Edukacja na najwyższym poziomie

W ramach pozakonkursowego projektu szkoły techniczne w powiecie tureckim i kolskim otrzymają 15 mln zł na inwestycje w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Szansa na zdobycie kwalifikacji przyszłości ma znaczenie zwłaszcza w powiecie tureckim, który – w związku z planami zamknięcia kopalni i elektrowni – musi znaleźć nowy pomysł na swój rozwój.

O pracę w powiecie tureckim jest dziś relatywnie łatwo. Bezrobocie nie przekracza tu poziomu 6 proc. Cieniem na ten optymistyczny obraz kładzie się jednak wizja likwidacji tutejszej kopalni węgla brunatnego i elektrowni. Ta perspektywa wymusza na mieście i powiecie stworzenie nowego rynku pracy dla przyszłych pokoleń. „Chcemy wypromować markę powiatu – innowacji i nowych technologii” – mówił starosta Mariusz Seńko podczas prezentacji pozakonkursowego projektu nastawionego na wzmocnienie oferty edukacji zawodowej w powiatach tureckim i kolskim. Środki z wartego 15 mln zł projektu trafią do Zespołu Szkół Technicznych w Turku, Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich oraz Zespołu Szkół Technicznych w Kole. Innowacyjność i nowoczesność bazy dydaktycznej, która wpisuje się w istotę projektu ma zapewnić regionowi wykwalifikowanych pracowników, ma też skrócić do minimum czas adaptacji i wyeliminować kosztowny i długotrwały proces coachingu pracownika.

Dlaczego warto inwestować w nowoczesne kwalifikacje tutejszej młodzieży? Uczniowie są najlepszymi ambasadorami – poprzez swoje wyjątkowe podejście do nauki, życia i rozwoju. Kilka tygodni temu piątka uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Turku: Kamil Banaszewski (lider zespołu), Maciej Szefliński, Kinga Błaszczyk, Krystian Błaszczyk, Wiktor Grzybowski i Patryk Lewandowski –  znalazła się w gronie dziesięciu laureatów konkursu IKEA Family na najlepszy projekt społeczny. Na realizację pomysłu „ Arduino –  budujemy robota” zespół projektowy, nad którym pieczę merytoryczną sprawuje  Krystian Motała, otrzymał 5000 zł. Na oddzielne słowa uznania zasługuje stworzona samodzielnie przez uczniów profesjonalna strona internetowa koła robotyków. Z początkiem kwietnia ZST znów miał powody do świętowania: Martyna Łukasik zajęła trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie Kulinarny Talent 2017, zorganizowanym w Warszawie podczas Międzynarodowych Targów Gastronomicznych EuroGastro. Jurorów, w tym Roberta Sowę, ujęła swoją „wędrówką smaków”.

– Nasi uczniowie wiedzą, że pracodawcy oczekują dziś nie tylko ugruntowanej wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznego doświadczenia. Ze swej strony robimy wszystko, by zapewnić im nowoczesne urządzenia i materiały dydaktyczne na miarę oczekiwań pracodawców, ale też i uczniów. Projektowanie 3D, robotyka, komputerowa obróbka metali – szalenie ich interesuje – mówi Wioletta Adamiak, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Turku, do którego uczęszcza 1548 uczniów (w tym ponad 1000 w technikum).

Szansa i wyzwanie dla regionu

Umiejętności wymagane w branżach przyszłości zdobywają także uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich. Wśród specjalności szkoły znajdziemy nie tylko agrotonikę i rolnictwo precyzyjne (dlaczego na polach nie można by „nadrukowywać” marketingowych napisów?),ale także systemy energii odnawialnej, budownictwo czy spedycję. – Przemysł 4.0, czyli ten oparty przede wszystkim na kapitale intelektualnym, to szansa dla takich regionów jak nasz ale i wielkie wyzwanie, by otoczenie biznesu – w tym edukacja zawodowa – nadążała za postępem technologicznym. Musimy antycypować, jakie kwalifikacje będą potrzebne gospodarce nie dziś, ale za 5-10 lat. Ten projekt to dla nas ogromna szansa, by „wrzucić” wyższy bieg innowacyjności – nie ma wątpliwości Krzysztof Świerk, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich.

