Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Na zdjęciu widzimy grupę kilkunastu elegancko ubranych osób, które pozują do fotografii, prezentując czeki na różne sumy.

Przedstawiciele beneficjentów umowy na realizację projektów podpisali 29 listopada w Urzędzie Marszałkowskim (fot. archiwum UM WW)

Moc pieniędzy na termomodernizacje

Jak łączyć ekonomię z ekologią i troską o lepszą jakość życia? To pytanie, w dobie wielowymiarowego kryzysu energetycznego, zadają samorządy. Wśród pomysłów, na prowadzenie wysuwa się termomodernizacja, która nie tylko podnosi jakość życia i pozwala na obniżenie kosztów użytkowania budynków, ale także przyczynia się do redukcji zanieczyszczeń, a co za tym idzie, ochrony klimatu. Kolejne inwestycje w regionie wspierają Fundusze Europejskie.

Zapewnienie bezpiecznych i konkurencyjnych dostaw energii przy jednoczesnym promowaniu rozwiązań ekologicznych i dbałości o klimat – to cele polityki unijnej w dziedzinie energetyki. Istotna jest nie tylko dywersyfikacja źródeł, ale również maksymalne ograniczenie zużycia energii. Wspólnota promuje i hojnie finansuje wszelkie projekty, zakładające nie tylko oszczędności, ale i redukcję zanieczyszczeń. Do ważnych działań należy m.in. termomodernizacja wszelkich obiektów użyteczności publicznej.

Termomodernizacja internatu

Pod koniec października rozstrzygnięto konkurs w ramach Poddziałania 3.2.1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Samorządy mogły zdobyć pieniądze na prace związane z budynkami użyteczności publicznej: przebudowę systemów grzewczych, ocieplenia, wymianę okien i drzwi, instalację paneli fotowoltaicznych. Wśród 46 projektów wybranych do dofinansowania, najwyżej oceniono ten, który będzie realizowany w powiecie wolsztyńskim. Dotyczy kompleksowej modernizacji energetycznej internatu przy Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie. Przeprowadzony audyt energetyczny wskazał wiele problemów.

Zdjęcie z lotu ptaka przedstawia Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie. W centralnej części widoczne jest boisko lekkoatletyczne z bieżnią dookoła. Z prawej widać fragment boiska do piłki nożnej. Po lewej widoczny jest zaś internat. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

- Choć ogólny stan budynku jest dobry, to niedostateczna izolacja termiczna powoduje, że budynek zużywa bardzo dużo energii – mówi Jacek Skrobisz, starosta wolsztyński. - System grzewczy oparty jest na dwóch kotłach gazowych, sama instalacja jest w złym stanie technicznym i ulega częstym awariom. Nie ma możliwości regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. Problemem są również nieszczelne okna i drzwi, przez które ucieka dużo ciepła – wymienia.

Głównym celem robót, które rozpoczną się w przyszłym roku, będzie obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynku, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i poprawa jakości życia osób, które na co dzień korzystają z budynku internatu. W tym celu wykonane zostanie ocieplenie stropodachu, stropu pod poddaszem nieużytkowym i ścian zewnętrznych. Gruntowną modernizację przejdzie system centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Zamontowane zostaną kotły gazowe kondensacyjne. Dodatkowo wymienione zostaną okna, drzwi i oświetlenie wewnętrzne, a na dachu budynku pojawią się panele fotowoltaiczne.

- Mamy już pewne doświadczenie w realizacji takich projektów. W ubiegłych latach przeprowadzono m.in. termomodernizację szpitala i szkoły w Wolsztynie czy budynku warsztatów przy szkole w Powodowie. Na dachu starostwa zamontowaliśmy zaś panele fotowoltaiczne – mówi Jacek Skrobisz. - Przed nami kolejne wyzwanie, przy którym po raz pierwszy wsparciem posłużą nam Fundusze Europejskie. Bez nich nie moglibyśmy wykonać wszystkich zaplanowanych prac – dodaje.

Dotychczas, w ramach Działania 3.2.1. rozdysponowano środki na łączną kwotę przeszło 285 mln zł.

Projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku internatu przy Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie” zakończy się w połowie 2023 roku. Jego całkowity koszt, zgodnie z kosztorysem inwestorskim, wynosi ponad 2,5 mln zł, z czego unijne dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 to kwota ok. 1,2 mln zł.

Doświadczeni w termomodernizacji

Dla gmin, które nie otrzymały dotacji w ramach Działania 3.2.1., uruchomiono też dodatkowe środki, z puli REACT-EU, realizowanego w celu wspierania działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19. Wyodrębniono specjalną oś priorytetową w WRPO 2014-2020, aby ogłosić konkurs. Nabór cieszył się dużym zainteresowaniem. Dotacje można było otrzymać na modernizację energetyczną, w tym ocieplenie, wymianę stolarki i źródła ciepła czy instalację OZE.

Fotografia przedstawia budynek warsztatów szkolnych po termomodernizacji. Widoczna jest ładna, szara elewacja i czyste, nowe okna. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. Jeden z projektów, który uzyskał dofinansowanie, przygotowano w powiecie nowotomyskim.

- Staramy się regularnie przeprowadzać modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie naszego powiatu – mówi Adrianna Brzostowska, kierownik Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu. – W poprzedniej perspektywie finansowej, dzięki unijnemu wsparciu, metamorfozę przeszły m.in. Liceum Ogólnokształcące i szpital w Nowym Tomyślu czy Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance. Już bez wsparcia Funduszy Europejskich zmodernizowaliśmy budynek Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, a jeszcze w tym roku rozpoczną się prace przy Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu – wymienia.

Projekt realizowany dzięki dotacji z REACT-EU dotyczy modernizacji energetycznej Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu. W pierwszej połowie 2022 roku, dzięki unijnemu wsparciu, zakończono gruntowny remont budynku warsztatów. Teraz prace zostaną wykonane w głównym gmachu, sali gimnastycznej oraz na terenie poradni psychologiczno-pedagogicznej.

- O termomodernizacji placówki rozmawialiśmy już od dawna. Niestety, ze względu na znaczny zakres prac, nie byliśmy w stanie sami sfinansować inwestycji. Dlatego zdecydowaliśmy się na to przedsięwzięcie dopiero, kiedy udało się zdobyć unijną dotację – mówi Adrianna Brzostowska. - Budynki szkoły wymagają przede wszystkim docieplenia oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, ze względu na znaczną przepuszczalność ciepła. Zaplanowaliśmy także dodanie układu pomp ciepła wspomagających węzły cieplne oraz zamontowanie paneli fotowoltaicznych – dodaje.

Przeprowadzone prace poprawią efektywność energetyczną budynków, pozwolą na zmniejszenie zużycia energii i kosztów eksploatacji. Projekt ma również istotny wymiar ekologiczny, ponieważ zmiany przyczynią się do redukcji emisji szkodliwych substancji.

- Modernizacja obiektów użyteczności publicznej jest obecnie koniecznością, ze względu na duże koszty energii. Dlatego takie działania są dla nas priorytetowe. Trzymamy kciuki za jak najszybsze uruchomienie programów unijnych w ramach nowej perspektywy, gdyż są one niezbędne – mówi Adrianna Brzostowska.

Jak dotąd, z puli programu REACT-EU rozdysponowano łącznie dotacje w wysokości ponad 34 mln zł. Więcej na temat projektów termomodernizacyjnych, które dzięki środkom europejskim będą realizowane w naszym regionie, przeczytasz tutaj.

Projekt „Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu przy ul. E. Sczanieckiej” ma się zakończyć w połowie 2023 roku. Jego całkowity koszt wynosi ponad 7,3 mln zł, z czego unijne dofinansowanie w ramach REACT-EU to kwota niemal 6 mln zł.

Umowy na projekty z programu REACT-EU, związane z modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej, przedstawiciele samorządów podpisali z marszałkiem Markiem Woźniakiem 29 listopada. Przedsięwzięcia dotyczą m.in. szkół, przedszkoli czy ośrodków zdrowia.

Dominik Wójcik

ZOBACZ TAKŻE