Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia przepust nad torami kolejowymi, który jest częścią nowej obwodnicy. Dookoła widoczne są zielone pola uprawne. Autorem zdjęcia jest Wojciech Waszak Podróże WW.

Długo wyczekiwana obwodnica Wronek wkrótce zostanie oddana do użytku (fot. Wojciech Waszak Podróże WW)

Jeździmy szybciej i bezpieczniej

Lepsze drogi to nie tylko krótsza i wygodniejsza podróż. To także oszczędności. W Wielkopolsce, dzięki unijnemu wsparciu, mamy kolejne kilometry dróg. Już niedługo pojedziemy też nową obwodnicą Wronek.

Sieć polskich dróg zagęszcza się. Według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej długość polskich dróg szybkiego ruchu wzrosła prawie ośmiokrotnie, autostrad ponad czterokrotnie, a ekspresówek przeszło szesnastokrotnie. Duża w tym zasługa Funduszy Europejskich. Do tego trzeba dodać nowe odcinki dróg wojewódzkich i lokalnych, które wiele mówią o potencjale regionu. Inwestycje drogowe w Wielkopolsce mocno wspiera program regionalny. To kluczowe przedsięwzięcia komunikacyjne, które obniżają koszty transportu, sprzyjają trosce o środowisko, poprawiają bezpieczeństwo i podnoszą jakość podróży.

Kluczowe obwodnice

W maju zakończyły się prace przy budowie obwodnicy Wronek. To długo wyczekiwana inwestycja. Ze względu na duży ruch związany z działalnością w mieście wielu zakładów przemysłowych, w godzinach szczytu kierowcy tracili czas w korkach. Nowa obwodnica udrożni ruch w mieście. W ramach inwestycji wybudowano trójprzęsłowy most nad Wartą, wiadukt kolejowy nad linią PKP, trzy ronda, drogi dojazdowe do terenów przyległych oraz chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe w obrębie skrzyżowań. Aktualnie toczą się procedury związane z uzyskaniem stosownych decyzji i pozwoleń na użytkowanie. Wartość kontraktu to ponad 81 mln zł, z czego dofinansowanie z WRPO 2014+ to blisko 66 mln zł.

Fotografia przedstawia fragment nowo wybudowanej obwodnicy. Widoczna jest trasa, zjazdy i skrzyżowania. Wokół widać zaś pola uprawne – niektóre zielone, niektóre zaś porośnięte żółtym rzepakiem. Autorem zdjęcia jest Wojciech Waszak Podróże WW. Sporo dzieje się także przy budowie obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434. Aktualnie prace toczą się przy przebudowie sieci teletechnicznych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych i elektroenergetycznych. Trwają również roboty ziemne, związane m.in. z budową nasypów drogowych i przepustów. Niebawem rozpocznie się układanie pierwszych warstw konstrukcyjnych. Nad Rowem Bodzewskim trwają prace przy budowie mostu i przygotowania do budowy wiaduktu nad drogą krajową nr 12.

– Pierwsze roboty bitumiczne zaplanowano na drugą połowę czerwca – mówi Paweł Katarzyński, Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. – W miesiącach letnich planowane jest wykonanie objazdu DK12 na węźle Piaski (z wykorzystaniem nowo budowanych łącznic relacji wschód – zachód) i poprowadzenie ruchu samochodowego po śladzie nowej drogi – dodaje.

Koszt inwestycji to ok. 116 mln zł, z czego unijna dotacja to ponad 85,5 mln zł.

Jak wygląda obwodnica Wronek z lotu ptaka? Obejrzyj film Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i przekonaj się sam.

Nowe drogi

W ostatnich tygodniach oddano do użytku nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 432 o długości ok. 9,5 km. Początek inwestycji to granica miejscowości Ruszkowo w gminie Środa Wielkopolska, a koniec – przed skrzyżowaniem z drogą powiatową prowadzącą do miejscowości Bardo w gminie Września.

– W ramach inwestycji powstała nie tylko nowa nawierzchnia, ale również skrzyżowania, chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe – mówi Paweł Katarzyński. – Roboty objęły także budowę kanalizacji deszczowej, przepustów drogowych i montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. W efekcie przeprowadzonych prac powstała droga będąca bezpieczną i wygodną alternatywą dla trasy krajowej. Znacznie poprawiły się też warunki życia mieszkańców okolicznych miejscowości – dodaje.

Fotografia przedstawia fragment nowo wybudowanej drogi. Poza jezdnią, po prawej stronie widać nową ścieżkę rowerową. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

Zadanie było jednym z etapów kompleksowej rozbudowy drogi nr 432. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy kolejnego odcinka drogi - od skrzyżowania z drogą powiatową 2929P Racławki – Chwalibogowo do ronda w Grzymysławicach.

Koszt inwestycji to ponad 36,4 mln zł, z czego unijna dotacja wyniosła około 24,6 mln zł.

Mieszkańcy regionu korzystać mogą również z nowego 2,5-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 431 Świątniki – Mieczewo. W ramach prac wykonano nową nawierzchnię jezdni, wybudowano dwa przystanki autobusowe z chodnikiem i dwukierunkową ścieżkę rowerową. Dodatkowo odtworzono pobocza, rowy i zjazdy. Koszt inwestycji to ponad 5,9 mln zł, z czego unijna dotacja wyniosła około 4,7 mln zł.

– Zadanie było jednym z etapów kompleksowej rozbudowy trasy nr 431 - bardzo uczęszczanej drogi dojazdowej z podpoznańskich gmin od strony południowo-zachodniej – mówi Paweł Katarzyński. – Przed nami kolejne inwestycje na tej trasie. Trwa już budowa nowego mostu przez Wartę w Rogalinku, rozpoczęła się też rozbudowa na odcinkach: Rogalin – Świątniki i Mieczewo – Kórnik, która również finansowana jest ze środków unijnych – podkreśla.

Łukasz Karkoszka

ZOBACZ TAKŻE