Także i on godzinami może mówić o talentach swoich uczniów. – Chwilę przed naszą rozmową zapukał do mnie Kacper, by pochwalić się dwuminutowym filmem z odbywających się dzień wcześniej w naszej szkole targów edukacyjnych w jednym z tutejszych gimnazjów – opowiada Krzysztof Świerk. –  Okazało się, że na profesjonalny montaż poświęcił sześć godzin, czyli praktycznie nie spał, ale chciał zdążyć z materiałem na dzisiejsze „Wieczory nauki”, czyli cotygodniowe spotkania z gimnazjalistami, podczas których przybliżamy tajniki nauki i techniki, a jednocześnie promujemy naszą szkołę. Nowoczesne umiejętności, pracowitość, odpowiedzialność, zaangażowanie – wyjątkowe cechy Kacpra i setek innych naszych uczniów – to nasz wielki, bezcenny kapitał, o który musimy szczególnie dbać – mówi Krzysztof Świerk.

–  To od jakości kapitału ludzkiego będzie zależeć dalszy rozwój gospodarczy naszego regionu – mówi Jacek Suszek, dyrektor Wydziału Rozwoju i Edukacji Starostwa Powiatowego w Turku. Jacek Suszek zwraca uwagę na to, że: –  brak technicznego szkolnictwa wyższego w regionie w zakresie inteligentnych specjalizacji, przypisuje placówkom, objętym projektem, kluczowe znaczenie. Stanowią one jedyną alternatywę kształcenia młodzieży oraz doskonalenia  obecnych pracowników, w ramach kształcenia ustawicznego osób dorosłych a także doskonalenia ich w zakresie najnowszych technologii. Dlatego tak ważne jest, by wyposażać ich w praktyczne i teoretyczne umiejętności zgodne z oczekiwaniami pracodawców –  tłumaczy Jacek Suszek.

Dlatego tak ważne, by wyposażać ich w praktyczne i teoretyczne umiejętności zgodne z oczekiwaniami pracodawców. Zadania realizowane w ramach projektu są ściśle dopasowane do potrzeb rynku pracy w branżach zidentyfikowanych jako te o największym potencjale rozwojowym i strategicznym dla regionu. Planowane doposażenie dotyczy zakupu m.in.: obrabiarek CNC, układów napędowych, sprzętu kontrolno-pomiarowego i kontrolno-diagnostycznego, obrabiarek, falowników itp.

Poruszyć niebo i ziemię

W ramach projektu wsparciem objęte zostaną perspektywiczne kierunki kształcenia: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii żywności, technik weterynarii, technik logistyk, technik spedytor, technik informatyk, technik ochrony środowiska, operator obrabiarek skrawających, technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz urządzeń sanitarnych, technik cyfrowych procesów graficznych, technik reklamy, technik mechanizacji rolnictwa.

Równolegle z projektami w obszarze szkolnictwa zawodowego w powiecie tureckim rusza realizacja projektów podnoszących jakość szkolnictwa ogólnego. W trosce o wysoki poziom nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych  uruchomionych zostanie cały szereg zajęć wyrównawczych, wspierających i rozwijających wiedzę i umiejętności uczniów  wspomnianych wcześniej szkół. W celu skutecznego realizowania edukacji opartej na metodzie eksperymentu,  szkoły zostaną doposażone w nowoczesne pracownie przyrodnicze i matematyki, pomoce dydaktyczne i sprzęt, które to znacząco wpłyną na efektywność nauczania. W ramach kompleksowego wsparcia kształcenia zarówno ogólnego jak i zawodowego zaplanowano również doskonalenie kompetencji nauczycieli.

Inwestycja w edukację i rozwój infrastruktury szkolnictwa technicznego i zawodowego  plasuje szkoły Powiatu Tureckiego w czołówce tych placówek oświatowych, które nie tylko wyznaczają najwyższe standardy, dbając o ciekawą, nowoczesną i innowacyjną ofertę edukacyjną, ale jednocześnie rozwijają kierunki kształcenia zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym – strategicznym dla regionu.

Same szkoły dwoją się i troją, by zapewnić swoim uczniom dostęp do najlepszych światowych praktyk i doświadczeń. W ZST działa m.in. Akademia Cisco, odbyły się też warsztaty poświęcone innowacyjności prowadzone przez specjalistów firmy Microsoft. Od pięciu lat szkoła udostępnia autorską e-learningową platformę Moodle, gdzie uczniowie mogą zdobywać dodatkowe kwalifikacje. Zespół, jako druga szkoła w Polsce, zorganizował dla swoich uczniów kilkudniowy kurs z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie firmy HAAS. Dyrektor Krzysztof Świerk, mający za sobą wiele lat doświadczenia pracy w przemyśle motoryzacyjnym, także ciągle szuka nowych partnerskich szkół, firm i instytucji nie tylko w Polsce, ale i zagranicą. Ale, jak mówią sami dyrektorzy, dla tak fantastycznej, utalentowanej młodzieży po prostu chce się poruszyć niebo i ziemię.

Małgorzata Remisiewicz