Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN 02/2018 Na zdjęciu: Mężczyzna w roboczym ubraniu i kasku montuje kolektory słoneczne na dachu budynku.

Nowoczesne instalacje pozwolą obniżyć rachunki za prąd elektryczny i ogrzewanie (fot. Obrazy licencjonowane przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma).

Słoneczne gminy

W czasie coraz większej popularności odnawialnych źródeł energii, kolejne gminy wyposażają budynki publiczne i domy jednorodzinne w kolektory słoneczne. W Wielkopolsce działania proekologiczne wspiera WRPO 2014+.

Polska regularnie przekracza normy zanieczyszczenia dopuszczalne przez Unię Europejską. Organizacje ekologiczne, dostrzegając problem smogu w Wielkopolsce, biją na alarm, apelując do mieszkańców i samorządów o proekologiczne inicjatywy. Dotyczy to szczególnie wschodniej części regionu, kojarzonej z tradycyjnymi metodami pozyskiwania energii w kopalniach węgla brunatnego. Do walki z zanieczyszczeniem stają m.in. gminy Turek i Rzgów, inwestując unijne środki w instalacje słoneczne mające poprawić jakość powietrza.

Energia: naturalnie

Według raportu „Zrównoważone Miasta. Życie w zdrowej atmosferze”, przygotowanego przez ONZ, mieszkańcy niemal całej Polski oddychają trującymi cząstkami, które przenikają do organizmu i poważnie zagrażają naszemu zdrowiu. Skażenie środowiska słono kosztuje też gospodarkę, podnosząc koszty leczenia chorób spowodowanych złą jakością powietrza. Alternatywą są odnawialne źródła energii (OZE), dzięki którym pozyskiwanie energii odbywa się poprzez wykorzystanie elementów natury, m.in. wiatru, promieniowania słonecznego, źródeł geotermalnych, biomasy i biogazów. To ekologiczna opcja dla tzw. konwencjonalnych źródeł energii, a więc gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla, których zasoby kończą się w szybkim tempie. Eksperci oceniają, że w skali całego świata węgla kamiennego wystarczy jeszcze na około 220 lat! Choć OZE z impetem wkraczają w kolejne sfery gospodarki, ciągle napotykają na niską świadomość społeczną zysków, jakie przynoszą. To nie tylko ograniczenie emisji dwutlenku węgla, tlenku azotu i siarki, ale także uniezależnienie się od podwyżek cen nośników energii czy stały koszt jednostkowy uzyskiwanej energii elektrycznej. Poza tym OZE występują na terenie całego kraju, co skutecznie niweluje problem transportu energii i budowy linii przesyłowych, a także redukuje straty związane z dystrybucją energii. Dla gospodarstw domowych zastosowanie OZE również przynosi wymierne korzyści. Przede wszystkim pozwala zaoszczędzić na opłatach za prąd. Spodziewany efekt ekonomiczny dla przeciętnego domu jednorodzinnego eksperci szacują na ponad 1 tys. zł oszczędności rocznie.

O inwestycjach w OZE na terenie gminy Rzgów w audycji „Zmieniamy Wielkopolskę” na antenie Meloradio Konin.

Plik z tekstem (transkrypcja opisowa nagranego dźwięku): pobierz .DOCX

Z troską o mieszkańców

Dostrzegając problem smogu mającego negatywny wpływ na samopoczucie i zdrowie mieszkańców, Gmina Miejska Turek postanowiła działać. Urzędnicy przygotowali projekt zakładający wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i solarnych dla mieszkańców domów jednorodzinnych.

– Dotychczas pojawiały się głosy, że energia z OZE jest droga i mało opłacalna, a okres zwrotu długi, jednak dzięki zmianom w przepisach prawa, a przede wszystkim unijnym dotacjom, OZE nabrało nowego wymiaru. Chcemy dać naszym mieszkańcom możliwość skorzystania z tych ekologicznych rozwiązań, które w zachodniej Europie cieszą się tak dużą popularnością – mówi Agnieszka Dłoniak, kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Turku.

