Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Na zdjęciu widzimy drewnianą bramę wzorowaną na plastry miodu. Stoi w niej kilka osób. Na górze widnieje napis „Enklawa miododajna”. Fotografia pochodzi z archiwum beneficjenta.

Enklawa miododajna od dnia otwarcia przyciąga mieszkańców miejscowości (fot. archiwum beneficjenta)

W Szydłowie kochają naturę

Enklawa miododajna i ekowarsztaty, to tylko niektóre z prośrodowiskowych inicjatyw realizowanych w Szydłowie. Wsparciem służą Fundusze Europejskie.

W przyrodzie każdy gatunek ma swoje miejsce i pełni określoną funkcję. Jeśli ginie, równowaga w naturze zostanie zachwiana, co może mieć daleko idące konsekwencje dla naszego życia. Naukowcy biją alarm, że wymieranie gatunków w ostatnich latach znacznie przyspieszyło. Unia Europejska od lat kładzie nacisk na ochronę ekosystemów. Oprócz inicjatyw podejmowanych na szczeblu międzynarodowym, równie istotne są działania na poziomie lokalnym, a te zaczynają się od efektywnej edukacji ekologicznej. Tą drogą, przy unijnym wsparciu, podąża gmina Szydłowo, która nie tylko chroni bioróżnorodność, ale i edukuje.

Edukacja na łonie natury

– Szeroko pojęta ochrona środowiska oraz - co się z tym wiąże - edukacja stanowi ważny element budowania ekologicznej świadomości wśród naszych mieszkańców. W szczególności dotyczy to dzieci i młodzieży – mówi Tobiasz Wiesiołek, wójt Szydłowa – Systematycznie organizujemy warsztaty, pikniki ekologiczne, akcje sprzątania naszych sołectw, a nawet olimpiadę ekologiczną. Podejmujemy też wiele innych działań. Mieszkańcom oferujemy dotacje do zbiorników retencyjnych, wymiany kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła czy dofinansowanie do zakupu przydomowych kompostowników – wylicza.

Co roku w miejscowości organizowany jest też konkurs na najładniejsze sołectwo, zagrodę, posesję. Jury szczególną uwagę zwraca na promowanie ekologicznych rozwiązań, takich jak: zakładanie łąk kwietnych, tworzenie rozwiązań dla owadów zapylających, budowa zbiorników na deszczówkę. W ostatnim czasie przy wsparciu Funduszy Europejskich we wsi Zawada powstała enklawa miododajna. Przestrzeń przyjazna naturze zlokalizowana została w pobliżu pasieki miejscowego pszczelarza i drewnianego, siedemnastowiecznego kościoła.

– Do tej pory nie mieliśmy miejsca, w którym można by przeprowadzić warsztaty ekologiczne uwzględniające tematy związane z różnorodnością biologiczną, w tym wspierające wiedzę na temat owadów. Teraz to się zmieni – podkreśla wójt. – W ramach projektu powstał park, który z częścią rekreacyjną współtworzy idealne miejsce zarówno do prowadzenia zajęć, jak i rodzinnego wypoczynku wśród wielu gatunków roślin miododajnych – zaznacza.

Owadzi raj

Ważnym elementem enklawy jest łąka kwietna. Przestrzeń wzbogacona została o unikatowe repliki uli z różnych zakątków Polski - począwszy od najdawniejszych, wykonywanych w pniu drzew, przez tradycyjne ule, aż do najnowszych styropianowych konstrukcji. Wybudowano również wiatę edukacyjno-rekreacyjną z miejscem na ognisko, ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną z grami i tablicami edukacyjnymi przybliżającymi tematykę roślin miododajnych i zapylaczy. Ustawiono również hoteliki dla owadów.

Zdjęcie ukazuje enklawę miododajną. Widzimy sporo roślin kwietnych i łąkowych i tablice informacyjne. Fotografia pochodzi z archiwum beneficjenta. – Nasza ekologiczna filozofia opiera się na budowaniu miejsc przyjaznych ludziom, a zarazem owadom – podkreśla Tobiasz Wiesiołek. – Enklawa miododajna jest stosunkowo nowym miejscem, a już możemy zaobserwować wśród mieszkańców sołectwa, jak również okolicznych miejscowości, spore zainteresowanie tym co tu się dzieje. W czerwcu zorganizowaliśmy akcję nasadzeń, w której wolontariusze i pracownicy Urzędu Gminy nasadzili ponad 600 roślin miododajnych. Enklawa została wzbogacona między innymi o lawendę, jeżówkę purpurową i wiele innych odmian roślin przyjaznych pszczołom. W trakcie wydarzenia odbył się także Turniej wiedzy o roślinach miododajnych i owadach – podkreśla.

W ramach projektu władze Szydłowa planują również wydać „Monografię przyrodniczą gminy”, a także stworzyć aplikację dedykowaną działaniom ekologicznym. Odbędą się też warsztaty dotyczące zasad prawidłowej segregacji odpadów. Poza tym gmina planuje posadzić kolejne drzewa miododajne (łącznie 220 szt.) w miejscowości Leżenica oraz Nowy Dwór.

Całkowita wartość projektu „Edukacja ekologiczna – kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie gminy Szydłowo” to ponad 638 tys. zł. Unijne dofinansowanie wyniosło ok. 441 tys. zł.

Łukasz Karkoszka

ZOBACZ TAKŻE