W klimacie innowacyjności

Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych, działające na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, oferuje konsultacje, a także dostęp do laboratoriów dla naukowców i przedsiębiorców. Dzięki niemu Wielkopolanie mają miejsce i wsparcie w rozwoju odważnych pomysłów, które wzmacniają kapitał naszego województwa.

Ważnym wydarzeniem w historii PPNT była rozbudowa Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych sfinansowana dzięki Wielkopolskiemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu. Impulsem do rozbudowy Parku był fakt, że przestrzeń Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego była zapełniona w 100%, a do drzwi wciąż pukali przedsiębiorcy poszukujący przestrzeni laboratoryjnej. Przed rozbudową głównym celem działalności Centrum Zaawansowanych Technologii PPNT było udostępnianie infrastruktury firmom technologicznym, głównie z branży chemicznej. Realizacja projektu przyczyniła się do wykorzystania potencjału innych rozwijających się branż, tj. biotechnologii oraz ochrony środowiska, a także do stworzenia nowych usług, służących wdrażaniu innowacji. W efekcie modernizacji powstała nowoczesna przestrzeń do badań laboratoryjnych wraz z salą konferencyjną i bufetem, a istniejący wcześniej budynek zyskał nowy charakter i o wiele większą powierzchnię laboratoryjną dostępną dla firm o wysokim potencjale rozwoju. Rozbudowa umożliwiła znaczne poszerzenie oferty dla branży chemicznej i dała możliwości przyjmowania zleceń w zakresie ochrony środowiska, ponieważ zmodernizowano laboratoria i wyposażono je w nowe urządzenia badawcze. Dziś pomieszczenia te stanowią jeden z nielicznych ośrodków w regionie, który zdolny jest prowadzić badania technologiczne i analityczne w szerokim zakresie. Dzięki wsparciu udało się zrealizować cel projektu, którym jest m.in. efektywniejsze oddziaływanie na region poprzez kształtowanie klimatu innowacyjności i tworzenie warunków do efektywnego wspierania przedsiębiorstw, zorientowanych na stosowanie nowoczesnych technologii.

Świadczenie szerokiego wachlarza usług badawczych oraz prowadzenie prac w tym zakresie przez ponad 20 lat świadczy o wyjątkowości i rzetelności Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Żaden inny park technologiczny w naszym kraju nie może poszczycić się tak dużym doświadczeniem w transferze wyników badań naukowych do gospodarki i bogatym dorobkiem w zakresie prac badawczych. W portfelu PPNT znajduje się obecnie kilkanaście spółek technologicznych, w które zainwestowano blisko 8 mln zł. Z kolei na terenie Parku zlokalizowanych jest ponad 86 firm.

 

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Fot. Archiwum beneficjenta
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Fot. archiwum beneficjenta

 

Wyjątek na mapie

Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) jest wyjątkiem na mapie Polski – to nie tylko najstarsza tego typu instytucja w kraju (funkcjonuje od ponad 22 lat), ale także jedyny park technologiczny posiadający status jednostki naukowej. Zatrudnieni w nim eksperci każdego dnia dostarczają informacji i pomocy związanej z uczestnictwem w europejskich programach badawczych, prowadzą inicjatywy promujące przedsiębiorczość akademicką oraz rozwój regionalnej polityki innowacyjnej, a także wspierają firmy w poszukiwaniu międzynarodowych rynków. Z jego usług korzystają nie tylko przedsiębiorcy i naukowcy, ale także wielkopolskie start-upy. Spośród różnych form wsparcia, jakie oferuje PPNT, warto wymienić nowoczesne laboratoria, w których wykonywane są badania służące podnoszeniu innowacyjności i transferowi technologii.

–  Współpracujemy z najlepszymi w kraju naukowcami oraz przedsiębiorstwami z różnych branż. Na zlecenie jednego z naszych klientów opracowaliśmy materiał ogniochronny do szyb zespolonych. Z kolei dla firmy z branży budowlanej opracowaliśmy preparat odgrzybiający i osuszający do tynków. Inny przykład opracowanych przez nas technologii to udoskonalenie przyczepności farb do folii samoprzylepnych, dzięki czemu np. logo firmy z takiej folii trudniej się ściera – mówi prof. Hieronim Maciejewski, zastępca dyrektora PPNT.

