Szkoły przyszłości

16 mln unijnego dofinansowania z WRPO 2014+ podzielono niemal równo między cztery placówki edukacyjne z Wielkopolski. Dzięki temu wsparciu w gminach Gołuchowo, Kostrzyn, Tarnowo Podgórne oraz w powiecie złotowskim powstaną nowoczesne obiekty szkolne i sportowe. A dodatkowo, uczniowie będą mogli skorzystać z atrakcyjnych zajęć – językowych, przedmiotowych, sportowych i rehabilitacyjnych.

Zdobyć własny Olimp

Strona internetowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu puchnie od aktualności. W szkole ciągle coś się dzieje. Dzieje się też w gabinecie dyrekcji – właśnie rozpoczęto procedurę przetargową, która wyłoni wykonawcę ważnej inwestycji – sali sportowej z widownią i częścią edukacyjno-terapeutyczną. Obiekt będzie kosztował ponad 4,7 mln zł z czego blisko 4 mln to dofinansowanie z WRPO 2014+.  – Dla nas to jest wielki sukces, za własne środki nie wybudowalibyśmy takiego budynku – mówi Ryszard Goławski, starosta złotowski. Do takich ośrodków uczęszczają dzieci niepełnosprawne intelektualnie – tutaj uczą się różnych przedmiotów i samodzielnego życia.

 

W marcu br. poznaliśmy wyniki konkursu z poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej”. Na terenie Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji  realizowane będą trzy projekty: Gmina Ujście wybuduje salę sportowa przy gimnazjum, przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Czajcze w gminie Wysoka powstanie sala gimnastyczna, a na terenie gminy Krajenka nowa infrastruktura sportowa. W poddziałaniu 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” wybranych zostało aż 42 projekty z terenu Wielkopolski, które będą realizowały zadania związane z przebudową, rozbudową szkół oraz budową sal gimnastycznych i pracowni specjalistycznych.

 

– Zadaniem placówki jest przygotowanie wychowanków do jak najlepszego i samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Służą temu prowadzone u nas zajęcia specjalistyczne. Uczniowie objęci są profesjonalną opieką psychologiczną, pedagogiczną oraz medyczną – mówi Maciej Nowicki, dyrektor SOS-W w Jastrowiu.

Hala sportowa, która powstanie przy unijnym wsparciu, ma dla tutejszej społeczności wielkie znaczenie. Placówka nosi imię Polskich Olimpijczyków. A jej uczniowie odnoszą liczne sukcesy w dyscyplinach sportowych w kraju i za granicą. Wielu stanęło na najwyższych medalowych stopniach Olimpiad Specjalnych. Sport to zdrowie – ale tutaj także ważne narzędzie rehabilitacji. –  Nowoczesna sala gimnastyczna stworzy naszym podopiecznym lepsze warunki do rozwoju i osiągania sukcesów sportowych, które dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie mają szczególne znaczenie. To dla nich szansa na odnoszenie sukcesów i budowanie poczucia własnej wartości – podkreśla dyrektor Maciej Nowicki.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jastrowiu. Jasełka zorganizowane przez uczniów szkoły.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jastrowiu. Jasełka zorganizowane przez uczniów szkoły

 

W nowym, dwukondygnacyjnym obiekcie zaprojektowane są pracownie: fizjoterapii, gier i zabaw ruchowych, integracji sensorycznej oraz ćwiczeń siłowych. Będą też m. in. szatnie z natryskami i umywalniami, toalety, pomieszczenia techniczne, w tym magazyn sprzętu sportowego i pomieszczenie dla trenera. Nie zabraknie niezbędnego wyposażenia. Hala będzie w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zostanie wybudowana w sąsiedztwie orlika. To na nim teraz odbywa się większość imprez szkolnych i sportowych. Funkcję sali gimnastycznej pełni stary przedwojenny budynek, zupełnie nieprzystosowany do rozgrywania gier zawodowych. Inwestycję w Jastrowiu uzupełni też miękki projekt – poszerzy się oferta zajęć specjalistycznych z logopedii, fizjoterapii, terapii psychologicznej, integracji sensorycznej i wielu nowatorskich metod. Odbędą się też szkolenia dla kadry, zostanie zakupione wyposażenie sześciu pracowni specjalistycznych. Wszystko po to, by młodzież otrzymała jak najlepsze wsparcie – tak by każdy z nich mógł zdobyć własny Olimp.

Celna zagrywka w Kostrzynie

Sportowy duch będzie miał też idealne warunki w Kostrzynie. Przy Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego powstanie hala sportowa z prawdziwego zdarzenia. Całość inwestycji wyniesie około 9 mln zł, z czego 4 mln to dofinansowanie z WRPO.

