Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

14 kwietnia 2017 roku Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór wniosków o preferencyjną pożyczkę JESSICA 2 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3: Energia, Poddziałanie 3.2.2: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe oraz Priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Poddziałanie 9.2.3: Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe. Powyższe finansowanie adresowane jest do inwestorów realizujących  projekty z zakresu rewitalizacji lub kompleksowej modernizacji energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

W wyniku zawartych Umów o Finansowanie pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Bankiem Gospodarstwa Krajowego ogłoszono pierwszy nabór wniosków o pożyczki ze środków regionalnych programów operacyjnych w perspektywie Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Kwota przeznaczona na pożyczki sięga ok. 285,8 mln zł, w tym 173,29 mln zł na inwestycję z zakresu efektywności energetycznej i 112,6 mln zł na projekty rewitalizacyjne.

Nowa oferta pożyczkowa jest kontynuacją dobrych doświadczeń województwa wielkopolskiego zdobytych w poprzednim okresie programowania przypadającym na lata 2007-2013. Wówczas w ramach Inicjatywy JESSICA wsparto 41 projektów miejskich realizowanych na obszarach rewitalizowanych miast Wielkopolski na kwotę 336,2 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat pożyczki JESSICA 2 umieszczone są na stronie BGK: https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/jessica-2/

Pytania dotyczące naboru wniosków oraz zasad ubiegania się o pożyczkę JESSICA 2 prosimy kierować do:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Departament Programów Europejskich

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

tel. 22 522 94 10; fax 22 522 91 94

e-mail: jessica2@bgk.pl

Pobierz jako PDF