Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Grafika składa się z czterech zdjęć. W  lewym górnym rogu cztery młode osoby, stojące tyłem, trzymające się za ramiona. W prawym górnym roku widzimy zaś domy jednorodzinne, przed którymi stoją panele fotowoltaiczne i zbiorniki na wodór. Lewy dolny róg to zdjęcie kilkunastu domów jednorodzinnych, prawy dolny róg to zdjęcie dłoni, która wciska odpowiednie kafle na interaktywnej tablicy. Na środku znajduje się napis Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Grafika pochodzi z archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Komisja Europejska zatwierdziła program regionalny Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (grafika UMWW)

Dobre wieści dla Wielkopolski! Komisja Europejska zatwierdziła nowy program regionalny

Ponad 2,1 mld euro otrzyma Wielkopolska z budżetu UE w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. 5 grudnia Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, którego flagowym elementem będzie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla Wielkopolski Wschodniej. Konferencja inaugurująca nowe unijne rozdanie odbędzie 14 grudnia w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego.

Komisja Europejska oficjalnie potwierdziła zatwierdzenie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Dobre wieści dotarły do stolicy Wielkopolski dzisiaj rano. Potwierdził je również Frans Timmermans, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, podczas spotkania w Katowicach z przedstawicielami samorządów nt. transformacji. Wielkopolska jest w gronie pięciu regionów, które będą wdrażać Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, będący częścią nowego programu regionalnego.

Fotografia przedstawia łysego mężczyznę z siwą brodą w garniturze, który mówi do mikrofonu. Zdjęcie pochodzi z archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

– 3,8 mld EUR Funduszu Sprawiedliwej Transformacji będzie wdrażane przez władze regionów przy udziale interesariuszy lokalnych (w tym władz lokalnych, NGO, związków zawodowych), czyli najbliżej ludzi odczuwających skutki transformacji – mówi Frans Timmermans.

Wielkopolska będzie miała łącznie do dyspozycji 2 154 405 816 euro. Kwota ta uwzględnia trzy źródła finansowania programu z: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1 251 999 208 euro), Europejskiego Funduszu Społecznego (487 598 161 euro) oraz wspomnianego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (około 414 808 447 euro), który jest dedykowany Wielkopolsce Wschodniej.

– Cieszę się, że mamy zielone światło z Brukseli dla naszego nowego programu operacyjnego, który nazwaliśmy Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Czekaliśmy na tę decyzję od 14 marca tego roku, by móc działać z myślą o dalszym, konsekwentnie przez nas realizowanym, rozwoju regionu. Wielkopolska ma być przede wszystkim bardziej zielona, cyfrowa i bliżej mieszkańców. Także nowoczesna w gospodarowaniu, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i poszukiwaniu nowoczesnych technologii. Jestem przekonany, że to świetna wiadomość dla naszych aktywnych beneficjentów, którzy chcą realizować wiele znakomitych i potrzebnych projektów, byśmy mogli zwiększać swoją konkurencyjność i inwestować w dobry klimat – mówi Marszałek Marek Woźniak.

Transformacja energetyczna

Filarem nowego programu będzie zielona transformacja. Unia Europejska zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. W praktyce oznacza to, że do atmosfery nie będą emitowane gazy cieplarniane. Aby osiągnąć ten ambitny cel, państwa członkowskie będą ograniczać wydobycie węgla i zwiększać znaczenie OZE w bilansie energetycznym. Ma to umożliwić m.in. wsparcie w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) na obszarze Wielkopolski Wschodniej (miasto Konin i powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki), gdzie cel neutralności klimatycznej zamierza się osiągnąć w 2040 roku. Nasze województwo w ramach FST otrzyma ponad 414 mln euro.

– Wielkopolska przyjęła bardzo ambitny plan sprawiedliwej transformacji. Wspólnie ze Śląskiem byliśmy propagatorami powstania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Jesteśmy dumni, że po czterech latach finalizujemy nasze działania. Chcemy, by Wielkopolska Wschodnia była liderem energetycznych przemian w Europie – mówi Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej.

Plan Sprawiedliwej Transformacji koncentruje się na wsparciu w trzech obszarach. Po pierwsze budowie zeroemisyjnej, dynamicznej gospodarki o obiegu zamkniętym, po drugie zapewnieniu zintegrowanej przestrzeni wysokiej jakości, której zasoby będą użytkowane również przez przyszłe pokolenia i wreszcie po trzecie – zaktywizowaniu mieszkańców będących główną siłą napędową transformacji tego subregionu.

Cyfrowo i społecznie

W nowej perspektywie równie ważna będzie cyfryzacja. Pandemia pokazała konieczność większego wykorzystania narzędzi informatycznych w obszarze edukacji, rynku pracy czy gospodarki.

Na zdjęciu widzimy konferencję prasową. Przed kamerami stoi pięciu mężczyzn w garniturach. Obok nich znajduje się inny mężczyzna z mikrofonem. Za nimi wyświetlone jest niebieskie tło z flagą polski. U dołu zdjęcia widoczni są dziennikarze. Zdjęcie pochodzi z archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Jest niezbędna do sprawnego funkcjonowania szkół, biznesu w sferze produkcyjnej i usługowej czy sektora publicznego. Fundusze Europejskie odegrają na tym polu kluczową rolę, a fundamentem zmian będą samorządy i przedsiębiorcy. W sferze społecznej działania będą koncentrować się na nowoczesnej edukacji, elastycznie reagującej na rynek pracy i jego wymagania. Środki będą wspierać rozwój usług społecznych, wspomagać rozwój aktywnych społeczności oraz budować potencjał sektora organizacji społeczeństwa obywatelskiego. W związku z kryzysem uchodźczym, spowodowanym wojną w Ukrainie, przewiduje się tworzenie i funkcjonowanie Centrów Integracji Cudzoziemców.

Kluczowe projekty

Z nowego programu regionalnego sfinansowane zostaną też kluczowe inwestycje z punktu widzenia rozwoju województwa. Na liście są m.in. budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego oraz Centrum Muzyki. Nie zabraknie ważnych inwestycji kolejowych, w tym: rewitalizacji linii kolejowej Wągrowiec-Gołańcz-granica województwa oraz budowy drugiego toru kolejowego wraz z drugą przeprawą mostową na rzece Warcie w Obornikach. Kontynuowane będą projekty edukacyjne: Czas zawodowców i Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2030. W regionie powstanie też sieć centrów usług społecznych oraz Wielkopolskie Centrum Teleopieki. Z kolei w ramach FST kluczowe znaczenie będzie miało wsparcie dla osób dotkniętych skutkami transformacji, podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz ich aktywizacja zawodowa. Z twardych inwestycji sfinansowana zostanie m.in. fabryka modułów chłodniczych i pomp ciepła.

Więcej informacji o nowym programie będzie można uzyskać podczas konferencji, która odbędzie się 14 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o godz. 11.00.

Szczegóły znajdują się tutaj.

Łukasz Karkoszka

ZOBACZ TAKŻE