Dołącz do liderów innowacji!

 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Wielkopolski już po raz kolejny mogą wziąć udział w konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”. Wnioski należy składać do 11 września 2017 r.

 

W konkursie nagrodzone zostaną te przedsiębiorstwa, które wprowadziły do oferty swojej firmy innowacyjne rozwiązania: produkty lub usługi w sześciu kategoriach, zgodnie z inteligentnymi specjalizacjami dla Wielkopolski.

Celem konkursu „i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” jest promocja innowacyjnych produktów i usług, upowszechnianie wielkopolskich inteligentnych specjalizacji oraz budowa świadomości gospodarczej Marki Wielkopolski. Nagrody stanowią wyróżnienie dla przedsiębiorstw, które stworzyły nowatorskie rozwiązania i wdrożyły je w praktyce. Tegoroczna edycja koncentruje się na wzmocnieniu obszarów inteligentnych specjalizacji w Wielkopolsce. Tytuł Laureata otrzyma 6 firm, tj. po jednej firmie w każdej kategorii konkursu, odpowiadającej obszarom sześciu inteligentnych specjalizacji:

 

logo konkursu Innowacyjna Wielkopolska

 

„Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”
Obszar obejmuje produkcję biosurowców i żywności z dobrej jakości surowców przy zastosowaniu nowoczesnych metod i technologii oraz sprzedaży i dystrybucji, a także zagospodarowaniu odpadów poprodukcyjnych. Biosurowce pochodzenia naturalnego produkowane są z dedykowanych upraw lub odpadów poprodukcyjnych.

„Wnętrza przyszłości”
Obszar obejmuje produkcję wyposażenia wnętrz odpowiadającego potrzebom i wyzwaniom stojącym przed współczesnym człowiekiem. Źródłem inspiracji dla wnętrz przyszłości mogą być wyniki badań naukowych z obszaru m.in. psychologia, antropologia i socjologia oraz nauki techniczne, dzięki którym mogą powstawać produkty, które sprostają wymogom użytkownika.

„Przemysł jutra”
Obszar obejmuje produkcję i naprawę maszyn oraz urządzeń takich jak pojazdy i środki transportu, szczególnie przemysł motoryzacyjny, branżę lotniczą oraz pojazdów szynowych. Rozwój obszaru obejmuje stosowanie zawansowanych procesów produkcyjnych
i procesów specjalnych przy wykorzystaniu potencjału naukowo – badawczego w zakresie nowych technologii i materiałów.

„Wyspecjalizowane procesy logistyczne”
Obszar obejmuje rozwój wyspecjalizowanych usług i produktów logistycznych w celu zwiększenia poziomu obsługi klientów biznesowych, a także procesów logistycznych wspierających mobilność regionalną, a w konsekwencji jakość życia mieszkańców. Rozwój obszaru obejmuje zarówno środki techniczne, jak i rozwój kadr i metod organizacji i zarządzania.

„Rozwój oparty na ICT”
Obszar obejmuje technologie dla innowacyjnych społeczności służące rozwojowi inteligentnego otoczenia człowieka w sferze prywatnej i publicznej oraz biznesowe zastosowania ICT odnoszące się w szczególności do wyspecjalizowanych produktów i usług informatycznych.

„Nowoczesne technologie medyczne”
Obszar obejmuje nowe technologie pomocne w walce z chorobami rzadkimi i cywilizacyjnymi takimi jak choroby układu krążenia, układu nerwowego i choroby nowotworowe, a także technologie farmaceutyczne wykazujące potencjał komercjalizacji i odpowiadające na popyt ze strony przedsiębiorstw.

Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości 120 000,00 zł oraz pakiety promocyjne o łącznej wartości 90 000,00 zł. Laureat (jeden w każdej kategorii) otrzyma nagrodę finansową (20 000 zł) oraz dyplom, statuetkę, a także pakiet promocyjny składający się z możliwości udziału w 1 wybranej misji gospodarczej lub 1 wizycie studyjnej dla 1 przedstawiciela przedsiębiorstwa (pokrycie kosztów zakwaterowania, przelotu, transportu wewnętrznego) i promocji firmy w ramach międzynarodowych wystaw Marki Wielkopolski.

Wnioski należy składać do 11 września 2017 r. do godziny 15:30. Organizatorem Konkursu jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Kontakt
Departament Gospodarki
Al. Niepodległości 34
tel.: 61 626 62 40
e-mail:  drg.sekretariat@umww.pl
61-714 Poznań

Szczegóły Konkursu i regulamin znajdują się tutaj.