30 maja br. gmina podpisała umowę na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i solarnych dla mieszkańców Turku ze środków WRPO 2014+.

Przedsięwzięcie poprzedzono analizami, które dowiodły, że normy poziomu pyłu zawieszonego w powietrzu i dwutlenku węgla są znacznie przekroczone.

– Decyzję o realizacji projektu oparliśmy również na wynikach badań sporządzonych na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Diagnoza potwierdziła wysoką energochłonność indywidualnych gospodarstw domowych. Są to budynki o dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Problemem jest również niska sprawność instalacji grzewczych, co powoduje zużywanie dużej ilość energii – mówi Agnieszka Dłoniak.

Unijna dotacja, którą gmina pozyskała, pokryje 85% kosztów zakupu i montażu instalacji wykorzystujących energię słoneczną dla 321 domów jednorodzinnych. Zainteresowanie przedsięwzięciem było bardzo duże, co tylko dowodzi, że rośnie społeczna świadomość z korzyści stosowania OZE.

– Energia elektryczna i cieplna wytwarzana w instalacjach fotowoltaicznych i kolektorach słonecznych będzie przeznaczona wyłącznie na potrzeby własne mieszkańców – podkreśla Agnieszka Dłoniak.

- Decydujemy się na instalację solarną, ponieważ chcemy oddychać czystym powietrzem. Choć tak dużo słyszy się o smogu, to niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że korzystając z odnawialnych źródeł energii, możemy przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczeń – mówi pani Monika, mieszkanka Turku.

Inwestycja przyniesie wiele wymiernych korzyści. Przede wszystkim poprawi się komfort użytkowania budynków mieszkalnych, a co za tym idzie, jakość życia domowników. Nowoczesne instalacje pozwolą też obniżyć rachunki za prąd elektryczny i ogrzewanie. Znacząco ograniczona zostanie również emisja szkodliwych substancji do powietrza.

Całkowita wartość projektu to ponad 6,3 mln zł, z czego dotacja WRPO 2014+ to kwota przekraczająca 5,3 mln zł.

Z zyskiem dla środowiska

W ekologiczny trend inwestycji w odnawialne źródła energii wpisuje się również Rzgów, gdzie za unijne pieniądze zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne na domach mieszkańców Gmin Rzgów i Grodziec. Przygotowanie inwestycji rozpoczęło się już w 2016 r. Wtedy opracowano dokumenty niezbędne do złożenia wniosku.

- Nasz projekt to też odpowiedź na głosy mieszkańców, którzy przy okazji różnych spotkań, zgłaszali zainteresowanie instalacją OZE w swoich budynkach. To dowodzi, że są oni świadomi tego, jak duży wpływ mają na czystość powietrza w swoich miejscowościach – mówi Jolanta Szaraszek, kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Rzgów.

29 maja br. podpisano umowę na realizację ekologicznej inwestycji. W najbliższych miesiącach wykonanych zostanie 554 instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych, które w zależności od wybranego wariantu będą produkowały energię cieplną i elektryczną.

– Szacujemy, że dzięki wykorzystaniu OZE, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – pyłów, dwutlenku siarki, tlenku azotu - znacznie się zmniejszy. Instalacje przyniosą też korzyść dla domowych budżetów – zmniejszą się rachunki za prąd – podkreśla Jolanta Szaraszek.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 7,8 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniosło ponad 6 mln zł.

W najbliższych miesiącach inwestycje związane z OZE realizować będą kolejne wielkopolskie gminy. Są to: Czajków, Dobra, Kraszewice, Rychwał, Przygodzice, Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Krotoszyn, Ostrzeszów, Złotów. Mieszkańcy tych gmin będą mogli na swoich domach instalować panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. Z kolei w Strzałkowie powstanie elektrownia wiatrowa wraz z niezbędną infrastrukturą, a w Pile elektrownia fotowoltaiczna. Z kolei w Swarzędzu duża instalacja solarna o mocy 1,82 MW pojawi się na dachu firmy Clip Ubezpieczenia.

Łukasz Karkoszka

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska