Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Zdjęcie z lotu ptaka przedstawia miejski kwartał. Na pierwszym planie widoczny jest stadion z trybunami, za nim jezioro. Dalej widzimy miejskie zabudowania. Autorem fotografii jest Jarosław Nowicki.

Dzięki instrumentowi JESSICA krotoszyńskie Błonie odzyskały dawny blask (fot. Jarosław Nowicki)

Rewitalizacja z JESSICĄ

Krotoszyńskie Błonie, Aleje Powstańców Wielkopolskich, budynek kina „Przedwiośnie” odzyskały dawną świetność dzięki kompleksowej rewitalizacji. Inwestycję przeprowadzono przy wsparciu środków z inicjatywy JESSICA 2.

– W Krotoszynie przez lata brakowało miejsca, gdzie seniorzy mogliby się spotykać – mówi Joanna Jarocka, dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. – Nowa sala w budynku kina „Przedwiośnie” nie tylko pozwala na organizowanie filmowych pokazów, ale również stała się przestrzenią spotkań z ekspertami, a nawet miejscem, w którym aktywnie trenuje senioralna grupa taneczna. Popołudniami działa tu też Dyskusyjny Klub Kinowy. Miejsce tętni życiem, podobnie jak Błonie przy jeziorze. Jestem pod wrażeniem skali inwestycji i tego, jak bardzo mieszkańcy korzystają z przygotowanej infrastruktury i to niezależnie od wieku. Sama chętnie tu przychodzę z synem. Skalę zmian doceniają nie tylko mieszkańcy, ale i przyjezdni – opowiada o efektach rewitalizacji Krotoszyna. - Często słyszę od artystów, którzy odwiedzają Krotoszyński Ośrodek Kultury, że są pozytywnie zaskoczeni zmianami, jakie zaszły w mieście. Przeprowadzone inwestycje nie tylko unowocześniły miasto, ale stworzyły mieszkańcom atrakcyjne warunki do spędzania wolnego czasu – podkreśla.

Trafiona inwestycja

Krotoszyńska rewitalizacja zdobyła tytuł „Obiektu XXV-lecia” w ramach 26. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku. Miejska inwestycja objęła trzy zadania. Pierwsze polegało na przywróceniu do życia krotoszyńskiego Błonia przy Jeziorze Odrzykowskim. W ramach prac powstał nowy stadion lekkoatletyczny, boiska do koszykówki i siatkówki plażowej, skate park z oświetleniem, tor rowerowy do jazdy ekstremalnej, siłownia zewnętrzna, plac zabaw, a nawet pole namiotowe ze stanowiskami dla camperów. Równie ważna była modernizacja Alei Powstańców Wielkopolskich – reprezentacyjnej ulicy miasta, która z biegiem lat niszczała. Modernizacja polegała na gruntownej przebudowie nawierzchni ulicy, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz sieci oświetlenia ulicznego. Dodatkowo środkowy pas alei został zagospodarowany na przestrzeń aktywnej rekreacji dla mieszkańców. Powstała ścieżka rowerowa, chodnik, małe place z interaktywnymi urządzeniami ilustrującymi różne zjawiska z obszaru nauki. Trzecie zadanie objęło remont pomieszczeń po klubie fabuła w budynku kina „Przedwiośnie”. W pomieszczeniach stworzono nową wielofunkcyjną, kameralną salę kinowo-koncertowo-klubową, w której spotykają się mieszkańcy, m.in. w ramach działalności Klubu Integracji Seniora. Kameralna sala została wyposażona także w nowe oświetlenie, projektory, ekran, nagłośnienie. Dodatkowo w ramach zadania wyremontowano elewację, zagospodarowano teren wokół obiektu.

