Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Na zdjęciu sala kinowa wypełniona przez dzieci. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

W Wielkopolsce powstało już kilka kameralnych sal kinowych. Pierwszą otwarto w Rychwale (fot. archiwum beneficjenta).

Czas na kino

Małe kina znów na fali. Zamiast w dużych multipleksach, coraz więcej widzów woli spędzać czas w niewielkich salach, by w kameralnej atmosferze obejrzeć filmowe nowości. Jest szansa, że w Wielkopolsce przybędzie małych kin. W ramach WRPO 2014+ ruszył nabór dedykowany tego typu inwestycjom. Do rozdysponowania jest 15 mln zł.

„Najlepsze te małe kina, gdzie wszystko się zapomina” pisał niegdyś Konstanty Ildefons Gałczyński. Po latach zastoju i likwidacji kin w wielu mniejszych miastach, zainteresowanie X Muzą przeżywa prawdziwy renesans. Duża w tym zasługa cyfryzacji, dzięki której lokalne kina oferują widzom możliwość oglądania premier i kinowych hitów w tym samym czasie, kiedy wyświetlane są w multipleksach. Co więcej, dzięki digitalizacji mogą one oferować również transmisje innych kulturalnych wydarzeń – spektakli teatralnych czy koncertów. Widzowie chwalą sobie tańsze bilety i krótsze bloki reklamowe.

W Wielkopolsce powstało już kilka nowych kameralnych sal kinowych. Pierwszą otwarto w Rychwale, kolejne utworzono Mieścisku, Starym Mieście i Strzałkowie. Inwestycje zrealizowane zostały w ramach WRPO 2014+ przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich.

Więcej o kinie w Rychwale w audycji „Zmieniamy Wielkopolskę” na antenie Meloradio Konin.

Plik z tekstem (transkrypcja opisowa nagranego dźwięku): pobierz .DOCX, pobierz .PDF.

Na zdjęciu wszystkie miejsca w niewielkiej sali kinowej zostały zajęte. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. Budowa kin nawiązuje do akcji „Kino za Rogiem”, której celem jest stworzenie sieci multimedialnych sal adaptowanych do funkcji kameralnego kina, tworzonych w domach kultury, bibliotekach, szkołach, ośrodkach edukacyjnych i sportowych, remizach strażackich, sanatoriach, klubach lub kawiarniach. Z dostępnej biblioteki filmowej (www.kinozarogiem.pl), liczącej blisko tysiąc tytułów i stale powiększanej, każdy może wybrać dzieło, które chce zobaczyć - od bajek, poprzez popularne komedie, po kino artystyczne; od klasyki filmowej, po współczesne, nagradzane na festiwalach propozycje. Później można ustalić z operatorem dogodny dzień i godzinę projekcji.

Dzięki dotacjom WRPO 2014+, mają szansę powstać kolejne lokalne kina. W ramach Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” o pieniądze na ten cel wystąpić mogą m.in.: samorządowe instytucje kultury; jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, szkoły wyższe. Pieniądze będzie można przeznaczyć na tworzenie kin społecznościowych (sala o powierzchni maksymalnie 100 m2) - maksymalnie do 40 miejsc na widowni. Pozyskane środki sfinansują przeprowadzenie prac adaptacyjnych, remontowych, budowlanych i modernizacyjnych sal mających pełnić funkcję kinową, zostaną także przeznaczone na zakup i montaż niezbędnego sprzętu i wyposażenia. Wsparcie jednego kina społecznościowego nie może przekroczyć 150 tys. zł.

Wnioski można składać do 31 sierpnia. Szczegółowe informacje na temat naboru można znaleźć na stronie: wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/274.

Więcej o konkursie na małe kina społecznościowe w magazynie „Zmieniamy Wielkopolskę” na antenie TV Asta.

Więcej o konkursie na kina społecznościowe w Gazecie Wyborczej – przeczytaj.

Łukasz Karkoszka

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska