Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Na zbiorowym zdjęciu znajdują się seniorzy i małe dzieci wraz z opiekunkami. Wszyscy są radośni i uśmiechnięci. Fotografia pochodzi z archiwum beneficjenta.

Dawny budynek przedszkola dziś dzielą maluchy i seniorzy (fot. archiwum beneficjenta)

O tym marzą nasze dzieci

Dobre przedszkole to takie, do którego dziecko chętnie chodzi i które lubi. Skoro spędza w nim przynajmniej kilka godzin dziennie, musi czuć się tu bezpiecznie i komfortowo. Świetna placówka, od kilku lat, dzięki unijnemu wsparciu, działa m.in. w gminie Święciechowa.

Jak wynika ze statystyk, w roku szkolnym 2021/2022 w regionie działało 2025 placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszczało przeszło 148 tys. dzieci. Wiele z tych miejsc powstało, bądź poprawiło swoje funkcjonowanie dzięki Funduszom Europejskim. Projekty umożliwiły m.in. tworzenie nowych miejsc, doposażenie placówek, powiększanie oferty zajęć czy dokształcanie kadr.

Z unijnego wsparcia skorzystała m.in. gmina Święciechowa, w której zbudowano nowoczesne przedszkole, a budynek starej placówki zaadaptowano do nowych celów.

Nie brakuje już niczego

W gminie od dawna odczuwalny był problem niewystarczającej liczby miejsc w przedszkolach publicznych. Działała tam tylko jedna taka placówka składająca się z kilku oddziałów. W latach 2016/2017 uczęszczało tam 204 dzieci z 396 uprawnionych.

Fotografię wykonano w sali przedszkolnej. Dzieci się dą na krzesełkach ustawionych w kształcie litery L i słuchają swojego gościa – kominiarza. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. - Musieliśmy działać, żeby pomóc rodzicom. Ze względu na brak obiektu, który moglibyśmy zaadaptować na potrzeby oddziałów, uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie budowa nowego przedszkola – mówi Karolina Samelczak, z Urzędu Gminy w Święciechowie. - W 2018 roku powstała nowoczesna, dwunastooddziałowa placówka – dodaje.

Zarówno budowę jak i funkcjonowanie przedszkola zrealizowano ze wsparciem unijnym.

- Dzięki Funduszom Europejskim mogliśmy stworzyć dodatkowych 50 miejsc dla dzieci trzy- i czteroletnich, ale także poszerzyliśmy zakres zajęć dodatkowych i podnieśliśmy kompetencje pracowników. Dodatkowo, dofinansowanie pozwoliło na wyposażenie placu zabaw zakup zabawek i pomocy dydaktycznych dla dzieci – wylicza Samelczak.

W przedszkolu działa 12 grup, do których uczęszcza po 25 dzieci. Zatrudnionych jest 21 nauczycieli. Pracują tu też specjaliści: logopedzi, psycholodzy, terapeuci pedagogiczni, oligofrenopedagodzy czy przygotowani do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Oprócz tradycyjnych zajęć, placówka oferuje dodatkowe, np. z integracji sensorycznej, terapii ręki, rytmiki i logarytmiki.

- Komfort, jasne i przestronne sale, nowocześnie wyposażona kuchnia czy duży i bezpieczny plac zabaw ze strefą sensoryczną wyróżniają nasze przedszkole – mówi Karolina Samelczak. - Dla dzieci organizowanych jest mnóstwo ciekawych wydarzeń, m.in. zajęcia pokazowe z karate, boksu, lekkoatletyki, tańca towarzyskiego czy spotkania z przedstawicielami żużlowej Unii Leszno, pisarką bajek i aktorami. Placówka ma do dyspozycji autobus, dzięki czemu możliwe są wyjazdy do kina, teatru, szkoły muzycznej, ale również lasu czy parku – wylicza.

Całkowity koszt projektu to kwota ponad 200 tys. zł, z czego unijne dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 wyniosło przeszło 180 tys. zł.

Klub malucha i seniora

Po otwarciu nowego przedszkola powstało pytanie: co zrobić z budynkiem starej placówki? I tutaj, przy wsparciu Funduszy Europejskich, znaleziono dobre rozwiązanie.

- Uznaliśmy, że dawne przedszkole idealnie nadaje się na stworzenie żłobka, co też, przy unijnym wsparciu, zrobiliśmy – mówi Karolina Samelczak.

Nowopowstały klub dla maluchów zapewnia opiekę dla 30 dzieci do lat 3. Unijne środki pozwoliły na sfinansowanie części prac remontowych. Zmodernizowano dwie sale, powstała kuchnia, toalety, pomieszczenie gospodarcze i socjalne. Kupiono zabawki, sprzęt do zabaw ruchowych, materiały plastyczne i dydaktyczne oraz instrumenty muzyczne.

- Zaletą klubu jest mała liczba dzieci w grupach, przeszkolona i doświadczona kadra oraz skuteczny i rozbudowany system adaptacyjny, dzięki któremu maluchy szybko przystosowują się do nowych warunków – wylicza Karolina Samelczak. - Zajęcia są dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Maluchy uczą się samodzielności. Mają też stały kontakt z naturą, często wychodzą na spacery, taras czy plac zabaw – dodaje.

W wyremontowanym budynku znalazło się również miejsce dla seniorów. Powstał dedykowany im klub, w którym starsi mieszkańcy gminy mogą realizować swoje pasje i zainteresowania, a także zawierać nowe znajomości i przyjaźnie. Odbywają się tam również warsztaty manualne, zajęcia ruchowe i komputerowe czy wykłady tematyczne.

Całkowity koszt projektu to kwota około 1,2 mln zł, z czego unijne dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 wyniosło prawie 1 mln zł.

Dominik Wójcik

ZOBACZ TAKŻE