Wejście smoka

Potężny zastrzyk finansowy w wysokości 73 mln złotych z Funduszy Europejskich przeznaczono na dwa projekty realizowane przez powiat wrzesiński w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego.  Dzięki niemu powstanie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach oraz rozbudowane zostanie Centrum Oświatowe we Wrześni. To nowy etap w rozwoju całego powiatu.

 

Już wcześniej, w 2014 roku, powstała Wrzesińska Strefa Aktywności Gospodarczej (WSAG), na której terenie we wrześniu 2016 r. otwarto nową fabrykę Volkswagena. To między innymi ta inwestycja spowodowała duże zapotrzebowanie na intensywne kształcenie w nowoczesnych technologiach –  zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

Jednak w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej nie tylko niemiecki gigant samochodowy potrzebuje wykwalifikowanej kadry, zwłaszcza z branży motoryzacyjnej i mechanicznej. Zainteresowanie nową powiatową ofertą kształcenia zawodowego zgłosiło także wiele innych przedsiębiorstw. – Podpisaliśmy już ponad 30 listów intencyjnych z firmami, które znając założenia projektu, gotowe są z nami współpracowaćpowiedział starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz podczas uroczystości podpisania umowy o dofinansowanie 10 lipca 2017 r.

Wrzesiński projekt obejmuje modernizację i rozbudowę Centrum Oświatowego oraz budowę i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Celem tego przedsięwzięcia jest dostosowanie profilu pracownika do lokalnego rynku pracy, w którym istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów. To duży projekt, wyjątkowy nie tylko w skali Polski, ale i Europy.

 

Wizualizacje budynków oraz wnętrz Centrum budowanego w Grzymysławicach. Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego we Wrześni
Wizualizacje budynków oraz wnętrz Centrum budowanego w Grzymysławicach

 

 

W Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach będą działały specjalistyczne pracownie, m.in.: Stacje zrobotyzowane, Pracownia CNC, Pracownia CAD/CAM, Laboratorium metrologii i badań wytrzymałościowych, Pracownia PLC, technik napędowych, Pracownia mechatroniczna, Pracownia hydrauliki, pneumatyki, elektrotechniki i diagnostyki urządzeń, Pracownia technologiczna, Pracownia spawalnicza, Technika połączeń, zgrzewanie oporowe, łukowe zgrzewanie kołków, Wózki widłowe, Badania nieinwazyjne, kontrolerzy wizualni, technika połączeń śrubowych, Pracownia elektroniki i elektrotechniki, Obszar ćwiczeń praktycznych motoryzacyjnych, Sala szkoleniowa IT i szkoleń ponadfachowych.

 

Strefa czyli początek

Wrzesińska Strefa Aktywności Gospodarczej (WSAG) funkcjonuje od 12 lutego 2014 r. Swoim zasięgiem obejmuje teren 331 ha pomiędzy Białężycami, Chociczą Małą, Grzymysławicami i Obłaczkowem. To punkt zwrotny w rozwoju powiatu, jako że celem utworzenia WSAG była aktywizacja regionu w zakresie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, przyciągnięcie do Strefy nowych inwestorów i podniesienie poziomu inwestycji, a więc także rozwój przedsiębiorczości, a w konsekwencji  – utworzenie nowych miejsc pracy. Zaowocuje to z pewnością podniesieniem wpływów z podatków oraz polepszeniem perspektyw rozwoju całej lokalnej społeczności.

Mapa Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Fot. Archiwum WSAG
Mapa Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Fot. Archiwum WSAG

 

W tym celu Strefa intensywnie przygotowuje tereny inwestycyjne, co obejmuje rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, przebudowę i rozbudowę układu komunikacyjnego dróg oraz infrastruktury kolejowej, przebudowę systemu rowów melioracyjnych wraz z budową zbiornika retencyjnego, a także inwestycje w zakresie sieci energetycznej, gazowej oraz telekomunikacyjnej.

