Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN 01/2018

Kontakt

Wydawca

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

e-mail: promocja.wrpo@wielkopolskie.pl

www.wrpo.wielkopolskie.pl

e-biuletyn jest finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska