Zacząć nowy rozdział

Aura dopisała, w ostatni piątek maja było ciepło i słonecznie. Organizatorzy odetchnęli z ulgą  pogoda to jedyna rzecz, nad którą nie mieli kontroli. Reszta była zapięta na ostatni guzik. Odbył się koncert, zabawy pod chmurką, konkursy, a do polowej kuchni po pachnącą grochówkę ustawiła się długa kolejka.

Piknik odbył się w Dębnie w gminie Nowe Miasto nad Wartą na terenie rekreacyjnym Schroniska dla Bezdomnych. Przygotowali go uczestnicy aktywizującego projektu „W KRĘGU RAZEM”. To, co dla mieszkańców było tylko dobrą zabawą, dla nich było też formą integracji i ważnym elementem środowiskowej terapii.

 

Występy Zespołu ludowego „Stokrotki” podczas pikniku w Dębnie. Fot. Anna Ziętek
Występy Zespołu ludowego „Stokrotki” podczas pikniku w Dębnie. Fot. Anna Ziętek

Na życiowym zakręcie

„W KRĘGU RAZEM” – aktywna integracja i aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gminy Nowe Miasto nad Wartą” to pełna nazwa projektu realizowanego, przy wsparciu funduszy europejskich, przez Stowarzyszenie Pomocy „Krąg” w ramach poddziałania 7.2.1 „Aktywna Integracja”. To działanie WRPO skupia się na osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. W przypadku „Kręgu” są to dwie grupy: osoby bezdomne oraz kobiety, które od lat są bez pracy. Część uczestników zmaga się też z niepełnosprawnością lub poważnymi schorzeniami. W sumie projekt obejmuje 25 osób. Wszyscy są w trudnej sytuacji, często na życiowym zakręcie, po ciężkich przejściach i doświadczeniach. Ale historia każdego z nich jest inna. Dlatego formy wsparcia, realizowane w projekcie, są podzielone na zajęcia grupowe i indywidualne. Takie zindywidualizowane  podejście umożliwia autentyczną i skuteczną pomoc.

 

Podczas spotkania w klubie samopomocy w Dębnie uczestniczki mają zajęcia artystyczne
Podczas spotkania w klubie samopomocy w Dębnie uczestniczki mają zajęcia artystyczne. Fot. Małgorzata Kapturska

 

Bez domu i bez pracy

Stowarzyszenie Pomocy „Krąg” jest dobrze znane i cenione w lokalnym środowisku. Działa już od 23 lat, przez ten czas zrealizowało wiele różnych przedsięwzięć społecznych, ale przede wszystkim od lat prowadzi w Dębnie Dom dla Bezdomnych, niedawno przemianowany na Schronisko. Dach nad głową, suche łóżko i pożywny posiłek znaleźli tu mężczyźni, którzy z różnych przyczyn stracili dom i wsparcie rodziny. Wielu z nich boryka się z uzależnieniami, niepełnosprawnością, chorobami psychicznymi lub więziennym życiorysem. Ich udział w projekcie aktywizującym był oczywisty – to szansa, by mogli się usamodzielnić. Na nowy rozdział w życiu liczą też uczestniczki projektu – osoby długotrwale bezrobotne. To mieszkanki okolicznych miejscowości, często bez kwalifikacji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Te osoby do projektu zgłosił Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą.

 

do 31 lipca trwa konkurs
z poddziałania 7.1.2  „Aktywna integracja-projekty konkursowe”

 

Wsparcie w grupie i indywidualnie

W „KRĘGU RAZEM” to szeroko zakrojony projekt. zapewniamy wiele form wsparcia, takich jak aktywizacja zawodowa, terapia psychologiczna, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo prawne i obywatelskie. Prowadzona jest rehabilitacja zdrowotna – fizjoterapeuta prowadzi z niepełnosprawnymi uczestnikami ćwiczenia ruchowe i usprawniające. Nasi uczestnicy są w różnej sytuacji życiowej i wymagają zróżnicowanej pomocy – wymienia Iwona Rutkowska – Krause, koordynatorka projektu. Iwona Golińska, pracownik socjalny, prowadzi zajęcia z osobami bezdomnymi.

Są to między innymi treningi indywidualne, trening asertywności, trening kontroli emocji, liczenia się potrzebami innych, radzenia sobie w sytuacjach trudnych. To ważne, bo wiele z tych osób ma problem z uzależnieniami i muszą się tych kluczowych umiejętności na nowo nauczyć mówi Iwona Golińska.