Fotografia ukazuje miejską aleję. Widoczne są obiekty małej architektury – ławki i stoliki, a także drzewa i zaparkowane samochody. Autorem zdjęcia jest Bartłomiej Ziajka – Przystąpienie do tak ambitnego, jak na niespełna 40-tysięczną gminę, projektu rewitalizacji i jego pomyślna realizacja to efekt naszego konsekwentnego działania nastawionego na nieustanny rozwój – mówi Franciszek Marszałek, burmistrz Krotoszyna. – Dzięki inwestycji, finansowanej z instrumentu JESSICA, zyskaliśmy nowoczesne obiekty rekreacyjno-sportowe, mające istotny wpływ na codzienne życie naszych mieszkańców. Dziś są wspaniałą wizytówką miasta – podkreśla.

Po rewitalizacyjnym sukcesie miasto nie zwalnia tempa. W styczniu br. gmina podpisała kolejną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na pozyskanie preferencyjnej pożyczki w ramach instrumentu JESSICA 2. Pieniądze przeznaczone zostaną na dalsze działania modernizacyjne miasta, które obejmą przebudowę promenady, budowę Domu Seniora i tężni. Szacowany koszt zadania to ok. 10 mln zł, z czego 7,5 mln zł stanowić będzie pożyczka.

– Pożyczka pokryje 85% wydatków i pozwoli przeprowadzić zadania, których bez zewnętrznej pomocy nie zrealizowalibyśmy – podkreśla Franciszek Marszałek. – Atrakcyjne oprocentowanie, brak prowizji i długi okres karencji w spłacie kapitału sprawia, że JESSICA jest znacznie bardziej konkurencyjna w stosunku do pożyczek proponowanych przez inne instytucje finansowe w kraju – zaznacza.

Fundusze na preferencyjnych warunkach

Krotoszyn jest jednym z największych w regionie beneficjentów funduszy w ramach finansowania preferencyjnego JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas). Program opracowała Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny z Bankiem Rozwoju Rady Europy. Instrument w odróżnieniu od dotacji umożliwia wielokrotne wykorzystanie tych samych środków. Dzięki pomocy zwrotnej część pieniędzy po ich spłaceniu może być ponownie wykorzystana, co pozwala na wsparcie znacznie większej ilości przedsięwzięć. W Wielkopolsce Inicjatywa JESSICA jest wdrażana od 2009 r. W ramach WRPO 2014-2020 pożyczki można uzyskać na dwa rodzaje przedsięwzięć: głęboką modernizację energetyczną oraz rewitalizację. W przypadku działań rewitalizacyjnych obowiązuje nadrzędna zasada: aby projekt otrzymał dofinansowanie, musi w kompleksowy sposób przyczyniać się do rozwiązywania problemów społecznych. Instrument wspiera przede wszystkim przedsięwzięcia obejmujące rewitalizację zdegradowanych części miast oraz terenów wiejskich, powojskowych i poprzemysłowych. Przedmiotem finansowania mogą być również inwestycje w zniszczonych i nieużytkowanych obiektach przemysłowych, celem wykreowania w nich przestrzeni dla ośrodków kultury wraz z elementami komercyjnymi. Krotoszyn na działania rewitalizacyjne otrzymał ponad 20 mln zł na preferencyjnych warunkach.

Na zdjęciu widzimy fasadę Kina „Przedwiośnie”. Napis zamieszczony jest na łączniku dwóch budynków, biegnącym na poziomie pierwszego piętra. Widoczne są też zaparkowane samochody. Autorem zdjęcia jest Piotr Barański.

A przed nami…

Jak przypomina Marc Lemaître, dyrektor generalny ds. polityki regionalnej i miejskiej z KE, rola instrumentów zwrotnych nabiera systematycznie coraz większego znaczenia, co można zauważyć na przykładzie nowego programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

– Aż 11% alokacji przybierze formę preferencyjnych gwarancji, pożyczek i instrumentów kapitałowych – mówi Marc Lemaître.– Dzięki temu fundusze odnawialne przyniosą wiele korzyści przez kolejne dziesięciolecia – podkreśla.

Całkowita wartość projektu „Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji” to około 56 mln zł. Unijna pożyczka z JESSICA 2 wyniosła 20 mln zł.

Łukasz Karkoszka

ZOBACZ TAKŻE