Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Grafika to logo plebiscytu. Składa się z niebieskiego napisu „Łączy nas Wielkopolskie” oraz dwóch symboli: niebieskich dłoni i ułożonych w okrąg żółtych gwiazd Unii Europejskiej. Logo pochodzi z archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Nominowanych jest 19 projektów w czterech kategoriach (fot. archiwum UMWW)

Nominacje w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE”

Poznajcie wszystkie nominowane projekty, które wezmą udział w pierwszej edycji plebiscytu „Łączy nas WIELkopolskiE”. Głosowanie ruszy już w październiku.

Spośród setek projektów, o których pisaliśmy na łamach naszego e-magazynu, kolegium plebiscytu wybrało dziewiętnaście przedsięwzięć. Z tego zaszczytnego grona, to właśnie Wy wybierzecie zwycięzców, w internetowym głosowaniu. Mnogość unijnych projektów zrealizowanych w regionie sprawia, że tegoroczna edycja plebiscytu jest pierwszą. W planach są kolejne, dzięki czemu wspólnie będziemy mogli sukcesywnie wybierać najlepsze z najlepszych unijnych przedsięwzięć. Póki co poznajcie tegorocznych nominowanych.

W kategorii „Łączy nas… społeczna misja” nominowani zostali:

Fotografia przedstawia młodą kobietę w okularach, która wskazuje palcem prawej dłoni w górę. Nad nią widocznych jest pięć żółtych gwiazdek. Zdjęcie pochodzi z  Obrazy licencjonowane przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma. • Fundacja Dom Autysty za projekt: „Razem do samodzielności - kompleksowe wsparcie osób z autyzmem i ich opiekunów”. Nominacja przyznana została za wrażliwość społeczną, stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przystani dla osób w spektrum autyzmu
• Fundacja Akceptacja za działania realizowane w ramach projektu: „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”. Nominacja przyznana została za przełamywanie stereotypów dotyczących osób transpłciowych, walkę z dyskryminacją, wsparcie bezdomnych Romów i ofiar przemocy
• Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Schronisko w Pleszewie za projekt: „Aktywna integracja w domu św. Alberta – pokonać bezdomność!”. Nominacja przyznana została za nadzieję i pomocną dłoń wyciągniętą wobec osób, które znalazły się za burtą życia społeczno-zawodowego
• Gmina Przemęt za projekt: „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”. Nominacja przyznana została za stworzenie miejsca, w którym sztuka łączy się z wrażliwością i otwartością na drugiego człowieka
• Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu za projekt: „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”. Nominacja przyznana została za utworzenie jedynego miejsca w Polsce, posiadającego tak szeroki wachlarz urządzeń rehabilitacyjnych, wykorzystujących wirtualną rzeczywistość

W kategorii „Łączy nas… innowacyjny biznes” nominowani zostali:

• Enforce Medical Technologies Sp. z o.o. za projekt: „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa Enforce Medical Technologies Sp. z o.o. poprzez inwestycję w infrastrukturę badawczo rozwojową oraz przeprowadzenie prac badawczych, celem opracowania prototypu bionicznej protezy stopy”. Nominacja przyznana została za opracowanie stopy bionicznej, czyli protezy umożliwiającej jak najbardziej naturalny chód dla pacjenta w porównaniu do standardowych protez, np. drewnianych
• Inwebit Sp. z o.o. za projekt: „Smart security platform – system podnoszący bezpieczeństwo przestrzeni publicznej”. Nominacja przyznana została za innowacyjną działalność w zakresie bezpieczeństwa przestrzeni publicznej
• Visual SensationLaser shows & technologies Jarosław Nadolny za projekt: „Rozwój i podniesienie konkurencyjności Visual Sensation Laser Shows & Technologies dzięki innowacyjnym Inwestycjom – II etap”. Nominacja przyznana została za spektakularne pokazy laserowe i wizualizacje medialne
• DC CENTRUM SP. Z O.O. za projekt „VR Inkubator – miejsce realizacji działań na rzecz rozwoju MŚP i wzmacniania konkurencyjności przedsiębiorstw z regionu”. Nominacja przyznana została za szerokie zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w biznesie, edukacji i inkubacje młodych przedsiębiorców działających w branży VR
• HiProMine S.A. za projekt: „Opracowanie przełomowej technologii BIOINSEC”. Nominacja przyznana została za innowacyjny bioreaktor do przetwarzania produktów ubocznych z przemysłu rolno-spożywczego

W kategorii „Łączy nas… architektura i kultura” nominowani zostali:

• Gmina Pleszew za projekt: „Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto”. Nominacja przyznana została za połączenie industrialnych tradycji z nowoczesnym designem i pomysłowość rozwiązań przestrzennych
• Miasto Poznań za projekt: „Muzeum Enigmy w Poznaniu”. Nominacja przyznana została za odszyfrowanie historii kryptologii i stworzenie atrakcyjnego muzeum narracyjnego dla odwiedzających w każdym wieku
• Gmina Rokietnica za projekt: „Rozbudowa Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy”. Nominacja przyznana została za szkołę przyjazną uczniom, nowoczesny design i nowatorskie rozwiązania przyjazne środowisku
• Polski Teatr Tańca w Poznaniu za projekt: „Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem”. Nominacja przyznana została za stworzenie nowoczesnej przestrzeni teatralnej i sceny pięknych emocji
• Gmina Czempiń za projekt: „Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu”. Nominacja przyznana została za tchnięcie życia w zniszczoną miejską tkankę z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców i poszanowaniem historii miasta

W kategorii „Łączy nas… dobry klimat” nominowani zostali:

• Nadleśnictwo Oborniki Lasy Państwowe za projekt: „Windą do lasu – kampania edukacyjno-informacyjna o zrównoważonej gospodarce leśnej wraz z modernizacją infrastruktury Nadleśnictwa Oborniki uwzględniająca potrzeby osób niepełnosprawnych”. Nominacja przyznana została za uświadamianie jak ważną funkcję w życiu każdego z nas pełni las oraz skuteczne i inteligentne propagowanie wiedzy o gospodarce leśnej
• Gminy Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek za projekt: „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek”. Nominacja przyznana została za naturalną energię i słoneczne inwestycje
• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” za projekt: „W zgodzie z naturą – prowadzenie działań ekologicznych oraz budowa ścieżek edukacyjnych na terenie Gmin: Oborniki, Rogoźno, Skoki, Kiszkowo, Gołańcz, Margonin i Szamocin”. Nominacja przyznana została za ekologiczną edukację oraz ochronę lokalnej fauny i flory
• Gmina Trzcianka za projekt: „Budowa drogi dla rowerów ze Smolarni do Trzcianki”. Nominacja przyznana została za stworzenie sieci ścieżek rowerowych i propagowanie jazdy na rowerze nie tylko rekreacyjnie

Więcej informacji o nominowanych projektach możecie przeczytać na stronie laczynaswielkopolskie.pl (specjalnej zakładce e-magazynu „Nasz Region”). Za pośrednictwem tej strony rozpocznie się głosowanie, które wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Głosy będzie można oddawać w terminie: 3-23 października. Organizatorem plebiscytu jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu we współpracy z redakcją magazynu „Nasz Region”. Kolejne informacje dotyczące plebiscytu sukcesywnie pojawiać będą się na łamach e-magazynu.

(ŁK)

ZOBACZ TAKŻE