Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

17 marca 2017 roku Leszek Wojtasiak, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Łukasz Walczyna, Prezes Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. (WFR) podpisali Umowę powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  

Blisko 900 milionów złotych ze środków zwrotnych instrumentów finansowych Jeremie i Jessica z perspektywy finansowej 2007-2013 wciąż będzie służyć rozwojowi Wielkopolski. „Środki te będą inwestowane w te miejsca i te zagadnienia, które wymagają większego wsparcia. Będą to m.in. pożyczki i poręczenia ukierunkowane na powiaty, przed którymi stoją większe wyzwania rozwojowe. Fundusze z WFR trafiać też będą do przedsiębiorstw z naszego województwa wychodzących poza rynki europejskie. Będzie to zatem również narzędzie proeksportowe” – powiedział Leszek Wojtasiak, który dodał, że planowane działania będą miały transparentny charakter, przy pełnej kontroli Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Zgodnie z uwarunkowaniami wdrażania instrumentów finansowych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, zasoby zwrócone z instrumentów finansowych, pozostają środkami publicznymi. Na podstawie regulacji prawnych, Samorząd Województwa staje się dysponentem środków zwróconych, a przyjmując rekomendację Komisji Europejskiej, środki te należy przeznaczyć na ten sam cel i typ działań, w tym samym regionie i w tej samej formie, co pierwotny wkład.

Instrumenty zwrotne w perspektywie finansowej 2007-2013 cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród ostatecznych odbiorców, m.in. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Dotychczas ze wsparcia zwrotnego skorzystało blisko 10 tys. odbiorców.

Umowa Powierzenia określa zadania WFR w zakresie zarządzania środkami finansowymi za pomocą instrumentów finansowych w obszarze wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw /MŚP/ i projektów z zakresu rozwoju obszarów miejskich. Na wsparcie wielkopolskich przedsiębiorstw oraz projektów realizowanych przy współudziale jednostek samorządu terytorialnego przewidziane jest ponad 890 mln złotych.

Przewiduje się udzielanie wsparcia w formie produktów finansowych, o charakterze dłużnym, m.in. pożyczkowym i gwarancyjnym.

Produkty finansowe na poziomie regionalnym ukierunkowane będą na rozwój przedsiębiorczości w sektorze MŚP, w tym m.in. na rzecz przedsięwzięć eksportowych oraz wsparcie start-upów, a także produktów komplementarnych do finansowania dostępnego w regionie, np. o charakterze gwarancyjnym.

Natomiast produkty finansowe na poziomie lokalnym będą ukierunkowane na rozwój powiatów znajdujących się na najniższym poziomie rozwoju, celem osiągania spójności i zrównoważonego rozwoju wewnątrz Wielkopolski.

Umowa powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a WFR zostaje zawarta na okres 10 lat, co wynika z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz okresów zapadalności umów, które niejednokrotnie przypadają na okres po 2030 roku. Zarządzanie wolnymi środkami pochodzących z instrumentów zwrotnych opierać się będzie na długofalowej strategii inwestycyjnej, przygotowanej przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

WFR 17-03-2017

Pobierz jako PDF