Drogi do inwestycji

Dobry dostęp do terenów inwestycyjnych jest niezbędny dla ich prawidłowego funkcjonowania. Rozumieją to samorządy Gniezna i Konina, które na inwestycje drogowe uzyskały łącznie ponad 32 mln dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+.

9 maja 2017 r. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zawarła umowy o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 5.1.2 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)”. Wśród inwestycji, które uzyskały wsparcie z Funduszy Europejskich, znalazły się projekty rozbudowy układu drogowego na terenach inwestycyjnych i przemysłowych Konina i Gniezna. Realizacja tych projektów pozytywnie wpłynie na zwiększenie płynności ruchu drogowego i likwidację tzw. „wąskie gardeł”. Zyska też region, który będzie miał szansę gospodarczo się rozwinąć. Mieszkańcy Konina i Gniezna odetchną, bo w centrach miast przestaną być widoczne samochody ciężarowe, obniży się poziom hałasu i zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wszyscy odetchną zdrowszym powietrzem.

Mosty przestaną dzielić

Problem likwidacji „wąskich gardeł” szczególnie obrazowo przedstawia się w wypadku projektu polegającego na rozbudowie układu drogowego w rejonie ulicy Pod Trzema Mostami w Gnieźnie.

– Dziś jest to wąska droga łącząca dzielnice miasta po obu stronach linii kolejowej Poznań – Olsztyn. Samochody ciężarowe nie mogą tamtędy przejeżdżać. Droga prowadzi pod trzema wiaduktami kolejowymi. Dwa z nich zostaną latem tego roku rozebrane, ale trzeci będzie czynny. Pod wiaduktem kolejowym jest zbyt ciasno, by poprowadzić tamtędy ruch ciężki – opisuje sytuację Tomasz Budasz, Prezydent Miasta Gniezna.

Przez ten stan rzeczy samochody ciężarowe, kierujące się do położonej w południowej części miasta specjalnej strefy ekonomicznej, jeżdżą przez centrum Gniezna, generując hałas, zanieczyszczając powietrze i zabierając przestrzeń na ulicach. Gnieźnieńska strefa ekonomiczna jest najbardziej na zachód wysuniętą częścią Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W bieżącym roku jej powierzchnia została powiększona prawie trzykrotnie i obecnie wynosi 29 ha. Inwestycja jest więc potrzebna.

Miasto Gniezno uzyskało prawie 18 mln zł z WRPO 2014+ na połączenie al. Reymonta z nowo powstałą ul. Osiniec, prowadzącą do specjalnej strefy ekonomicznej. Jak wyjaśnia prezydent Gniezna, projekt składa się z dwóch części. – Po pierwsze zakłada przebudowę ulicy Pod Trzema Mostami między al. Reymonta a ul. Słoneczną, po drugie budowę zupełnie nowej drogi będącej przedłużeniem ul. Pod Trzema Mostami do ul. Osiniec.

 

Ulica Pod Trzema Mostami w Gnieźnie przed rozbudową
Ulica Pod Trzema Mostami w Gnieźnie przed rozbudową. Fot. Urząd Miasta Gniezna

 

Jezdnia na całej długości będzie miała 7 m szerokości. Zostanie pogłębiony i poszerzony przejazd pod wiaduktem kolejowym, zainstalowane zostaną sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, nowe oświetlenie oraz odwodnienie układu drogowego, którego elementem będzie przepompownia wód opadowych zlokalizowana w bezpośredniej bliskości wiaduktu. To ważne z powodu pogłębienia przejazdu i sporego nachylenia drogi. Bez przepompowni po ulewnych deszczach pod wiaduktem mogłaby stać woda i uniemożliwiać przejazd. Wysokość skrajni drogowej pod obiektem zostanie dostosowana do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, i ich usytuowanie w odniesieniu do samochodów typu TIR i będzie wynosić nie mniej niż 4,6 m. Modernizacja ulicy obejmie również budowę nowych chodników i dróg dla rowerów. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca września 2018 r. Warto wspomnieć, że w następnej kolejności planowane jest połączenie opisywanego układu drogowego z południową obwodnicą Gniezna, które zostanie wsparte ze środków unijnych w ramach Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (GOSI).

Łącznik dla rozwoju

Podobny charakter będzie miał projekt „Budowa drogi – łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie”, na który koniński samorząd uzyskał wsparcie z WRPO 2014+ w wysokości prawie 14 mln zł. Nowa trasa połączy drogę krajową nr 25 prowadzącą z Bydgoszczy z drogą wojewódzką nr 264 z Kleczewa. Łącznik jest konieczny z powodu utworzenia na północnych rubieżach miasta terenów inwestycyjnych o powierzchni 35 ha, położonych pomiędzy ulicami Przemysłową a Kleczewską. Tereny te powstały dzięki staraniom samorządu Konina na nieużytkach i terenach rolniczych.

– Droga ta stanowi połączenie komunikacyjne dla nowo powstałych terenów inwestycyjnych Konin-Międzylesie oraz alternatywny dojazd do terenów przemysłowych Konin-Maliniec. Zapewni optymalny dojazd do planowanych firm, które chcą lokować swój kapitał w regionie, oraz do istniejących terenów przemysłowych. Droga będzie posiadała parametry techniczne właściwe dla odbywającego się i przewidywanego ruchu samochodowego i pieszego. Projekt wpłynie na rozwój gospodarczy Konina i zwiększenie atrakcyjności miasta jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku, a także na rozwój potencjału regionu – tłumaczy Grzegorz Pająk, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koninie.

 

W ramach podziałania 5.1.2 zostało przyznanych
13 dotacji UE na łączną kwotę 145 mln zł.

 

Koniński projekt polega na wybudowaniu dwóch odcinków dróg o łącznej długości ponad 2 km, które uzupełnią istniejący układ ulic na terenach inwestycyjnych. Pozwoli to na wybudowanie kilku nowych zakładów pracy. Jezdnia będzie miała 7 m szerokości i będzie dostosowana do przejazdu samochodów ciężarowych o nośności do 110 kiloniutonów na oś. Projekt obejmuje również budowę zjazdów, chodników, dróg rowerowych oraz kanału technologicznego, a także zainstalowanie oświetlenia i odwodnienia. Bez planowanej inwestycji nie byłaby możliwa aktywizacja gospodarcza terenów inwestycyjnych, a przez to podniesienie poziomu atrakcyjności Konina jako miasta przyjaznego biznesowi. Jednak realizacja projektu posłuży nie tylko przedsiębiorcom i przyspieszeniu rozwoju ekonomicznego regionu, lecz również mieszkańcom miasta. Nowa droga uprości dojazd do autostrady A2, a z drugiej strony do terenów rekreacyjnych w okolicy Ślesina. Bardzo istotna jest też oczywiście kwestia poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stanu powietrza, a także obniżenia poziomu hałasu.

Marek Rokita