Bernadeta Staszak prowadzi zajęcia z  poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

 

Spotkania w ramach klubu samopomocy w Dębnie. Fot. Iwona Rutkowska-Krause
Spotkania w ramach klubu samopomocy w Dębnie. Fot. Iwona Rutkowska-Krause

 

– Na zajęciach grupowych poruszamy tematy z zakresu zabezpieczenia społecznego, prawa cywilnego, prawa mieszkaniowego i rodzinnego. Uczestnicy dowiadują się, między innymi czym jest umowa, jak wyglądają kwestie dziedziczenia, jak wypełniać funkcje rodzica zgodnie z obowiązującym prawem a także uzyskują wiedzę na temat społeczeństwa obywatelskiego. Poruszamy też zagadnienie związane z przemocą w rodzinie – prawa ofiar przemocy w rodzinie oraz  procedury postępowania wobec sprawcy. Są to tematy związane z ich sytuacją życiową. Na indywidualnych spotkaniach, zajmujemy się ich osobistymi sprawami i kłopotami. Nasi uczestnicy mają złożone problemy, są to osoby z zadłużeniami, zobowiązaniami alimentacyjnymi. Często są to wielotysięczne  długi, które ciągną się za nimi latami. Potrzebują pomocy przy konkretnych sprawach – na przykład napisaniu pisma urzędowego, pozwu do sądu a także przygotowaniu do rozprawy – mówi pani Bernadeta.

Zrobić coś wspólnie

Ważną formą pomocy są też działania środowiskowe i integracyjne – czyli Klub Samopomocy. To właśnie w ramach Klubu uczestniczki projektu, mieszkanki Dębna oraz bezdomni mieszkańcy schroniska przygotowali  majowy piknik z muzyką i grochówką. Wystawiły też na nim swoje prace – między innymi wyszywany obraz. Spotkania klubowe odbywają się w świetlicy wiejskiej w Dębnie, są to zajęcia hobbystyczne, kulinarne, spotkania z okazji świąt lub zupełnie bez okazji. A za rok planowany jest kolejny piknik. Jest to forma integracji ze środowiskiem lokalnym, ale też wzajemnego wsparcia. Spotkania ceni sobie bardzo Milena, jedna z uczestniczek.  – mamy wspaniałe zajęcia, wyszywaliśmy obraz, układaliśmy bukiety i kompozycje kwiatowe. Takie spotkania w kobiecym gronie naprawdę dodają siły – cieszy się pani Milena.

 

Podczas spotkania w klubie samopomocy w Dębnie uczestniczki przy stole przygotowują obraz z kwiatów
Podczas spotkania w klubie samopomocy w Dębnie uczestniczki przy stole przygotowują obraz z kwiatów. Fot. Małgorzata Kapturska

 

Cel – praca i samodzielność

Milena od dobrych kilku lat szuka pracy, a o tę w okolicy niełatwo. To są obszary popegeerowskie, ci ludzie mają rzeczywiście problem ze znalezieniem pracy – potwierdza prezes Stowarzyszenia Pomocy Krąg, Gabriela Kosmala. Po Kombinacie PGR zostało tylko wspomnienie i kiepska infrastruktura – między innymi komunikacyjna, brakuje choćby połączeń autobusowych. Na zajęcia w projekcie uczestniczki dowozi bus, należący do Stowarzyszenia. Właśnie między innymi z komunikacją wiąże się kolejna forma wsparcia. Uczestnicy będą mieli szkolenia zawodowe i staże. Część z nich zrobi kurs prawa jazdy.

– Już na początku, tuż po rekrutacji, były spotkania z doradcami zawodowymi, żeby określić ich predyspozycje i preferencje zawodowemówi Iwona Rutkowska – Krause.  –   Uczestniczki będą miały kurs opiekuna osoby starszej i zależnej, panowie kurs pomocnika murarza, kurs instalatora. Chcemy dać im realną szansę na zatrudnienie – opowiada Iwona Rutkowska – Krause. Iwona i Marzena, dwie uczestniczki projektu, już się cieszą na profesjonalny kurs opiekunki. Obie uważają, że do takiej pracy się nadają. Marzena dorabiała już kiedyś jako opiekunka starszej pani, Iwona z kolei opiekuje się schorowaną mamą, a jej marzeniem jest praca w hospicjum. Jest na to szansa, bo taka placówka powstaje w okolicy.

Aktywna integracja może być skutecznym narzędziem wspierania środowisk z problemami społecznymi, rodzin i osób wykluczonych. To potwierdza przykład z Dębna i wiele, wiele innych.

Monika Wierżyńska