą mogli dojechać autem lub autobusem do węzła i przesiąść się na pociąg. Nie zapominamy też o infrastrukturze rowerowej i chodnikach dla pieszych. Jestem przekonany, że dostępność różnych środków transportu w jednym miejscu zachęci mieszkańców dojeżdżających do centrum Poznania do korzystania z komunikacji publicznej – podkreśla.

Koszt przedsięwzięcia to ponad 97,6 mln zł, z czego unijne wsparcie wyniosło ponad 66,4 mln zł.

Fotografia przedstawia budowę drogi w mieście. Po obu stronach ulicy znajdują się domy. Sama nawierzchnia jest zerwana do piasku i ziemi. Widać znaki informujące o budowie i wytyczające trasę. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. W Kaliszu prowadzona jest aktualnie rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do granicy miasta. Prace prowadzone są na odcinku 2,5 km na ul. Nowy Świat i fragmencie ul. Częstochowskiej. W efekcie powstaną nowe jezdnie, dwa ronda, chodniki, ścieżki rowerowe, miejsca postojowe, zatoki autobusowe, zjazdy na posesje i oświetlenie. Skrzyżowanie ul. Kordeckiego z ul. Częstochowską wyposażone zostanie w sygnalizację świetlną akomodacyjną.

– Inwestycja zaplanowana jest na kilka lat – mówi Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. – Drugi etap prac obejmie odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej, w tym przebudowę wiaduktu kolejowego. Trzeci etap dotyczyć będzie odcinka ul. Antycznej do granicy miasta. Po zakończeniu całej inwestycji nastąpi wzmocnienie powiązań drogowych na obszarze miasta oraz Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Rozbudowa drogi wpłynie na rozwój zrównoważonego transportu towarowego i publicznego. Przebudowa skrzyżowań, nowe nawierzchnie jezdni, wydzielenie lewoskrętów, wybudowanie ścieżek rowerowych i chodników przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – podkreśla.

Wartość przedsięwzięcia to ponad 34,8 mln zł, z czego unijna dotacja to ok. 27,2 mln zł.

Więcej o inwestycjach unijnych realizowanych przy drogach wojewódzkich w magazynie „Zmieniamy Wielkopolskę” (odc. 28).

Łukasz Karkoszka

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska