Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Zdjęcie grupowe wykonane zostało na scenie, podczas uroczystej gali. Widać na nim kilkadziesiąt elegancko ubranych osób. Za nimi znajduje się wyświetlacz z napisem Łączy nas Wielkopolskie. Autorem zdjęcia jest Dominik Wójcik.

Przedstawiciele beneficjentów biorących udział w plebiscycie (fot. Dominik Wójcik)

Wspaniali ludzie, wspaniałe projekty

Ponad 50 tysięcy głosów oddali mieszkańcy w pierwszej edycji plebiscytu „Łączy nas WIELkopolskiE”. Nagrody dla realizatorów najlepszych projektów wręczono 9 listopada. Spotkanie, które odbyło się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, było też okazją do rozmowy o przyszłości regionu i roli Funduszy Europejskich.

O miano najlepszego przedsięwzięcia zrealizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 walczyło 19 projektów.

– Wielkopolska to europejski region ludzi kreatywnych i odważnych. Zwyciężanie mamy przecież w genach. Mieszkańcy doceniają wpływ Funduszy Europejskich na zmiany, które dokonują się w ich miejscowościach, firmach czy instytucjach. Kolejny raz wyrazili to w naszym plebiscycie, który jest też formą promocji. Nominowane projekty to przedsięwzięcia, które chcemy zauważyć, docenić i zapamiętać, gdyż znacząco zmieniły życie mieszkańców – mówi Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Czytelnicy zdecydowali

Decyzją czytelników magazynu „Nasz Region” w kategorii „Łączy nas… innowacyjny biznes” zwyciężyła firma Enforce Medical Technologies Sp. z o.o., która przy unijnym wsparciu opracowała prototyp bionicznej protezy stopy.

– Projekt zrealizowaliśmy dzięki naszym pacjentom – mówi Adam Gramala, dyrektor operacyjny Enforce Medical Technologies Sp. z o.o. – Aktualnie wdrażamy dwie protezy – bioniczną i kompozytową. Są różne, porównuję je czasem do samochodów: jedna to Ferrari, druga to SUV - każdym lubimy jeździć, lecz w różne miejsca. Z protezami jest podobnie – są przystosowane do różnych aktywności. W ostatnim czasie z naszych rozwiązań skorzystali ukraińscy żołnierze, między innymi Sasza, który stracił nogę w wyniku wybuchu miny. Dzięki naszej protezie może biegać, a nawet grać w piłkę. To dla nas największa radość – podkreślał.

Fotografię wykonano w trakcie panelu dyskusyjnego. Na scenie, na niebieskich fotelach siedzi czterech uczestników i prowadzący. Mężczyźni są elegancko ubrani. Za nimi znajduje się wyświetlacz z napisem Innowacje w biznesie. Jak przełamać bariery? Autorem zdjęcia jest Maciej Motylewski.

W kategorii „Łączy nas… dobry klimat” zwyciężył projekt partnerski gmin Rychwał, Golina, Tuliszków i Wierzbinek. Samorządy postawiły na odnawialne źródła energii. Uruchomiono aż 668 systemów instalacji fotowoltaicznych na dachach domów mieszkańców.

– Działania związane z OZE nie tylko sprzyjają ochronie klimatu, ale mają również wymiar ekonomiczny, pozwalając mieszkańcom zaoszczędzić pieniądze – przekonuje Stefan Dziamara, Burmistrz Miasta i Gminy Rychwał. – Nasz projekt okazał się wielkim sukcesem. Cieszę się, że przedsięwzięcie zostało docenione. To nie koniec proekologicznych działań w naszej gminie. Na ponad 150 hektarach uruchomimy farmę fotowoltaiczną – dodaje.

W plebiscycie nie mogło zabraknąć projektów adresowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W kategorii „Łączy nas... społeczna misja” zwyciężył Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, który prowadzi nowatorską terapię poprawy jakości chodu dzieci i młodych osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym. Unijną dotację placówka przeznaczyła na uruchomienie Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji, które wyposażone jest m.in. w zrobotyzowane systemy wykorzystujące wirtualną rzeczywistość.

– Pracując z pacjentami, chcemy w jak największym stopniu przywrócić ich do sprawności – podkreśla prof. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak, kierownik Kliniki Traumatologii i Ortopedii Dziecięcej Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. – To ogromna radość, gdy możemy wraz rodzicami oglądać pierwsze kroki naszych podopiecznych. To daje siłę do działania. Nasz sukces zawdzięczamy właśnie naszym pacjentom i ich najbliższym.

Rewitalizacja centrum Czempinia zwyciężyła w kategorii „Łączy nas… architektura i kultura”.

– Od początku w procesy rewitalizacyjne zaangażowani byli mieszkańcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych – mówi Andrzej Socha, Zastępca Burmistrza Gminy Czempiń. – Ich pomysły staraliśmy się przekuć w konkretne działania. Efekt? Udana przemiana miasta z przepięknie odnowioną Tlenownią, która pełni dziś funkcję Centrum Aktywizacji Społecznej.

Rozmowy o przyszłości

Spotkanie było również okazją do rozmowy o przyszłości regionu i roli Funduszy Europejskich. Jak podkreślał Marszałek, jesteśmy aktualnie na przełomie dwóch budżetów UE.

– Intensywnie przygotowujemy się do nowej perspektywy finansowej. Okres 2021-2027 będzie bardzo zielony, cyfrowy i skierowany na potrzeby mieszkańców. Wyzwań jest wiele, ale liczę, że wspólnie im sprostamy – podkreślał.

Fotografię wykonano w trakcie panelu dyskusyjnego, spośród publiczności. Na scenie, na niebieskich fotelach siedzą uczestnicy: dwie kobiety i mężczyzna oraz prowadzący. Wszyscy są elegancko ubrani. Za nimi widoczny jest ekran, na którym wyświetlony jest napis:  Jak można pomagać? Siła społecznej misji. Autorem zdjęcia jest Maciej Motylewski. Szczególne znaczenie w nowej perspektywie będą miały zagadnienia związane z ochroną klimatu. Budżet na ten cel w programie regionalnym zwiększy się z obecnych 25% do 40%. Bartosz Derech, wójt gminy Rokietnica podkreślał, że podjęcie proekologicznych działań to konieczność i każdy z nas powinien włączyć się w te procesy, a możliwości jest wiele. Podając przykłady ze swojej gminy, wskazywał m.in. na rolę biogazowni w produkcji energii, a także znaczenie węzłów przesiadkowych, które w dobie szalejących cen paliw, cieszą się coraz większą popularnością wśród mieszkańców. Ważna jest również edukacja i zmiana naszych nawyków – na co zwracali uwagę zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Oborniki Jarosław Bator oraz Wiesław Ewertowski, Wiceprezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.

W najbliższych latach nadal ważne pozostaną kwestie społeczne. Anna Maria Szymkowiak, Prezeska Zarządu Fundacji Akceptacja mówiąc o wsparciu kierowanym do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, podkreślała, że przede wszystkim należy uważnie wsłuchać się w ich potrzeby, a nie przychodzić z gotowym rozwiązaniem. Grupą, która szczególnie potrzebuje wsparcia są seniorzy. Patrycja Pabich z Wydziału Oświaty, Promocji Turystyki i Sportu Urzędu Gminy Przemęt wskazywała, że ważne jest nie tylko utrzymanie aktywności fizycznej osób starszych, ale też społecznej. Tym bardziej, że dysponując wiedzą i doświadczeniem mogą pełnić rolę mentorów dla młodych. Jako przykład wskazywała Centrum Integracji Międzypokoleniowej, w którym pod jednym dachem spotykają się seniorzy i dzieci, co pozwala na ich terapeutyczną integrację.

W trakcie debat poruszono również kwestie związane z budowaniem innowacyjności. Prelegenci zwracali uwagę na rolę Funduszy Europejskich, które dofinansowują badania i rozwój nowatorskich przedsięwzięć. Odbyła się także rozmowa o rewitalizacji i roli kultury. Nagranie z całego wydarzenia dostępne jest tutaj.

Jak wyglądała gala finałowa plebiscytu? I co do powiedzenia mieli laureaci? Sprawdź, oglądając nasz film z wydarzenia!

Łukasz Karkoszka

ZOBACZ TAKŻE