Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Plakat ma jasnoniebieskie tło. Widnieją na nim między innymi: nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Wielkopolskiego czy tytuł projektu: Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska oraz animowany schemat wpływu wodoru na codzienne życie. Plakat pochodzi z Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska.

Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska – to tytuł projektu, którego zadaniem jest rozwój technologii wodorowej w naszym regionie (plakat z archiwum beneficjenta)

Kierunek: wodór

Mówią o nim – paliwo przyszłości. Wykorzystywany na coraz większą skalę, jest ekologiczny, dostępny i niedługo również ekonomiczny. Wodór, bo o nim mowa, ma być ważnym ogniwem transformacji gospodarczej Wielkopolski.

4 listopada br., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się konferencja „Wielkopolska Dolina Wodorowa – Edukacja dla wodoru” będąca częścią projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska”. Eksperci, przedsiębiorcy i edukatorzy poruszali tematy dotyczące rozwiązań niskoemisyjnych dla samorządów, rozwoju biznesu opartego na ekosystemie wodorowym, roli dolin wodorowych, w tym Wielkopolskiej Doliny Wodorowej, a także edukacji młodzieży w zakresie gospodarki wodorowej.

- Rozwój technologii wodorowej jest szansą na dekarbonizację całej gospodarki. Taki jest kierunek Unii Europejskiej, w ramach Zielonego Ładu. Liczymy, że Green Deal bardzo szybko obejmie Polskę, w tym Wielkopolskę. Jesteśmy na to gotowi, czekamy na podpisanie umowy partnerstwa, żeby uruchomić dodatkowe środki unijne. Dzięki wodorowi rozwój będzie zrównoważony, pojawią się nowe możliwości biznesowe dla wielkopolskich przedsiębiorców, a także zielone miejsca pracy – mówił w trakcie konferencji Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej.

W wydarzeniu wzięło udział blisko 200 osób.

Dlaczego o wodorze mówi się w kontekście paliwa przyszłości? I skąd pomysł na zorganizowanie takiej konferencji właśnie w naszym regionie? Sprawdźmy.

Dostępnie, ekologicznie...

- Wodór to najpowszechniejszy pierwiastek w przyrodzie, stosunkowo łatwy w produkcji – mówi Tomasz Pelc, prezes NEXUS Consultants Sp. z o.o., ekspert, realizator audytów i doradztwa wodorowego w ramach projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska”. - W wyniku jego spalania nie są emitowane gazy cieplarniane (produktem ubocznym jest woda), więc jest to doskonałe paliwo, które może przyczynić się do dekarbonizacji przemysłu i transportu. Technologie wytwarzania wodoru są w fazie intensywnego rozwoju, przez co opłacalność procesu istotnie poprawiła się w ostatnich latach – dodaje.

Fotografia wykonana jest z perspektywy publiczności. Na krzesłach widocznych jest wielu ludzi. Na scenie zaś siedzi trzech mężczyzn, którzy debatują. Zdjęcie pochodzi z Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska. Dwie najpopularniejsze metody pozyskiwania pierwiastka opierają się na paliwach kopalnych i wodzie. W przypadku pierwszego rozwiązania trudno jednak mówić o ekologii – eksploatacja złóż to w końcu wzrost emisji gazów cieplarnianych. Dlatego coraz powszechniej stosuje się alternatywę – produkcję wodoru w wyniku elektrolizy wody. To stara metoda, polegająca na przepływie prądu elektrycznego przez wodę, w wyniku czego powstaje tlen i wodór właśnie.

Gdzie można zastosować to nowoczesne paliwo? M.in. w przemyśle ciężkim – hutach czy cementowniach. Z rozwiązania korzysta także transport – to drugi znaczący obszar zastosowania wodoru. Samochody elektryczne zasilane ogniwem wodorowym mają przewagę nad elektrycznymi zasilanymi bateriami, np. jeśli chodzi o zasięg czy komfort tankowania. Jednak prawdziwy prym, pojazdy wodorowe wiodą w segmencie aut użytkowych: pojazdy dostawcze, ciężarówki czy autobusy o napędzie elektrycznym potrzebują dużych baterii, co zwiększa masę pojazdu, zmniejsza też przestrzeń ładunkową. Wygoda tankowania i duże zasięgi sprawiają, że wodór jest tutaj o wiele lepszym rozwiązaniem. Dodatkowo, o wodorze coraz głośniej mówi się także na kolei. Inwestycje w lokomotywy napędzane tym paliwem mogą być atrakcyjną alternatywną dla budowania i serwisowania linii trakcyjnych.

