Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia dwóch mężczyzn w garniturach i krawatach, siedzących przy stole, podpisujących umowę. W tle znajduje się ścianka z napisem „powiat rawicki” oraz „powiat ludzi aktywnych”, a obok plakat Zespołu Szkół Zawodowych imienia Stefana Bobrowskiego w Rawiczu. Zdjęcie pochodzi z archiwum Starostwa Powiatowego w Rawiczu.

Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu wzbogaci się o nowoczesne pracownie. Umowę podpisano w połowie kwietnia (fot. archiwum Starostwa Powiatowego w Rawiczu).

Praktyka czyni zawodowca

Nowoczesne pracownie, wyposażone w specjalistyczny sprzęt, powstaną przy unijnym wsparciu w Zespole Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu. Umowę na realizację przedsięwzięcia podpisano w połowie kwietnia.

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie jednego ze szkolnych budynków o część warsztatową oraz dydaktyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

– Warsztaty Zespołu Szkół Zawodowych przypominały bardziej muzeum sztuki przemysłowej niż miejsce, w którym młodzież ma kształcić się praktycznie – mówi Adam Sperzyński, starosta rawicki. – Ponadto, pracownie mieściły się poza terenem szkoły. Stąd, jako jeden z najważniejszych tematów, modernizacja warsztatów wpisana została do dokumentu „Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego na lata 2016-2025”. Ze względu na koszt przedsięwzięcia, wiedzieliśmy, że bez wsparcia środków zewnętrznych, inwestycja nie będzie możliwa. Szczęśliwie nasz projekt uzyskał unijne wsparcie i mogliśmy przystąpić do realizacji tak długo oczekiwanego przedsięwzięcia – podkreśla.

Fotografia przedstawia kobietę i dwóch mężczyzn, którzy spacerują po wnętrzu budowanego budynku. Obiekt jest w stanie surowym, widać białe cegły i świeżo wstawione okna. Zdjęcie pochodzi z archiwum Starostwa Powiatowego w Rawiczu. W nowym budynku uruchomione zostaną warsztaty, w których kształcić będą się: operatorzy obrabiarek skrawających, mechanicy, logistycy, ekonomiści, teleinformatycy, elektrycy, technicy żywienia i usług gastronomicznych, technicy urządzeń i systemów energii odnawialnej. Dodatkowo powstanie pracownia biologiczna i kształcenia ogólnego. Każda z sal warsztatowych wyposażona zostanie w nowoczesny sprzęt.

– Zakupione urządzenia poprawią warunki, w jakich prowadzone będą zajęcia dydaktyczne, a także podniesie jakość kształcenia – podkreśla Adam Sperzyński. – W efekcie absolwentom szkoły łatwiej będzie znaleźć satysfakcjonujące zatrudnienie. Dodatkowo zaplecze dydaktyczne pozwoli wprowadzić nowe, innowacyjne kierunki kształcenia, będące odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy, na przykład w zakresie stosowania technologii wytwarzania oprzyrządowania do obróbki plastycznej i obróbki skrawania czy budownictwa – zaznacza.

Projekt zakłada również zakup maszyn wykorzystujących sterowanie numeryczne (CNC). Dzięki temu część oprogramowania pozwoli na przeprowadzanie symulacji procesów technologicznych, pisanie programów oraz ich archiwizowanie. Zgodnie z planem, uczniowie powinni zacząć korzystać z nowych pracowni od września 2022 r.

Całkowita wartość projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski” to blisko 18 mln zł. Unijne dofinansowanie wyniosło 15,1 mln zł.

Projekt powiatu rawickiego zostanie zrealizowany dzięki zwiększeniu finansowania na rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w regionie. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przekazaniu na ten cel dodatkowych 117 mln zł z WRPO 2014+. Dzięki temu szkoły będą mogły przeprowadzić modernizację obiektów, zakupić nowoczesny sprzęt oraz wyposażyć sale dydaktyczne. Łącznie zrealizowanych zostanie siedemnaście przedsięwzięć, m.in. w powiecie szamotulskim, wągrowieckim, ostrzeszowskim, obornickim, słupeckim, a także w Pile, Koninie i Tarnowie Podgórnym.

ŁK

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska