Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia odświętnie ubraną uczennicę, która przemawia do społeczności szkolnej, stojąc za pulpitem. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

Dodatkowe zajęcia mają wspomóc uczniów w edukacyjnym rozwoju i lepiej przygotować się do matury (fot. archiwum beneficjenta)

Zobacz, dotknij, poznaj

Nauczyciele są zgodni – nie ma lepszej metody nauczania, niż samodzielne doświadczanie i aktywne uczestniczenie. Konińskie I Liceum Ogólnokształcące pozwoliło uczniom na tego rodzaju aktywność. Przy unijnym wsparciu wzięli udział w wyjątkowych zajęciach, które pomogą im choćby w zbliżającym się wielkimi krokami egzaminie dojrzałości.

Eksperyment i obserwacja – to królewska para metod uczenia się, która wymaga zaangażowania. Problemowy charakter metod, uwalnia indywidualny potencjał, ucząc jednocześnie współdziałania i porozumiewania się. Sam Albert Einstein mówił: prawdziwym zadaniem nauczyciela nie jest dostarczanie odpowiedzi, ale stymulowanie pytań i zachęcanie do samodzielnych poszukiwań.

Tą drogą postanowiło pójść I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie. Z pomocą unijnych środków, szkoła zaoferowała uczniom ciekawą formę nauki, wykorzystującą właśnie metodę eksperymentu i obserwacji.

Jest potrzeba, jest reakcja

Na początku 2020 roku przygotowano diagnozę potrzeb szkoły. W ten sposób powstała lista najpilniejszych problemów koniecznych do rozwiązania.

- Ponieważ wyniki uczniów na egzaminach maturalnych, zwłaszcza w części matematyczno-przyrodniczej, nie były zadowalające, ważne było rozszerzenie oferty szkoły o dodatkowe zajęcia służące lepszemu przygotowaniu młodzieży do matury, studiów i poruszania się po rynku pracy – mówi Michał Różycki, koordynator projektu. - Zdecydowana większość, bo ponad 90% uczniów zadeklarowało w ankietach chęć udziału w dodatkowych zajęciach z przedmiotów ścisłych. Jednocześnie zgłaszali, że nie stać ich na finansowanie takich zajęć z własnych środków. Również nauczyciele liceum wykazali chęć dalszego kształcenia się – dodaje.

Fotografia przedstawia dwie uczennice i ucznia w ochronnych fartuchach i goglach podczas zajęć z chemii. Uczniowie wykonują eksperyment, widoczne są probówki i odczynniki. Zdjęcie pochodzi z Obrazy licencjonowane przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma.

Dyrekcja szkoły postanowiła więc zorganizować w placówce dodatkowe zajęcia z przedmiotów ścisłych: biologii, chemii, fizyki i matematyki. Pierwszym krokiem ku realizacji celu, było stworzenie odpowiednich warunków do przeprowadzenia warsztatów.

- Powstały trzy pracownie: biologiczna, matematyczna i fizyko-astronomiczna – mówi Elżbieta Świder, dyrektor szkoły. - Wyposażyliśmy je w niezbędny sprzęt, m.in. specjalistyczne chemiczne dygestorium (komora do przeprowadzania bezpiecznych doświadczeń – przyp. red.), wagę laboratoryjną, tablicę multimedialną z projektorem, maszynę elektrostatyczną, ławkę optyczną, mikroskop, a nawet zestaw do nauki szycia chirurgicznego – wymienia.

Dzięki zaangażowaniu unijnych środków pochodzących z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w różnego rodzaju zajęciach mogło wziąć udział aż 108 uczniów. Lekcje odbywały się raz w tygodniu, przez cały rok szkolny 2020/2021. Kwalifikacje, poprzez udział w kursach, podniosło również siedmiu nauczycieli. - Uczestnicząc w szkleniach, nauczyciele poznali metody pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami kształcenia. Kursy dotykały także bardzo aktualnej dziś tematyki – depresji i zaburzeń lękowych wśród dzieci i młodzieży – mówi Michał Różycki.

- Dzięki szkoleniom, nauczyciele poznali metody pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami kształcenia. Kursy dotykały także bardzo aktualnej dziś tematyki – depresji i zaburzeń lękowych wśród dzieci i młodzieży – mówi Michał Różycki.

Dla wiedzy i doświadczenia

Z dodatkowych zajęć skorzystała m.in. Nina Michalak z klasy 3D, która marzy o studiowaniu psychologii zdrowia ze specjalnością neuropsychologia.

- Od zawsze fascynowała mnie biologia i wykorzystanie fizyki w medycynie. Dlatego poznawanie kolejnych ciekawostek w tej dziedzinie jest dla mnie pasjonujące – mówi. - Zajęcia były bardzo ciekawe i sporo się nauczyłam – zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Najbardziej zapadły mi w pamięć lekcje dotyczące układu nerwowego i funkcjonowaniu mózgu. To jest wiedza, która zostaje. Jestem przekonana, że pomoże mi na maturze, a potem będzie procentować na studiach – przekonuje.

Fotografia to kolaż złożony z trzech zdjęć typu „selfie” wykonanych przez uczennice. Wszystkie są uśmiechnięte. Zdjęcie pochodzi z archiwum prywatnego. Biologia jest pasją Michaliny Mujty, dziś uczennicy klasy 3BG. Podobnie jak inni uczniowie, także Michalina wierzy, że dodatkowe lekcje wzmocnią jej szanse na maturze.

- W trakcie warsztatów poruszaliśmy wiele ciekawych tematów z zakresu biologii, które potem mogliśmy także przetestować w praktyce, dzięki czemu łatwiej nam było utrwalać wiedzę. To świetne doświadczenie, dla osób, które swoją przyszłość wiążą, jak ja, właśnie z biologią – mówi.

Także Nikola Kaniewska z klasy 3BG zdecydowała się wziąć udział w projekcie, ze względu na ciekawe warsztaty z biologii.

- Wszystkie informacje, prowadzący zajęcia przekazywali nam w przystępny i jasny sposób. Teraz przede mną matura, a potem studia. Udział w warsztatach utwierdził mnie w przekonaniu, że swoją przyszłość chcę związać z biologią – dodaje.

Całkowita wartość projektu „Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie” to kwota ponad 135 tys. zł, z czego dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 wyniosło około 115 tys. zł.

Łukasz Karkoszka

ZOBACZ TAKŻE