Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż  w ramach Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 podpisano następujące umowy o dofinansowanie projektów:

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ I (304.1 KB)

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ II (312.2 KB)

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ III (310.5 KB)

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ IV (313 KB)

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ V (307.2 KB)

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ VI (314.9 KB)

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ VII (311.8 KB)

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ VIII (310.2 KB)

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ IX (309.1 KB)

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ X (307.7 KB)

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.1 WRPO 2014 XI (307.3 KB)

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.1 WRPO 2014 XII (308.6 KB)

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.1 WRPO 2014 XIII (307.8 KB)

Aktualizacja: 28.04.2017r., 05.05.2017 r., 12.05.2017r., 18.05.2017 r., 22.05.2017 r., 25.05.2017 r., 01.06.2017 r., 06.06.2017 r., 14.06.2017 r., 04.07.2017 r., 14.07.2017 r., 20.07.2017 r.

Pobierz jako PDF