Gospodarka wodno-ściekowa

 

Dzięki inwestycjom w  wielkopolskich gminach: Krzywiń, Odolanów, Ryczywół oraz Zduny wzrośnie standard życia mieszkańców i atrakcyjność środowiskowa gmin. Projekty dotyczą budowy, rozbudowy oraz modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. To bardzo ważne inwestycje dla społeczności lokalnej: pozytywnie wpłyną na jakość życia mieszkańców i będą zachętą dla przyszłych inwestorów.

 

W dniu 9 czerwca br. miało miejsce podpisanie kolejnych umów o dofinansowanie projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowy dotyczą projektów poddziałania 4.3.1 i związane są z inwestycjami w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenach kilku wielkoposlkich gmin: Krzywiń, Odolanów, Ryczywół oraz Zduny. Dzięki przedsięwzięciom o łącznej wartości ponad 90 mln zł wzrośnie nie tylko standard życia mieszkańców, ale także atrakcyjność środowiskowa gmin. W ramach poddziałania 4.3.1 wybrano 21 projektów do dofinansowania na łączną kwotę ponad 100 mln zł.

W Krzywinie powstanie oczyszczalnia ścieków oraz ponad 17 km sieci kanalizacji sanitarnej. Dzięki zlokalizowaniu oszczyszczalni poza miastem mieszkańcy nie odczują jej wpływu na zabudowę miejską. Łączna wartość projektu przekracza 36 mln zł (wartość dofinansowania: 19 mln zł).

Gmina Odolanów dzięki wsparciu z WRPO wybuduje stację podciśnieniową wraz z tłocznią ścieków, a także ponad 11 km sieci kanalizacyjnej. Stacja zostanie wyposażona w urządzenia umożliwiające monitoring wszystkich punktów końcowych, dzięki czemu mieszkańcy będą mieli zapewniony sprawny serwis w przypadku wystąpienia awarii. Wartość projektu wynosi 18 mln zł (wartość dofinansowania: 9 mln zł).

 

Konferencja prasowa, podczas której podpisano umowy o dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenach gmin: Krzywiń, Odolanów, Ryczywół oraz Zduny. Na zdjęciu przedstawiciele gmin i marszałek Marek Woźniak. Fot. Łukasz Szoszkiewicz
Konferencja prasowa, podczas której podpisano umowy o dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenach gmin: Krzywiń, Odolanów, Ryczywół oraz Zduny. Na zdjęciu przedstawiciele gmin i marszałek Marek Woźniak. Fot. Łukasz Szoszkiewicz

 

W Czempinie zostanie przebudowana oczyszczalnia ścieków, która po piętnastu latach pracy wymaga gruntownej modernizacji. Oprócz tego zostanie wybudowanych ponad 3 km nowej sieci kanalizacyjnej.

W Ryczywole powstanie w najbliższym czasie szereg elementów poprawiających gospodarkę wodno-ściekową na terenie całej gminy, m.in. przepompownia wody w Ludomach, ponad 10 km sieci kanalizacyjnej, a ponadto zmodernizowana zostanie stacja uzdatniania wody w Gorzewie. Inwestycja sięgnie 13 mln zł (wartość dofinansowania: 6,5 mln zł).

Z kolei w Zdunach wsparcie uzyskane z WRPO pozwoli na wybudowanie 7 km sieci kanalizacyjnej. Władze miasta zdają sobie sprawę, że taka inwestycja nie zaspokaja całkowicie potrzeb gminy w tym zakresie, dlatego planują aplikowanie o kolejne dofinansowanie w jesiennej rundzie konkursowej. Na razie Zduny zainwestują w gospodarkę wodno-ściekową ponad 5 mln zł (wartość dofinansowania: 3,7 mln zł).

 Łukasz Szoszkiewicz