Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, że 30.06.2017 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe WRPO 2014+ (konkurs nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17).

Wnioski o dofinansowanie w formie elektronicznej (poprzez LSI 2014+ na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl) mogą Państwo składać do 31.07.2017 r. do godziny 15.30.

Wersję papierową wniosku wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu dostępnych na stronie internetowej wrpo.wielkopolskie.pl.

Odpowiedzi na pytania i wątpliwości oraz niezbędną pomoc przy planowaniu projektu oraz konstrukcji wniosku o dofinansowanie mogą uzyskać Państwo za pomocą :

lub w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Pobierz jako PDF