Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia występ zespołu ludowego na placu przed centrum kultury. Za plecami artystów znajduje się odnowiony budynek. Zdjęcie wykonano z widowni, na której znajduje się kilkadziesiąt osób. Fotografia pochodzi z archiwum beneficjenta.

W dawnym budynku szkoły podstawowej znajduje się dziś kulturalne centrum gminy (fot. archiwum beneficjenta)

Tak się robi rewitalizację

Rewitalizacja to test dla miasta i jego mieszkańców. Celująco zdał go samorząd w Baranowie, gdzie odnowiono rynek, a budynek dawnej szkoły przekształcono w ośrodek kultury i placówkę opieki nad seniorami. Te zmiany nie byłyby możliwe bez wsparcia z Funduszy Europejskich.

W Wielkopolsce sukcesywnie przybywa miast, które ratują zabytkową tkankę miejską, jednocześnie tworząc przyjazne przestrzenie dla mieszkańców i dbając o rozwiązanie zdiagnozowanych problemów społecznych. Tylko bowiem poprzez kompleksową odpowiedź na degradację społeczną, gospodarczą, przestrzenną, techniczną można mówić o rewitalizacyjnym sukcesie. Do tego trzeba dodać jeszcze jeden element – zaangażowanie w proces zmiany lokalnych społeczności. Wszystkie te warunki zostały spełnione w Baranowie.

Międzypokoleniowa integracja

Procesy rewitalizacyjne objęły otoczenie rynku. Największym problemem była tu m.in. niska aktywność społeczna, a także słaba integracja mieszkańców. Odnowy wymagała przestrzeń publiczna, w tym budynek po dawnej szkole, mieszczącej się na rynku.


– Od czasu powstania nowoczesnego Kompleksu Oświatowo-Sportowego, budynek po podstawówce stał pusty. Pojawił się pomysł, by przekształcić go w kulturalne centrum gminy - miejsce, gdzie mogliby się spotykać mieszkańcy w różnym wieku – mówi Bartosz Malinowski, kierownik Referatu Rozwoju Gminy, Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Gminy w Baranowie. – Koszty przedsięwzięcia przekraczały nasze możliwości finansowe, dlatego sięgnęliśmy po unijne dofinansowanie. Blisko dziesięciomilionowa dotacja, uzyskana w 2018 roku, przekonała nas do podjęcia się tego inwestycyjnego wyzwania. Patrząc z perspektywy czasu, było warto – podkreśla.

Prace ruszyły w 2019 r. Trwały cztery lata. Budynek po starej szkole przeszedł generalną przebudowę i został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W efekcie w centrum miasta powstał ośrodek łączący wiele funkcji. W nowych wnętrzach mieści się gminna biblioteka, kawiarnia i oranżeria, która może pełnić również funkcję widowni podczas imprez plenerowych. Placówka stała się również siedzibą Dziennego Domu Pobytu Seniora.

Na fotografii widoczna jest sala komputerowa. Przy kilku stanowiskach siedzą młodzi ludzie korzystający z komputerów. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. – W naszej gminie, podobnie jak w całej Polsce, przybywa seniorów. Przygotowaliśmy dla nich przestrzeń, w której mogą korzystać z terapii zajęciowej, warsztatów literackich, komputerowych czy plastycznych. Do ich dyspozycji jest też sala fitness i usługi fizjoterapeutyczne – mówi Bartosz Malinowski. – W nowej przestrzeni odbywać się też będą liczne przedsięwzięcia kulturalne, a bliskość biblioteki sprawia, że seniorzy korzystać mogą z zasobów książnicy. Połączenie różnych funkcji w jednym budynku sprzyja międzypokoleniowej integracji i aktywizacji starszych mieszkańców – zaznacza.

Rynek tętni życiem

Działania rewitalizacyjne objęły też rynek, gdzie wygospodarowano miejsca parkingowe, przy jednoczesnym zachowaniu dużej powierzchni zieleni. Wyremontowano również budynek urzędu i Ochotniczej Straży Pożarnej. Zagospodarowano teren wokół, poprzez utworzenie alejek spacerowych z małą architekturą.

– Wszystkie działania rewitalizacyjne, jakie przeprowadziliśmy to odpowiedź na postulaty zgłaszane przez lokalną społeczność podczas konsultacji społecznych. Ich głos był najważniejszy – podkreśla Bartosz Malinowski. – Wielu mieszkańców zgłaszało nam, że opiekują się starszymi, schorowanymi bliskimi i przez to nie mają możliwości podjęcia pracy. Apelowali, by utworzyć w gminie miejsce, gdzie seniorzy mogliby aktywnie spędzać czas, a oni w tym czasie mogliby pracować. Wyszliśmy naprzeciw tym oczekiwaniom. Mamy nadzieję, że oferta Dziennego Domu Pobytu Seniora stworzy nową jakość integracji seniorów. Pierwsze tygodnie funkcjonowania ośrodka pokazują, że trafiliśmy z przygotowanymi rozwiązaniami. Sam rynek też tętni życiem, mieszkańcy chętnie się tu spotykają – dodaje.

Całkowita wartość projektu „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami” to ponad 19,4 mln zł. Unijne wsparcie w ramach WRPO 2014-2020 wyniosło ponad 9,8 mln zł.

Łukasz Karkoszka

ZOBACZ TAKŻE