Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 10.04.2017 10:00 do 10.04.2017 12:00 Kalisz

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje w poniedziałek 10 kwietnia 2017 r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ - Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonym konkursem na Poddziałanie 3.2.4. Podczas szkolenia zostanie omówiona dokumentacja konkursowa, w tym kryteria wyboru projektów i sposób ich weryfikacji. Przedstawione zostaną również informacje nt. Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Szkolenie odbędzie się w poniedziałek 10 kwietnia 2017 r o godz. 10.00. w Opatówku, ul. Kościelna 1, Muzeum Historii Przemysłu. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 7 kwietnia br. do godz. 12.00 wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”. Na podany przez Państwa adres e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny, który należy otworzyć w celu potwierdzenia zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona - wysłanie zgłoszenia nie oznacza automatycznego wpisu na listę obecności. Po zamknięciu listy zgłoszeń tj. 7 kwietnia mailem otrzymają Państwo potwierdzenie udziału lub informację o braku miejsc i wpisie na listę rezerwową.

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz z budżetu Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Szkolenie_ZIT_AKO_10.04.2017 (874 KB)

Szkolenie z Poddziałania 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO – poniedziałek 10 kwietnia 2017 r., Opatówek
Kalisz
10.04.2017 10:00 - 10.04.2017 12:00