Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 29.09.2017 10:00 do 29.09.2017 14:15 Poznań, al. Niepodległości 34

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje w piątek 29 września 2017 r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ - Poddziałanie 3.3.2 Inwestycje w sieci ciepłownicze i chłodnicze.

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonym konkursem na Poddziałanie 3.3.2. Podczas szkolenia zostanie omówiona dokumentacja konkursowa, w tym kryteria wyboru projektów. Przedstawione zostaną również informacje nt. Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Szkolenie odbędzie się w piątek 29 września 2017 r o godz. 10.00. w Poznaniu przy Al. Niepodległości 34 (Sala Sesyjna, parter). Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 27 września br. do godz. 16:00 wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”.

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Informujemy, że parkowanie możliwe jest jedynie na ulicach w pobliżu – nie posiadamy wydzielonych miejsc parkingowych dla uczestników.

Program_szkolenia_29.09.2017 (220.1 KB)

Szkolenie z Poddziałania 3.3.2 Inwestycje w sieci ciepłownicze i chłodnicze – piątek 29 września 2017 r.
Poznań, al. Niepodległości 34
29.09.2017 10:00 - 29.09.2017 14:15