Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Na zdjęciu widzimy uczennicę ze słuchawkami na głowie, która siedzi przy stanowisku komputerowym złożonym z trzech monitorów, w studiu filmowo-fotograficzny. Fotografia pochodzi z archiwum beneficjenta.

W ramach projektu, uczniowie szkolą się między innymi w studiu filomowo-fotograficznym (fot. archiwum beneficjenta)

Najlepszy czas dla zawodowców

Staż zawodowy daje młodym możliwość zweryfikowania planów i skonfrontowania marzeń z realiami rynku. Pozwala poznać branżę, czasem prowadzi wprost do pierwszej umowy o pracę. Fundusze Europejskie chętnie wspierają młodzież w zdobywaniu zawodowych doświadczeń. Wśród najbardziej wartościowych projektów jest „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. O udziale w projekcie mówią nam uczniowie jednej ze szkół: Marcel Przywarczak i Mateusz Michalski.

Choć edukacja leży w gestii państw wspólnoty, Unia Europejska chętnie wspiera kraje członkowskie w realizacji wysokiej jakości nauczania. Dofinansowuje wymianę dobrych praktyk, straże zawodowe, transfer fachowej wiedzy, specjalistyczne zajęcia dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli. Organizowane są także rozmaite inicjatywy, takie jak chociażby trwający obecnie Europejski Rok Umiejętności, którego celem jest wsparcie przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, w znalezieniu wykwalifikowanej kadry. Działania te są prowadzone w porozumieniu z firmami, gdyż to one najlepiej znają swoje potrzeby. Szczególnie promuje się przekwalifikowanie i podnoszenie umiejętności,a także aktywizację młodzieży i osób biernych zawodowo.

Także w Polsce nie brakuje świetnych projektów, które pomagają młodym zdobyć zawodowe doświadczenie, jeszcze na etapie edukacji. Jednym z najbardziej znanych, jest realizowany w naszym regionie „Czas zawodowców”.

Liczby robią wrażenie

Początki projektu sięgają 2012 roku. Właśnie wtedy ruszyło przedsięwzięcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”, dzięki któremu tysiące uczniów skorzystało z kursów i staży. Realizator działań – Samorząd Województwa Wielkopolskiego, wraz z partnerem – Politechniką Poznańską, pod wpływem sukcesu pierwszej edycji, zakończonej w 2015 roku, zdecydowali o kontynuowaniu projektu. Rozpoczął się „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.

Fotografia ukazuje grupę uczniów podczas zajęć w studiu filmowo-fotograficznym. Widzimy między innymi komputery, statywy, monitory, kamery i mikrofony. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

- Przedsięwzięcie pomaga młodzieży w wejściu na wielkopolski rynek pracy. Szczególnie wspiera uczniów z mniejszych miejscowości – mówi Dorota Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Co konkretnie przewiduje projekt? Przede wszystkim wsparcie uczniów. Mogą oni korzystać ze staży u pracodawców, dzięki czemu zdobywają pierwsze zawodowe doświadczenia, nowe umiejętności i kontakty, które w przyszłości mogą zaowocować ofertą zatrudnienia. Działania obejmują także nauczycieli, którzy biorą udział w kursach, studiach i szkoleniach zwiększających ich kwalifikacje i kompetencje. Szkoły i placówki kształcenia zawodowego otrzymują sprzęt i pomoce dydaktyczne potrzebne do kształcenia zawodowego.

- Liczby robią wrażenie. Jak dotąd, ponad 8,5 tys. uczniów wzięło udział w stażach, ponad 12 tys. skorzystało z dodatkowych zajęć w laboratoriach zlokalizowanych w Poznaniu, Pile i Kaliszu, a 370 nauczycieli podniosło swoje umiejętności dzięki kursom i studiom podyplomowym – wylicza Dorota Kinal. - Rozwinęliśmy również system zawodowcy.org, który łączy funkcję platformy e-learningowej i e-rekrutacyjnej. Pierwsza to mnóstwo kursów otwartych, szablonów egzaminów zawodowych i wsparcie merytoryczne, również dla nauczycieli. Druga część zawiera oferty pracy, staży i praktyk przeznaczonych dla uczniów, którzy mogą wybierać zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i umiejętnościami – dodaje.

