Ambitne cele

Rozmowa z Grzegorzem Potrzebowskim, dyrektorem Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Aktualności

Sukces WRPO 2007-2013

100-procentowy sukces – tak można podsumować realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wszystkie środki Programu Regionalnego zostały zainwestowane w rozwój województwa. Pracę nad nim podsumowują ludzie, którzy odpowiadali za jego realizację.

Rozwój ponad granicami

W obecnej perspektywie w Unii Europejskiej zmieniło się spojrzenie na rozwój w regionach. Sukces unijnej polityki spójności zapewniają nie tylko osiągnięcia poszczególnych gmin czy powiatów, lecz coraz ważniejsza jest współpracę ponad granicami, której celem jest lepsze wykorzystanie potencjału i specjalizacji poszczególnych obszarów. Pomóc w tym mają nowe instrumenty takie jak Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), wspierające rozwój aglomeracji miejskich.

Edukacja na najwyższym poziomie

W ramach pozakonkursowego projektu szkoły techniczne w powiecie tureckim i kolskim otrzymają 15 mln zł na inwestycje w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Szansa na zdobycie kwalifikacji przyszłości ma znaczenie zwłaszcza w powiecie tureckim, który – w związku z planami zamknięcia kopalni i elektrowni – musi znaleźć nowy pomysł na swój rozwój.

Świadectwo w ręku, zawód w kieszeni


Szkoły zawodowe na topie – i to od dobrych kilku lat. Dokładnie od czasu, gdy szeregi bezrobotnych masowo zaczęli zasilać absolwenci liceów ogólnokształcących i kierunków humanistycznych. Rynek pracy dobitnie pokazał, że pracę najszybciej znajdują ci, którzy mają w kieszeni konkretny zawód lub rzadkie umiejętności.

Rozwój kompetencji z dofinansowaniem


Jeśli jako pracodawca chcesz mieć zespół kompetentnych i dobrze zmotywowanych pracowników, skorzystaj z ofert zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych. Na wiele zamieszczonych tam szkoleń i innych usług możesz otrzymać dofinansowanie z WRPO.

Samorządowe instrumenty odnawialne


Pieniądze wycofywane z instrumentów zwrotnych utworzonych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2013-2020 w dalszym ciągu będą pracowały na rozwój regionu. Przedsiębiorcy i samorządy nadal mają do dyspozycji 890 mln zł. Kapitałem tym zarządza od kilku dni Wielkopolski Fundusz Rozwoju.