Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Baner składa się z trzech zdjęć. Pierwsze, z lewej, przedstawia młodą kobietę przepinającą kable w serwerowni. Na środkowym widzimy mężczyznę w niebieskim uniformie, reperującego silnik samolotu. Fotografia z prawej zaś, to młoda kobieta i mężczyzna, oboje w ochronnych kaskach i słuchawkach, którzy sprawdzają dane na tablecie. Baner pochodzi z Komisji Europejskiej.

Cały 2023 rok i początek 2024 roku został ustanowiony Europejskim Rokiem Umiejętności (fot. Komisja Europejska)

Bądź na bieżąco w Europejskim Roku Umiejętności

Podnoszenie kwalifikacji to najlepsza droga do rozwoju zawodowej kariery. W promocję idei uczenia się przez całe życie włączyła się Komisja Europejska ustanawiając rok 2023 i pierwsze cztery miesiące 2024 roku Europejskim Rokiem Umiejętności.

Dzisiejszy rynek pracy jest dynamiczny i wymagający, czasem nieprzewidywalny. Część zawodów odchodzi do lamusa, inne się zmieniają, ale też pojawiają się nowe. Galopująca rewolucja technologiczna, cyfryzacja i automatyzacja procesów także wymuszają zmiany w pracy. Biorąc udział w szkoleniach zdobywamy nowe umiejętności, rozwijamy się i dajemy sobie szansę na satysfakcjonujące zawodowe życie. Niestety jak pokazują dane, obecnie w kursach podnoszących kwalifikacje regularnie uczestniczy zaledwie 37% z nas. Zmienić mają to działania podejmowane w państwach członkowskich w ramach Europejskiego Roku Umiejętności (ERU).

Obierz kurs na rozwój

– W miarę jak Europa stawia czoła różnym wyzwaniom, takim jak transformacja ekologiczna i cyfrowa, pracownicy będą musieli coraz bardziej i coraz szybciej dostosowywać swoje umiejętności do zmieniających się potrzeb rynku pracy – mówi Bogumiła Frąckowiak, kierownik Punktu EUROPE DIRECT Poznań prowadzonym przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu. – Promowanie idei uczenia się przez całe życie jest dziś ważnym elementem budującym nowoczesną gospodarkę. Działania podejmowane w ramach Europejskiego Roku Umiejętności mają nakłonić obywateli państw członkowskich do nabywania kwalifikacji, które odpowiadałyby na potrzeby rynku. Mają też przyczynić się do realizacji celów społecznych Wspólnoty. Zgodnie z przygotowanymi rekomendacjami w UE do 2030 roku 60% dorosłych powinno co roku uczestniczyć w szkoleniach, a 78% powinno mieć stałe zatrudnienie. Komisja Europejska liczy również, że do końca dekady aż 80% z nas będzie wyposażonych w podstawowe kompetencje cyfrowe, a 20 mln osób pracować będzie w sektorze ICT – wyjaśnia.

Obecnie ponad trzy czwarte firm w UE ma trudności ze znalezieniem pracowników posiadających odpowiednie umiejętności. Indeks gospodarki cyfrowej wskazuje wręcz, że aż 33% pracowników nie ma podstawowych umiejętności cyfrowych. Kobiety są niedostatecznie reprezentowane w zawodach i na kierunkach studiów związanych z nowymi technologiami. Wśród specjalistów z branży ICT stanowią zaledwie 20%, a wśród absolwentów nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) – 33%. Więcej danych można znaleźć tutaj.

– Transformacja ekologiczna i cyfrowa otwiera nowe możliwości przed wszystkimi obywatelami. Im lepsze mamy kwalifikacje tym szybciej możemy awansować lub zmienić pracę, a także intensywniej angażować się w życie społeczne – przekonuje Bogumiła Frąckowiak. – Poza tym odpowiednio wyszkoleni pracownicy przyczyniają się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, do poprawy innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw – dodaje.

Unijne inicjatywy

W ramach ERU podejmowanych jest wiele inicjatyw wspierających zawodowy rozwój mieszkańców Wspólnoty. Są to m.in. Europejski program na rzecz umiejętności, którego celem jest zapewnienie wszystkim obywatelom, od miast aż po obszary oddalone i wiejskie, realnej możliwości korzystania z prawa do uczenia się przez całe życie.

Fotografia przedstawia czwórkę młodych ludzi – dwie kobiety i dwóch mężczyzn, którzy siedzą na betonowym murku i przeglądają treści w tabletach i książkach. Zdjęcie pochodzi z adobe stock. Cenną propozycją jest też Pakt na rzecz umiejętności, w ramach którego tysiąc członków i 14 partnerstw na dużą skalę w sektorach strategicznych zobowiązało się pomóc w podniesieniu kwalifikacji nawet 6 mln osób. Przydatnym narzędziem dla każdego z nas jest Europejska platforma na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia. Zawiera informacje i zasoby dotyczące kwalifikacji cyfrowych. Znaleźć tam można między innymi narzędzie do samodzielnej samooceny umiejętności.

– Warto wspomnieć również o Nowym europejskim planie na rzecz innowacji, który ma stworzyć odpowiednie warunki ramowe dla rozwoju niezbędnych kwalifikacji – mówi Bogumiła Frąckowiak. – Ciekawym projektem jest też Europejska strategia na rzecz uniwersytetów. Jej celem jest wsparcie uczelni i umożliwienie im przystosowania się do zmieniających się warunków, tak aby mogły rozwijać się i przyczyniać do zwiększania odporności i odbudowy Europy. Także Fundusze Europejskie dostępne w nowej perspektywie mocno wspierają zawodowy rozwój mieszkańców – zaznacza.

Więcej informacji o ERU można znaleźć na stronie internetowej.

Łukasz Karkoszka

ZOBACZ TAKŻE