Ważną inicjatywą jest Wielkopolska Sieć Edukacyjno-Gospodarcza. Pozwala na rozwijanie kontaktów i wymianę doświadczeń pomiędzy uczniami, dyrektorami szkół, nauczycielami, kierownikami kształcenia praktycznego, pracodawcami, uczelniami i władzami samorządowymi. W ramach projektu doposażono już 46 szkół i 7 Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

- Sprzęt trafia do pracowni, kształcących przyszłych informatyków, teleinformatyków, elektryków, elektroników, opiekunów medycznych, masażystów, higienistek stomatologicznych, terapeutów zajęciowych – wylicza Dorota Kinal.

Projekt zakończy się w czerwcu 2023 roku, a działania będą kontynuowane w nowej perspektywie finansowej 2021-2027, pn. „Czas zawodowców – nowoczesne kształcenie w Wielkopolsce”. Zgodnie z planem, w stażach zawodowych weźmie udział kolejnych 220 uczniów, a 40 szkół i placówek edukacyjnych zostanie objętych wsparciem w celu zwiększenia efektywności kształcenia. Dodatkowo, kwalifikacje, poprzez udział w kursach i szkoleniach, podniosą nauczyciele. Planowany jest również dalszy rozwój systemu zawodowcy.org oraz zajęć w laboratoriach. Konkurs zostanie ogłoszony w kwietniu.

Bezcenne doświadczenie

Swoimi doświadczeniami związanymi z udziałem w projekcie dzielą się uczniowie wielkopolskich szkół. Marcel Przywarczak jest uczniem czwartej klasy o profilu technik logistyk w prywatnej placówce: Edukacja Lubasz Szkole im. I. J. Paderewskiego. Swoją przyszłość, podobnie jak jego rodzina, widzi w branży magazynowej.

Zdjęcie przedstawia stanowisko montażowe złożone ze specjalnej klawiatury i monitora, obsługiwane przez ucznia. Fotografia pochodzi z archiwum beneficjenta. - Na udział w projekcie zdecydowałem się ze względu na możliwość odbycia stażu. Przez dwa miesiące pracowałem w jednej z firm transportowych, gdzie mogłem utrwalić wiedzę zdobytą w szkole i zdobyć doświadczenie. To bardzo ważne, ponieważ dziś, dla pracodawców liczą się przede wszystkim praktyczne umiejętności – mówi. - Chcę iść na studia w tym kierunku, choć nie zdecydowałem jeszcze, jakie konkretnie – dodaje.

Mateusz Michalski jest kolegą z klasy Marcela. Od dzieciństwa pasjonował się motoryzacją, szczególnie ciężarówkami, które zawsze robiły na nim duże wrażenie. Z czasem dziecięce fascynacje przerodziły się w zainteresowanie zagadnieniami transportu drogowego i logistyki.

- Wybrałem staż, nie tylko żeby mieć się czym pochwalić w CV, ale przede wszystkim, żeby mieć na koncie już jakieś doświadczenie – mówi. - Te dwa miesiące były dla mnie cennym i wartościowym czasem. Przede mną ważna decyzja: wybór kierunku studiów. Jeszcze nie zdecydowałem jaką konkretnie drogą pójdę – mówi.

Zadowoleni są również pracodawcy, którzy chętnie przyjmują na staż pełną zapału młodzież. Projekt zachwala m.in. Edyta Drzyzga ze spółki Propart, gdzie staż odbywało dwóch przyszłych mechaników z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie.

- Charakter tego rodzaju pracy wymaga dokładnego przeszkolenia, a staż był do tego idealnym rozwiązaniem. Dla naszych stażystów są już przygotowywane oferty pracy. Jesteśmy też zainteresowani kontynuowaniem współpracy w ramach projektu – mówi.

Całkowity koszt projektu „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska” wynosi ponad 84 mln zł, z czego unijne dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 to kwota 76 mln zł.

Dominik Wójcik

ZOBACZ TAKŻE