– Ta inwestycja ma ogromne znaczenie dla gminy – mówi zastępca burmistrza Kostrzyna Waldemar Biskupski. – Nie mamy obiektów, które spełniają potrzeby 20-tysięcznej gminy. Przede wszystkim nie mają trybun, organizujemy zawody i rozgrywki bez obecności widowni  – dodaje.  A przecież publiczność to jak dodatkowy zawodnik na boisku. Także w siatkówce, w której Kostrzyn ma długie tradycje. Pod koniec maja uczennice czwartej klasy Szkoły Podstawowej przy Piasta zdobyły mistrzostwo województwa wielkopolskiego w dwójkach dziewcząt Kinder Plus Sport. Aż trudno uwierzyć, że małe mistrzynie na co dzień mają w-f w sali gimnastycznej, w której nie warunków do gry w „siatkę”. – Mamy salę 18×9 m. Sala nie jest zbyt wysoka, więc siatkówka nam odpada. Brak porządnej sali bardzo ogranicza możliwość rozgrywania sportów zespołowych – mówi Adam Grzelak, dyrektor SP w Kostrzynie.  Teraz uczy się w niej ponad 700 uczniów. Wszyscy z niecierpliwością czekają na nową halę – pierwszą łopata pod budowę zostanie wbita do końca sierpnia tego roku, a 1 września 2018 r. do nowej hali wejdą uczniowie. Między innymi na zajęcia pozalekcyjne, które przewiduje „miękka” część inwestycji.

Nowi uczniowie, większe potrzeby

Kościelna Wieś to jedna z tych wsi, które jak magnes przyciągają miasto – w tym przypadku Kalisz. To tutaj, za rogatkami Kalisza, coraz liczniej osiedlają się Kaliszanie. Mieszkańców przybywa, dlatego gmina Gołuchów, na której terenie leży wieś, nie szczędzi nakładów.

 

Młodzi artyści na scenie czują się jak prawdziwi aktorzy. Gminny konkurs piosenki polskiej w Sypniewie.
Młodzi artyści na scenie czują się jak prawdziwi aktorzy. Gminny konkurs piosenki polskiej w Sypniewie. Fot. archiwum beneficjenta

 

–  Miejscowość prężnie się rozwija, coraz więcej osób się tu sprowadza, niedługo będzie liczyć 3 tys. mieszkańców, a baza oświatowa jest skromna, nie wspominając o bazie sportowej – mówi Marek Zdunek, wójt gminy Gołuchów. Obok szkoły stanie – do końca lutego 2019 roku – nowy budynek. Będzie w nim sala sportowa z boiskiem, a także część edukacyjna: pracownie języków obcych, do zajęć biologicznych, chemicznych i fizycznych, gabinety wspomagające uczniów – logopedyczny, integracji sensorycznej. Całość inwestycji to 11 mln zł, z czego 4 mln z WRPO 2014+. To będzie wielka zmiana – dla szkoły i całej lokalnej społeczności. – Sala gimnastyczna jest oblegana do późnych godzin popołudniowych. Ze względów lokalowych nie możemy organizować żadnych  rozgrywek. Dzieci uczą się też na dolnej, piwnicznej kondygnacji, gdzie są szatnie. A nowa, doskonale wyposażona sala otwiera nowe możliwości – mówi Katarzyna Laksander, dyrektor Zespołu szkół w Kościelnej Wsi. Gdy budynek będzie gotowy, ruszą też zajęcia pozalekcyjne dla uczniów – zaplanowane w „miękkim” projekcie.

Po wakacjach do nowej szkoły w Lusowie

Nie ma roku, żeby w budżecie gminy Tarnowo Podgórne nie znalazła się pozycja „nakłady na edukację”. Ale inwestycji z takim rozmachem nie było od dawna.

– Pierwszy raz się zdarzyło, że mamy na to środki zewnętrzne. Jest to ważna pomoc i dowartościowująca. Zawsze można zrobić coś więcej niż tylko za własne – podkreśla Tadeusz Czajka, wójt Tarnowa Podgórnego. A chodzi o nowe skrzydło budynku Szkoły Podstawowej w Lusowie. Z ponad 10 mln zł, które będzie kosztowała ta inwestycja – 4 mln gmina otrzyma WRPO 2014+. Unijne wsparcie to jak prezent na 20-lecie działalności, które szkoła obchodziła w ubiegłym roku. Placówka pracuje na dwie zmiany, dzięki rozbudowie powróci do jednozmianowości.

– Poprawią się warunki zabawy i nauki naszych najmłodszych dzieci, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i uczniom klas edukacji wczesnoszkolnej – mówi dyrektor placówki Aleksandra Kolendo. –  Będą mieli do dyspozycji sporo przestrzeni, w tym budynku znajdą się nowoczesne sale:  komputerowe, językowe, świetlica z bawialnią, stołówka, salka korekcyjna i 12 sal lekcyjnych. Utworzone zostaną kąciki czytelnicze, tematyczne  oraz zabawowo-ruchowe. Wszystkie pomieszczenia będą posiadały sieć strukturalną oraz nowoczesny sprzęt multimedialny. Zakupimy specjalistyczny sprzęt do ćwiczeń między innymi magiczny dywan – pomoc interaktywna, która rozwija u dzieci motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i szybkość działania –  dodaje.

Prace są już na zaawansowanym etapie – w połowie sierpnia tego roku powinny się zakończyć. Od września ruszy projekt miękki ,,Podróże do świata wiedzy po kompetencje kluczowe” – czyli szereg zajęć dodatkowych dla uczniów i kursy oraz szkolenia dla kadry. Będzie też plac zabaw, a dla rodziców – parking. Gdzie jak gdzie, ale w Lusowie po wakacjach wszyscy chętnie wrócą do szkoły.

Monika Wierżyńska