 

Projekty „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego we Wrześni” oraz „Budowa i wyposażenie
Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach”
wybrano do dofinansowania z WRPO 2014+ w trybie pozakonkursowym.
W tym trybie wskazywane są do dofinansowania projekty, które mają bardzo duże,
wręcz strategiczne znaczenie dla rozwoju Wielkopolski.

 

Września

Realizacja planów dotyczących modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego we Wrześni będzie kosztowała 29 mln zł, z czego ponad 27,5 mln zł to dotacja otrzymana z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Prace obejmą budowę i wyposażenie nowego zaplecza dydaktyczno-sportowego przy Zespole Szkół Politechnicznych, modernizację dwóch wrzesińskich burs oraz  Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Powstaną tu nowe specjalistyczne pracownie: pracownia elektroniki i elektrotechniki, automatyki i AGD, montażu i obróbki ręcznej, obrabiarek konwencjonalnych – tokarek i frezarek, a także pracownia montażu elektrycznego.

 

Jedna z dwóch burs we Wrześni, które zostaną generalnie wyremontowane. Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego we Wrześni
Jedna z dwóch burs we Wrześni, które zostaną generalnie wyremontowane. Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego we Wrześni

 

–  Przewidujemy, że w 2020 roku liczba osób korzystających z obiektów kształcenia zawodowego w Centrum Oświatowym we Wrześni wyniesie około 765 osób rocznie – mówi Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich w Starostwie Powiatowym we Wrześni. – Obecnie jesteśmy na etapie ogłaszania przetargów i wyłaniania wykonawców wszystkich prac. Zakończenie projektu planujemy na grudzień 2019 r. – wyjaśnia.

Grzymysławice

W Grzymysławicach, położonych tuż przy granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, powstanie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Na ponad 5000 m² znajdą się pracownie do szkoleń teoretycznych i praktycznych, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt. Centrum będzie intensywnie pracowało i żyło, jako że odpowiada na zapotrzebowanie całego rynku, od kształcenia młodzieży poprzez szkolenie osób pracujących, poszukujących pracy i zmieniających kwalifikacje.

Prowadzone będą tu szkolenia z programowania sterowników, hydrauliki i pneumatyki czy robotyki. Będzie też można korzystać z laboratorium metrologii i badań wytrzymałościowych, pracowni elektroniki i elektrotechniki oraz wielu innych. Oprócz specjalistycznych pracowni szkoleniowych i technicznych zaplanowano także pomieszczenia socjalne, pomocnicze i konferencyjne, sale do nauki języków i magazyny. Pomyślano też o zapleczu gastronomicznym oraz o parkingu na 200 samochodów.

 

Wizualizacje budynków oraz wnętrz Centrum budowanego w Grzymysławicach. Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego we Wrześni
Wizualizacje budynków oraz wnętrz Centrum budowanego w Grzymysławicach. Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego we Wrześni

 

Z Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii korzystać będzie wiele firm, jednostek naukowo-badawczych i placówek oświatowych toteż będzie wzorcem współpracy na linii nauka-przemysł. Przedsiębiorstwa będą miały możliwość zarówno korzystania z oferty szkoleniowej Centrum wraz z jego wyposażeniem, jak i wynajmowania w nim pomieszczeń i pracowni. Szacuje się, że w 2019 r. liczba osób korzystających z Centrum Badań i Rozwoju w Grzymysławicach sięgnie 225 rocznie. Toteż oprócz fabryki Volkswagena, na jego otwarcie czekają niecierpliwie liczne firmy w regionie, a także wyższe szkoły zawodowe w Kaliszu i Gnieźnie.

Jak dowiadujemy się ze Starostwa Powiatowego we Wrześni, została już wybrana firma realizująca prace budowlane w Grzymysławicach. Początek budowy zaplanowano na wrzesień 2017 r., zaś realizacja całego projektu ma zakończyć się do 15 grudnia 2018 r. Wartość inwestycji to blisko 48 mln zł, z czego ponad 45,5 mln zł pokryje dofinansowanie z Funduszy Europejskich WRPO 2014+.

 

Julia Hoffmann