Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Ilustracja jest slajdem złożonym z sześciu zdjęć. Trzy na górze, od lewej, przedstawiają: grupę kobiet w regionalnych strojach podczas dożynek oraz mieszkańców miejscowości; nowoczesne, ekologiczne autobusy na dworcu; nowoczesne budynki. Trzy na dole, od lewej, przedstawiają: fotografię z lotu ptaka, w ujęciu na budynki jednorodzinne i pola uprawne; panele fotowoltaiczne i wiatrak; żarówkę, z której wychodzi sieć skomplikowanych połączeń. Oba rzędy zdjęć oddzielone są napisem, znajdującym się pośrodku zdjęcia: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Ilustracja pochodzi z archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Wielkopolska znalazła się w gronie regionów przejściowych – zamożniejszych, dlatego alokacja będzie o 400 mln zł mniejsza, niż w poprzedniej perspektywie (ilustracja z archiwum UM WW)

Ruszyły negocjacje z Brukselą

Wielkopolska rozpoczęła oficjalnie negocjacje projektu programu regionalnego z Komisją Europejską. Trzystustronicowy dokument przesłany został do Brukseli 14 marca.

Neutralność klimatyczna, gospodarka cyfrowa i silne społeczeństwo to trzy filary Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 (wcześniej to Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020). Region będzie miał do dyspozycji 2,058 mld euro.

– Chcemy, by dzięki tym funduszom, Wielkopolska była nadal regionem rozwijającym się i jednocześnie nowoczesnym, jeśli chodzi o formy gospodarowania – mówi Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. – Kładziemy akcent na innowacyjność, poszukiwanie nowych technologii. Ważne są również kwestie ograniczenia niskiej emisji, która jest dziś wyzwaniem dla wszystkich krajów UE. Chcemy sprostać tym wyzwaniom. Dobre relacje pomiędzy Komisją Europejską a polskim rządem są kluczowe, jeśli chodzi o sprawne wydatkowanie pieniędzy, zarówno z budżetu europejskiego, jak i z funduszu, który zasili Krajowy Plan Odbudowy – podkreślał.

Fotografia przedstawia trzech mężczyzn w garniturach, siedzących przy stole, w trakcie konferencji. W dłoniach trzymają mikrofony. Zdjęcie pochodzi z archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zmiany

Nowy program regionalny finansowany będzie z trzech źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego (1,67 mld euro) oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (387 mln euro), który będzie dedykowany Wielkopolsce Wschodniej.

– Nasze województwo zostało zakwalifikowane do regionów przejściowych - zamożniejszych, dlatego będzie dysponować budżetem unijnym o 400 mln euro mniejszym niż w mijającej perspektywie – mówi Grzegorz Potrzebowski, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. – To nie jedyna zmiana. Realizatorzy unijnych projektów będą musieli dołożyć 30 proc. własnych środków (wcześniej około 15 proc.). Nastąpi też większa koncentracja tematyczna – podkreśla.

Bardziej zielona

Priorytetem będzie zielona transformacja regionu, wpisująca się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Nasz region neutralność klimatyczną zamierza osiągnąć do 2040 r. Działania obejmą nie tylko projekty infrastrukturalne, ale również przedsięwzięcia adresowane do mieszkańców związanych zawodowo z branżą górniczą. Specjalna pula środków przeznaczona zostanie na przekwalifikowanie się pracowników. Równie ważne działania dotyczyć będą transformacji cyfrowej, która odegra kluczową rolę w budowaniu wzrostu gospodarczego UE w najbliższych trzydziestu latach. W nowej perspektywie nadal wzmacniana będzie edukacja i szkolnictwo, które muszą podążać za wyzwaniami gospodarki i potrzebami ryku pracy. Fundusze unijne zostaną przeznaczone również na zapewnianie wzrostu innowacyjności, napływu badań i technologii, ekspansji zagranicznej podmiotów gospodarczych z regionu, a także rewitalizację i włączenie społeczne.

Idzie nowe

Nowością będzie wspieranie oddolnych inicjatyw za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania, co pozwoli jeszcze bardziej dostosować wsparcie do potrzeb społeczności.

Fotografia przedstawia mężczyznę w garniturze – marszałka Marka Woźniaka, w trakcie udzielania wywiadów. Zdjęcie pochodzi z archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Bardziej lokalny charakter będą miały też Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, które ulegną rozszerzeniu. Oprócz działających ZIT-ów w aglomeracji poznańskiej i kalisko-ostrowskiej, pojawią się nowe - w subregionie konińskim, leszczyńskim, gnieźnieńskim i pilskim. Osobna pula unijnych środków przeznaczona zostanie na działania wspierające uchodźców. Tworzone będą m.in. centra kompleksowego wsparcia cudzoziemców, prowadzące działania adaptacyjne, doradcze i integracyjne.

Ze środków nowego budżetu planowanych jest wiele inwestycji, m.in. Centrum Muzyki w Poznaniu, nowa siedziba Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu czy rewitalizacja linii kolejowej od Wągrowca przez Gołańcz do granicy województwa. W planach jest także modernizacja Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, kontynuacja projektów „Czas zawodowców – nowoczesne kształcenie w Wielkopolsce” i „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2030”.

Ostateczny kształt programu zostanie wypracowany w negocjacjach z KE. Te potrwają przez najbliższe miesiące. Projekt programu oraz prezentację można znaleźć na stronie internetowej.

ŁK

ZOBACZ TAKŻE