Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia z lotu ptaka przedstawia budowę mostu nad rzeką. Wokół widać gęsty las. Autorem zdjęcia jest Wojciech Waszak.

Roboty przy budowie obwodnicy Wronek powoli dobiegają końca (fot. Wojciech Waszak)

Obwodnice w budowie

W połowie lutego rozpoczęły się prace związane z długo wyczekiwaną budową obwodnicy Gostynia. Z kolei roboty przy obwodnicy Wronek powoli dobiegają końca. Inwestycje realizowane są przy unijnym wsparciu.

Obwodnica Gostynia, która powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, liczyć będzie 8,4 km.

Fotografia przedstawia fragment nowo wybudowanej drogi. Jednym z pasów porusza się samochód. Widoczna jest także ścieżka rowerowa, odgrodzona barierkami. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. Zakres inwestycji obejmuje m.in. budowę nowego fragmentu drogi, mostu na rzece Stara Kania w gminie Piaski, wiaduktu nad linią kolejową PKP i dwupoziomowego, bezkolizyjnego węzła na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 12. Powstaną także ścieżki pieszo-rowerowe, chodniki, zatoki autobusowe i kanalizacja deszczowa. Obwodnica swój początek będzie miała na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4939P Gostyń – Krajewice, a koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4954P Gostyń – Smogorzewo.

– To jedna z największych i najważniejszych inwestycji ostatnich lat na drogach wojewódzkich – mówi Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. – To również zadanie strategiczne pod kątem transportu w tej części regionu, gdyż w zakresie ruchu lokalnego obwodnica będzie alternatywą dla dróg krajowych, a tym samym przyczyni się do większej płynności ruchu – podkreśla.

Koszt przedsięwzięcia to ponad 117,5 mln zł, z czego unijne dofinansowanie z puli WRPO 2014-2020 wynosi 85,2 mln zł. Droga ma być gotowa w przyszłym roku.

Od kilku miesięcy intensywne prace prowadzone są również przy budowie obwodnicy Wronek (5,2 km), której zadaniem będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze zwartej zabudowy miasta i likwidacja tzw. wąskiego gardła w układzie komunikacyjnym regionu. Jej początek jest zlokalizowany przy ulicy Szamotulskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 w Nowej Wsi (Gmina Wronki), a koniec - na rondzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 przed miejscowością Smolnica.

Konstrukcja nawierzchni drogi jest gotowa w całości. Zakończyły się też prace związane z budową mostu na Warcie. Pozostaje do wykonania ostatnia warstwa ścieralna. Aktualnie trwają prace związane z wykonaniem oznakowania pionowego i oświetlenia. Prowadzone są roboty na dojazdach do mostu. Trwa przygotowanie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu (między innymi barier energochłonnych). Obwodnica ma być gotowa do czerwca br. Koszt przedsięwzięcia to ponad 82,1 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi 66,5 mln zł.

Podczas budowy obwodnicy we Wronkach dokonano niezwykłych odkryć archeologicznych. Przypominamy o nich w poniższym materiale.

ZOBACZ TAKŻE