 

Praca w laboratoriach Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Poznaniu. Fot. Archiwum beneficjenta
Praca w laboratoriach Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Poznaniu. Fot. archiwum beneficjenta

 

Laboratoria to nie wszystko. PPNT oferuje również wynajem powierzchni biurowych (a także e-biur), skorzystanie z usług IT, a także szeroką gamę szkoleń z zakresu prowadzenia biznesu i pozyskiwania środków na badania i rozwój. Dużym atutem jest także wykwalifikowana kadra w postaci ekspertów z dziedziny szeroko rozumianej innowacyjności (komercjalizacji wiedzy, własności intelektualnej, finansów) oraz współpraca z osobami specjalizującymi się w zagadnieniach prawnych, podatkowych itp., w zależności od zapotrzebowania lokatorów. Wystarczy, że osoba, która trafi do Parku będzie chciała podzielić się swoim pomysłem, a otrzyma wsparcie niezbędne do jego realizacji. W związku z tym, że PPNT nastawia się na współpracę przede wszystkim z firmami z branży chemicznej i pokrewnymi, oferuje dostęp do najnowszej aparatury badawczej i analitycznej.

–  Często jest to sprzęt unikatowy w skali kraju, jak reakcyjny reaktor kalorymetryczny. Posiadane zestawy reakcyjne i wyposażenie technologiczne pozwala nam wykonywać prace w skali wielkolaboratoryjnej. Współpracujemy z przemysłem, przedsiębiorcami, doradzamy i przede wszystkim rozwiązujemy nietypowe problemy – tłumaczy prof. Maciejewski.

Wspieramy region

PPNT wspiera również rozwój regionu poprzez tworzenie i realizację strategii rozwoju instytucji i wdrażania nowych usług. Dedykowany zespół Parku specjalizuje się w działaniach na rzecz rozwoju innowacyjnego na poziomie lokalnym oraz regionalnym poprzez wsparcie administracji samorządowej, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstw. Duże doświadczenie w zakresie opracowywania metodologii badań, konstrukcji narzędzi badawczych, prac analitycznych, sporządzania raportów i ekspertyz powoduje, że PPNT jest odpowiednim i sprawdzonym partnerem dla zagranicznych instytucji przy realizacji międzynarodowych projektów dotyczących rozwoju regionu. W tym zakresie eksperci PPNT zajmują się wyznaczaniem strategicznych kierunków innowacyjnego rozwoju regionu, aktualizacją, monitoringiem i ewaluacją wdrażania strategii innowacyjnych i inteligentnych specjalizacji, opracowywaniem programów i realizacją szkoleń związanych z innowacjami, a w szczególności dotyczących tworzenia, wdrażania oraz ewaluacji regionalnych strategii innowacji. Jednym z przedsięwzięć inicjujących współpracę w Wielkopolsce jest międzynarodowy projekt ESSPO, dzięki któremu wsparcie kierowane do małych i średnich przedsiębiorców będzie mogło być bardziej efektywne i skrojone na miarę ich potrzeb. Aby takie rekomendacje wypracować, należy poznać różne punkty widzenia wszystkich interesariuszy systemu innowacji.

 

Wizualizacja-ludzie zmierzający w kierunku PPNT
Świadczenie usług badawczych oraz prowadzenie prac przez ponad 20 lat świadczy o wyjątkowości i rzetelności Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Fot. archiwum beneficjenta

 

Rozwój PPNT udowadnia, że takie miejsca są potrzebne w każdym województwie. Profesjonalne doradztwo, dostęp do najnowszej aparatury, a także kojarzenie partnerów biznesowych i akademickich są elementami, które dla wielu przedsiębiorców – szczególnie na początkowych etapach rozwoju firmy – są na wagę złota. Dbajmy o to, aby jak najwięcej z nich miało dostęp do tak kompleksowego wsparcia, jakie oferuje PPNT. Wówczas nie będziemy musieli martwić się o innowacyjność polskiej gospodarki.

Łukasz Szoszkiewicz
Współpraca: dr Justyna Adamska

 

Baner inforujący o tym, że materiał powstał dzięki skrzynce zmieniamywielkopolske@umww