Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia występ iluzjonisty. Na scenie znajduje się razem z dwiema osobami: kobietą i mężczyzną, którzy mu asystują. Iluzjonista mówi do mikrofonu, za nim znajduje się wyświetlone zdjęcie z napisem Iluzjonista Tomasz Jusza. Na dole zdjęcia widzimy publiczność. Fotografia pochodzi z archiwum beneficjenta.

Na otwarciu BusinessWell gościł iluzjonista – Tomasz Jusza (fot. archiwum beneficjenta)

Nowy wymiar inkubacji

Oferują wsparcie w rozwoju przedsiębiorstw, zwłaszcza w początkowej fazie. Udostępniają przestrzeń biurową i konferencyjną, pomagają w promocji i ekspansji rynkowej. Inkubatory przedsiębiorczości odgrywają dużą rolę w tworzeniu warunków przyjaznych biznesowi. Kolejny – BusinessWell w Poznaniu, otwarto pod koniec października.

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99% firm działających na terenie Unii Europejskiej, zapewniają także dwie trzecie miejsc pracy w sektorze prywatnym. Dlatego tworzenie dobrych warunków rozwoju dla otoczenia biznesu, promowanie klimatu przedsiębiorczości i ułatwianie małym firmom dostępu do zewnętrznego finansowania i rynków zbytu, stanowią ważne cele polityki wspólnotowej.

Działania te umożliwiają m.in. inkubatory przedsiębiorczości, które oferują wsparcie w zakresie rozwoju firm i komercjalizacji pomysłów na biznes. Co ważne, to nie tylko miejsca pozwalające na fizyczną lokalizację przedsiębiorstwa, ale także tworzące środowisko pomagające w adaptacji do rzeczywistych warunków i zmian.

Dla młodych i doświadczonych

Z końcem października odbyła się oficjalna inauguracja BusinessWell – nowej siedziby Instytucji Otoczenia Biznesu Systemowej Szkoły Przedsiębiorczości. Organizacja posiada duże doświadczenie. W czasie 12 lat działalności udzieliła wsparcia blisko 500 start-upom.

Na zdjęciu widzimy nowy, trzypiętrowy budynek o jasnej elewacji i dużych oknach. Na ścianie frontowej znajduje się napis BusinessWell. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

- Na tak dużą inwestycję zdecydowaliśmy się przede wszystkim na podstawie wieloletniej obserwacji rynku. Mieszkańcy Wielkopolski to pomysłowi i przedsiębiorczy ludzie. Ich kreatywność zauważamy, analizując pomysły biznesowe osób dopiero planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej – mówi Dominika Flaczyk, prezes zarządu. - Choć młodzi potrafią początkowo dobrze wyczuwać trendy i diagnozować potrzeby, później miewają kłopoty z reagowaniem na zmiany. Często skutkuje to zakończeniem działalności. Uznaliśmy, że potrzebne jest miejsce, które z jednej strony będzie pełniło rolę inkubatora skutecznego przedsiębiorcy, z drugiej będzie centrum usług dla biznesu – tłumaczy.

Nowoczesny budynek znajduje się przy ulicy Polskiej 15 w Poznaniu. Mieszczą się tam przestrzenie biurowe i co-workingowe, sale biznesowe umożliwiające kameralne spotkania z klientami, a także sala konferencyjna, w której organizowane są szkolenia i sympozja nawet dla 140 osób. Wachlarz wsparcia merytorycznego również jest bardzo szeroki.

- Start-upom przygotowujemy m.in. analizę potencjału przedsięwzięć. Działania kierujemy też do firm o większej skali działania. Ciekawą usługą są „lekarze biznesu” - daje możliwość umówienia się na konsultacje ze specjalistą branżowym, który pozwoli „uleczyć” konkretną dziedzinę funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ważną rolę odgrywają szkolenia, głównie dotyczące umiejętności miękkich – takich działań brakuje na polskim rynku. Część z nich odbywa się poprzez moduł e-learningowy naszej platformy. Istotne jest także pozyskiwanie dofinansowań dla podmiotów gospodarczych. Nasz zespół dobiera narzędzia i projekty, w których można uzyskać dotację. Współpracujemy z wykwalifikowaną grupą ekspertów i nie boimy się wyzwań – przekonuje Dominika Flaczyk.

Nowa definicja

BusinessWell na nowo definiuje pojęcia inkubatora przedsiębiorstw i centrum biznesu. Dzięki szerokiemu pakietowi usług, klientem może być zarówno student bez praktycznej wiedzy na temat przedsiębiorczości, jak i biznesmen zlecający napisanie strategii dla nowej marki produktów.

Na fotografii widzimy salę konferencyjną, wypełnioną ludźmi. Na pierwszym planie widać publiczność, w tle zaś osobę prowadzącą spotkanie oraz planszę, na której wyświetlane są slajdy. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. - Zależy nam na tym, żeby oferta realnie odpowiadała na zapotrzebowanie. Na bieżąco wdrażamy nowe rozwiązania, które pozwalają na zwiększenie odporności sektora MŚP w przypadku nagłych zmian gospodarczych, jak choćby ostatnia pandemia czy obecnie napięta sytuacja geopolityczna – mówi prezes. - Kluczowe dla wielu firm zmiany mogą mieć miejsce w ciągu kilku tygodni. Bardzo ważne jest sprawne podejmowanie decyzji i elastyczność. Dlatego oddajemy naszym klientom nie tylko szeroki wachlarz usług, ale także narzędzia usprawniające prowadzone przez nich działalności. Uczymy sektor MŚP wykorzystywania szans, jakie płyną za nagłymi zmianami – przekonuje.

Swoje miejsce w BusinessWell znalazła między innymi firma SmartVerum, zajmująca się przenoszeniem sztuki do świata cyfrowego w oparciu o NFT (non-fungible token, czyli aktywa kolekcjonerskie, niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju). Przedsiębiorstwo jest pionierem tokenizacji dzieł sztuki w tej części Europy. Przedmiotem ich działania są dzieła największych artystów.

- Korzystamy ze wsparcia BusinessWell w wielu wymiarach. Przede wszystkim wynajmujemy tutaj biura oraz sale do spotkań ze wspólnikami i kontrahentami – mówi Bartosz Bilicki, Chief Executive Officer w SmartVerum. - Co do usług, możemy wymienić choćby sieciowanie podmiotów gospodarczych, dzięki czemu, za sprawą BusinessWell, pojawiają się partnerzy do rozwoju przedsiębiorstw lub kolejne obszary działań. Bycie elementem takiej jednostki ułatwia i przyspiesza nasz rozwój, dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy – dodaje.

Całkowity koszt projektu „Inkubator skutecznego przedsiębiorcy” to kwota niemal 6 mln zł, z czego unijne dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 wyniosło prawie 4 mln zł.

Do inkubatora przedsiębiorczości BusinessWell zajrzeliśmy z kamerą. Co zobaczyliśmy? Obejrzyj magazyn "Zmieniamy Wielkopolskę" (odc. 102).

Dominik Wójcik

ZOBACZ TAKŻE