Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia z lotu ptaka przedstawia rozległe jezioro z wysepką pośrodku. W tle widać teren z polami uprawnymi. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

W powiecie gnieźnieńskim nie brakuje pięknej przyrody. Przykład? Jezioro Lednica w Lednickim Parku Krajobrazowym (fot. archiwum beneficjenta)

Od wiedzy do zmian

W powiecie gnieźnieńskim mają pomysł na wzmacnianie naszej świadomość i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Powstaną między innymi specjalistyczne stacje meteorologiczne. Na podstawie zbieranych przez nie danych, naukowcy przygotują kampanię informacyjną.

Kształtowanie postaw ekologicznych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz podnoszenie ich świadomości w zakresie ochrony środowiska i przyrody – to główne założenia projektu, który rozpoczął się w powiecie gnieźnieńskim. Przedsięwzięcie zakłada kompleksowe działania edukacyjno-informacyjne dotyczące zmian klimatycznych. Umożliwi je między innymi sieć dziewięciu stacji meteorologicznych, które powstaną przy unijnym wsparciu.

- Chcemy zachęcić mieszkańców do poznawania przyrody oraz pomóc im w obserwacji i analizie zjawisk atmosferycznych, żeby w porę można było przeciwdziałać ich negatywnym skutkom – mówi Robert Bazułka, dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. - Kształtowanie zachowań przyjaznych środowisku jest istotne w długofalowym procesie rozumienia zmian i podejmowania działań prewencyjnych – dodaje.

Stacje, szklarnie, eko-ogródki...

Założenia projektu „ŚWiAT – Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie” są ambitne. Pierwszy etap projektu polega na stworzeniu niezbędnej infrastruktury. W dziewięciu miejscowościach na terenie powiatu staną automatyczne stacje metrologiczne, zasilane z paneli fotowoltaicznych.

Fotografia przedstawia anemometr. To urządzenie służące między innymi do mierzenia prędkości wiatru. Składa się ze śmigiełka, puszki i statecznika. Zdjęcie pochodzi z Obrazy licencjonowane przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma.

- Zebrane dane będą transmitowane do Powiatowego Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej, które powstanie obok Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. Tam zostaną zarejestrowane oraz poddane analizie, a następnie zaprezentowane na dedykowanej platformie, dostępnej dla mieszkańców i turystów – w prostej formie, a także dla tych nieco bardziej zainteresowanych tematem – poprzez tabele, raporty i wykresy – tłumaczy Bazułka.

W ramach projektu, powstanie też dziewięć meteorologicznych ogródków dydaktycznych wraz ze ścieżkami edukacyjno-przyrodniczymi i studniami do pobierania próbek wody. Stworzony zostanie także Eko-ogród ze szklarnią, kompostownikiem i beczkami na deszczówkę.

- W powstającym centrum stacji meteorologicznych będzie zamontowany stacjonarny detektor burz, który z wyprzedzeniem będzie informował o zbliżających się gwałtownych zjawiskach pogodowych, ich przewidywanym natężeniu oraz możliwych skutkach – mówi Bazułka. - Przed budynkiem starostwa powiatowego w Gnieźnie, zamontujemy ekran LED, który będzie prezentował dane z automatycznych stacji pomiarowych – dodaje.

Liczy się świadomość

Wszystkie inwestycje mają za zadanie podnieść świadomość ekologiczną mieszkańców.

Fotografia przedstawia oberwanie chmury i burzę z piorunami nad niewielką miejscowością. Zdjęcie pochodzi z Obrazy licencjonowane przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma. - Naszym celem jest rozwinięcie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony przyrody. Szczególną wagę przywiązujemy do zrozumienia powstawania nadzwyczajnych sytuacji pogodowych oraz ich wpływu na codzienne życie. Chcemy też rozpowszechnić wiedzę na temat tego, jak, przy ograniczonych zasobach wodnych, prowadzić efektywną działalność rolniczą, ogrodniczą czy gospodarkę leśną – wyjaśnia Bazułka.

Projekt zakłada przeprowadzenie różnorodnych zajęć edukacyjnych, rajdów czy lekcji terenowych.

- Będziemy szeroko i kompleksowo pracować nad rozpowszechnieniem informacji na temat zasobów ochrony przyrody – mówi Robert Bazułka. - Dzięki zebranym przez automatyczne stacje danym, które zostaną poddane szczegółowej analizie przez naukowców wykorzystujących zaawansowane programy, przygotujemy kampanię edukacyjno-informacyjną dotyczącą przyrody i zmian klimatu w naszym otoczeniu. Wyniki i pomiary, dotyczące np. temperatury, wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego czy jakości powietrza, będą dostępne dla mieszkańców – podsumowuje.

Na ukończeniu jest faza projektowania tablic edukacyjno-informacyjnych. Niedawno rozpoczęły się prace w terenie, związane z instalacją stacji meteorologicznych.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 2,5 mln zł, z czego unijne dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 to kwota ponad 1,3 mln zł.

Dominik Wójcik

ZOBACZ TAKŻE