Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia z lotu ptaka przedstawia rondo z trzema wlotami, budynek poczekalni oraz biegnącą wzdłuż drogi trasę rowerową. Fotografia pochodzi z archiwum Poznańskich Inwestycji Miejskich.

Przy stacji Poznań Junikowo powstał węzeł przesiadkowy, łączący różne środki transportu (fot. Poznańskie Inwestycje Miejskie)

Szybciej i bezpieczniej po mieście

Budowa zintegrowanego węzła Grunwaldzka była jedną z najtrudniejszych i najbardziej wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji drogowych Poznania. Zadanie zrealizowane zostało przy wydatnym wsparciu Funduszy Europejskich.

Jakość infrastruktury drogowej wiele mówi o społecznym i gospodarczym potencjale miasta. Inwestycje w dobrej jakości, bezkolizyjne drogi, skrzyżowania, obwodnice zawsze się opłacają: obniżają koszty transportu, sprzyjają środowisku, poprawiają bezpieczeństwo i podnoszą jakość podróży. Świetnym przykładem zadania usprawniającego ruch w Poznaniu jest budowa zintegrowanego węzła Grunwaldzka – jednej z największych inwestycji drogowych stolicy Wielkopolski ostatnich lat.

Z myślą o mieszkańcach

Przedsięwzięcie to wspólna inicjatywa Poznania, powiatu poznańskiego oraz gminy Komorniki. W ramach zadania wybudowano bezkolizyjny przejazd pod torami trasy kolejowej łączącej Warszawę z Berlinem. Pociągi kursują nad ulicą Grunwaldzką po dwóch nowych wiaduktach kolejowych. Przy stacji Poznań Junikowo powstał węzeł przesiadkowy, łączący środki transportu kolejowego, autobusowego, samochodowego i rowerowego. Pętla autobusowa w rejonie peronu PKP umożliwi szybką przesiadkę pomiędzy pociągami i autobusami - „drzwi w drzwi”. Wybudowano także poczekalnię dla pasażerów. Uzupełnieniem węzła transportowego jest parking typu „parkuj i jedź” o pojemności 190 miejsc. Podróżni mogą zostawić na nim samochód i dalej kontynuować podróż pociągiem. Wzdłuż torów kolejowych wybudowano kładkę pieszo-rowerową, która umożliwi wygodne poruszanie się nad ruchliwą ulicą. W ramach zadania powstał też zbiornik retencyjny o pojemności ok. 2100 metrów sześciennych, który służy do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu węzła. Ponadto na ulicy Grunwaldzkiej (na odcinku od ul. Twardogórskiej do ul. Wołczyńskiej), powstała kilometrowa droga z chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Posadzono nową zieleń, a całość uzupełniono małą architekturą.

– Dzięki budowie bezkolizyjnego przejazdu pod torami kolejowymi w miejscu przecięcia ul. Grunwaldzkiej z linią kolejową, usprawniony został ruch na granicy Poznania i Plewisk – mówi Maja Chłopocka, Dyrektor ds. komunikacji i koordynacji inwestycji w Poznańskich Inwestycjach Miejskich Sp. z o.o. – Piesi, rowerzyści i kierowcy nie muszą już czekać przed opuszczonym szlabanem w miejscu przecięcia ul. Grunwaldzkiej z linią kolejową. Mieszkańcy zyskali wygodną alternatywę dla samochodów, gdyż mogą korzystać z nowego węzła przesiadkowego. I tak na przykład podróżni z gminy Komorniki mogą dojechać autem lub autobusem do węzła, a następnie przesiąść się do pociągu. Obiekt jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Aktualnie trwają jeszcze prace nad uruchomieniem wind i innych urządzeń, które potrzebują docelowego zasilania – podkreśla.

Całkowita wartość projektu „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 ” to ponad 120 mln zł. Unijne wsparcie w ramach WRPO 2014-2020 wyniosło ok 70 mln zł.

Kluczowe zadania

Fotografia z lotu ptaka przedstawia odnowioną, prostą drogę jednopasmową, biegnącą pomiędzy domami jednorodzinnymi. Zdjęcie pochodzi z Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Poznańska inwestycja nie jest jedyną, która w ostatnim czasie została zakończona. Do poprawy jakości komunikacji drogowej w regionie przyczyniło się oddanie trzynastokilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 306 na terenie gminy Buk i Stęszew. W ramach prac m.in. przebudowano skrzyżowania z drogami publicznymi, wybudowano chodniki i ścieżki rowerowe, a także przepusty, pobocza i zjazdy. Na nowym odcinku pojawiły się elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz nowa kanalizacja deszczowa. Wartość przedsięwzięcia to ponad 44,5 mln zł. Innym ważnym zadaniem, zrealizowanym przy wsparciu WRPO 2014+ była rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 od skrzyżowania z DW 188 w Krajence do DK 10. Roboty objęły pięciokilometrowy odcinek w powiecie złotowskim. Zakres prac objął m.in. przebudowę i wzmocnienie nawierzchni, korektę istniejących skrzyżowań, budowa poboczy, chodników, zatok autobusowych, zjazdów do posesji, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koszt inwestycji to ponad 18,8 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniosło ok. 16,9 mln zł.

Łukasz Karkoszka

ZOBACZ TAKŻE