Nasz region na czele

Do 2030 roku wodór może stać się paliwem napędzającym nawet do 15 milionów samochodów osobowych i pół miliona ciężarówek. Natomiast do 2050 roku liczba ta wzrośnie, w przypadku osobówek, do 400 milionów, co będzie stanowić aż 1 ogółu, oraz 5 milionów samochodów ciężarowych (30% ogółu) – wynika z danych firm wchodzących w skład Rady Wodorowej (ang. Hydrogen Council), zebranych we współpracy ze spółką McKinsey.

Fotografia przedstawia dwa nowoczesne samochody o napędzie hybrydowym – szary i niebieski. W tle widoczny jest budynek o ciemnej elewacji, z napisem: Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

- 2 listopada rząd przyjął polską strategię wodorową, która określa cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Zgodnie z jej treścią, do 2030 roku ma powstać 2GW mocy w elektrolizerach do produkcji wodoru, a także nawet 1000 autobusów wodorowych i minimum 32 stacje tankowania – wylicza Tomasz Pelc.

Ogromną rolę odegra w tym wszystkim Wielkopolska. Jako region silnie uprzemysłowiony, nasze województwo nie tylko będzie potrzebowało tego paliwa, ale także stanie się jego producentem. Obecnie realizowany jest projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Gospodarna 2050 – H2 Wielkopolska”, w ramach którego firmy oprócz wsparcia doradczego w obszarze gospodarki wodorowej mają dostęp do udziału w branżowych targach, budowania networkingu, konferencji oraz baz wiedzy.

- Współpracując z przedstawicielami MŚP z regionu widzimy ogromny potencjał technologiczny, który pozwala firmom na wejście w obszar technologii wodorowych w różnych fazach łańcucha wartości - mówi Walerian Majewski, opiekun wodorowy z Nexus Consultants sp. z o.o.. - Są to firmy, które mogą odegrać znaczącą rolę jako wytwórcy, dostawcy urządzeń, a także jako odbiorcy wodoru, wykorzystujący go jako paliwo w realizowanych procesach. Uczestnicy projektu dysponują parkiem maszynowym na światowym poziomie. Brakuje jednak powiązania wiedzy na temat nieuchronności zmian, które będą wpływały na wzrost zapotrzebowania na wodór w przyszłości z dotychczasowym profilem tych firm i modyfikacjach, które należy przeprowadzić. Prowadzimy więc prace pozwalające firmom na poszerzenie kompetencji i nawiązanie relacji biznesowych, które na tym etapie rozwoju rynku są najważniejsze – dodaje.

Jednym z działań, jest program audytów wodorowych i specjalistycznego doradztwa. O innych możliwościach wsparcia, przeczytać można na stronie internetowej projektu h2wielkopolska.pl

- Wodór z pewnością będzie kluczowym nośnikiem energii, który pozwoli na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w kolejnych latach – przekonuje Tomasz Pelc. - Cieszę się, że Wielkopolska odegra w tym jedną z kluczowych ról.

Całkowity koszt projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” to kwota 3,5 mln zł, z czego unijne dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 wyniosło niemal 3 mln zł. Dla firm z Wielkopolski zainteresowanych doradztwem ekspertów:
Masz pytania? Napisz na rekrutacja@audytwodorowy.pl lub zadzwoń bezpośrednio do Opiekuna Wodorowego (tel. 604 137 386).
Strona projektu: h2wielkopolska.pl
Facebook - @h2wielkopolska
Linked-in - H2Wielkopolska-hydrogendirection

Dominik Wójcik

ZOBACZ TAKŻE