Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia dzieci przed nowoczesnym budynkiem szkoły. Autorem zdjęcia jest Jarosław Tomaszewski.

Nowy obiekt w szkole w Rokietnicy posiada dwanaście nowocześnie wyposażonych sal lekcyjnych (fot. Jarosław Tomaszewski).

Edukacja na miarę potrzeb

Baza lokalowa, dobrej jakości sprzęt i przydatne narzędzia dydaktyczne, to składowe świadczące o jakości kształcenia. W Wielkopolsce przybywa nowoczesnych i dobrze wyposażonych szkół. Pieniądze na inwestycje w infrastrukturę edukacyjną dostępne są m.in. w ramach WRPO 2014+. Efekty prac już widać.

Nawet najbardziej atrakcyjna oferta edukacyjna nie przyciągnie uczniów, jeśli szkoła nie będzie dysponowała nowoczesną infrastrukturą i odpowiednim sprzętem. W Wielkopolsce w ostatnich latach wiele placówek przeszło prawdziwe metamorfozy, m.in. dzięki zaangażowaniu unijnych dotacji. Pieniądze poszły nie tylko na rozbudowy, adaptacje i modernizacje budynków, ale też na budowę infrastruktury wzmacniającej sprawność fizyczną uczniów. W wielu bowiem miejscach brakowało sal gimnastycznych z prawdziwego zdarzenia.

Na budowę i modernizację

Dzięki WRPO 2014+ nowy wizerunek zyskała m.in. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy (dawne Gimnazjum im. Noblistów).

– W 2015 r. przeprowadziliśmy w gminie prognozę demograficzną, z której jasno wynikało, że istniejąca baza lokalowa szkoły będzie w najbliższych latach niewystarczająca. Analizy wykazały, że brakować będzie ok. 600-700 miejsc, dlatego postanowiliśmy ruszyć z rozbudową szkoły – wyjaśnia Bartosz Derech, wójt gminy Rokietnica.

Projekt polegał na rozbudowie istniejącego Gimnazjum im. Noblistów o dodatkowe trzysta miejsc. Nowy budynek ma formę zwartej, nowoczesnej bryły z płaskim dachem. Przylega do „starej” szkoły bezpośrednio poprzez oszklony łącznik.

– Obiekt posiada dwanaście sal lekcyjnych, w tym jedenaście tematycznych, m.in. z zakresu fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki. Wszystkie zostały doposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i multimedialny. Budynek ma dziś również zaplecze socjalno-sanitarne oraz porządną świetlicę. Są też udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami – podjazdy, winda, toalety na każdym piętrze – opowiada dr Karolina Nawrocka, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy.

Zastosowano także wiele nowatorskich rozwiązań przyjaznych środowisku.

– Budynek ogrzewany jest proekologicznym źródłem ciepła – gazem ziemnym, wyposażony jest też w instalację odzyskiwania ciepła oraz panele fotowoltaiczne, co znacznie ogranicza emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Część wód z opadów gromadzona jest w specjalnym zbiorniku, dzięki czemu jest wykorzystywana do podlewania trawników oraz spłukiwania toalet – wylicza Bartosz Derech.

Nowa placówka szkoły została wyróżniona w konkursie PLGBC Green Building Award 2017 organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC – Polish Green Building Council). Inwestycje były oceniane zarówno pod względem walorów architektonicznych, estetycznych, jak i zastosowanych rozwiązań związanych z budownictwem ekologicznym i rozwojem zrównoważonym. Rokietnicka placówka otrzymała II nagrodę w kategorii „Najlepszy ekologiczny budynek sektora publicznego ”.

Uczniowie i ich rodzice doceniają to, że dziś mogą uczyć się w komfortowych warunkach. Jak zgodnie przyznają, nowy budynek jest przyjazny i dobrze się w nim czują.

– Sale są super. Aż chce się przychodzić na lekcje – mówi z uśmiechem Julia Gąska, uczennica ósmej klasy.

Dzięki przeprowadzonej inwestycji szkoła jest dziś jedną z najbardziej reprezentacyjnych placówek w regionie.

– Komfortowe warunki pracy zwiększają skuteczność nauczania, a sprzęt, który otrzymaliśmy pozwala pracować z uczniami bardziej efektownymi metodami np. techniką eksperymentu czy pracy zespołowej. Dzięki inwestycji, mogliśmy zwiększyć liczbę zajęć pozalekcyjnych dla uczniów mających problemy z nauką. Społeczność szkolna docenia też warsztaty w eksperymentatorium. Dysponując większą ilością sal lekcyjnych, możemy też prowadzić zajęcia z doradztwa zawodowego – podkreśla Karolina Nawrocka.

Rozbudowa szkoły kosztowała ponad 12 mln zł, z czego 3,6 mln zł pochodziło ze środków WRPO 2014+.

Nowe możliwości

Fotografia przedstawia plac zabaw na tle nowoczesnego budynku szkoły. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. Prawdziwą metamorfozę, dzięki unijnym dotacjom, przeszła również Szkoła Podstawowa w Jezierzycach Kościelnych.

– Rozbudowa była absolutnie konieczna. Do tej pory uczniowie korzystali z dwóch budynków oddalonych od siebie, co było sporą niedogodnością, zarówno dla dzieci, jak i nauczycieli. Dzięki rozbudowie mieszkaniowej w ostatnich latach w okolicy przybyło mieszkańców, a co za tym idzie także dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dlatego podjęliśmy decyzję o rozbudowie placówki. Na ten cel gminie udało się pozyskać dotację ze środków WRPO 2014+ – mówi Marcin Ginter, dyrektor Szkoły Podstawowej w Jezierzycach Kościelnych.

Projekt obejmował dobudowanie nowego skrzydła do głównego budynku szkoły. Prace ruszyły w 2016 r. Nowy obiekt oddany został do użytku w kwietniu 2018 r. W trakcie budowy zastosowano nowoczesne technologie budowlane, m.in. ogrzewanie podłogowe i okna trójszybowe. W nowym budynku mieszczą się m.in. dwie sale dla oddziałów przedszkolnych, dwie pracownie dydaktyczne – przyrodnicza i matematyczno-fizyczna, sala komputerowa, biblioteka, pokój nauczycielski i niezbędne zaplecze sanitarne. Zadbano również o modernizację szkolnego placu zabaw, który wyłożono atestowaną kostką gumową, zapewniającą bezpieczeństwo bawiącym się dzieciom.

– Pracownie zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, a także komputery i tablice interaktywne. Dziś możemy śmiało powiedzieć, że nasza placówka spełnia standardy szkoły na miarę XXI wieku. Realizacja projektu sprawiła, że coraz więcej rodziców chce posyłać swoje dzieci do naszej szkoły. Udowodniła to już tegoroczna rekrutacja – podkreśla Marcin Ginter.

Do 2020 roku w szkole realizowany będzie program edukacyjny, także współfinansowany ze środków unijnych, obejmujący organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, m.in. z języka angielskiego, matematyki, informatyki, doradztwa edukacyjno-zawodowego, logopedii.

Przebudowa szkoły kosztowała ponad 2,5 mln zł, z czego wsparcie z WRPO 2014+ wyniosło ponad 1,3 mln zł.

O metamorfozie, którą przeszła szkoła w Jezierzycach Kościelnych w audycji „Zmieniamy Wielkopolskę” na antenie ESKA Leszno.

Plik z tekstem (transkrypcja opisowa nagranego dźwięku): pobierz .DOCX, pobierz .PDF.

Sala marzeń

Fotografia przedstawia salę gimnastyczną jeszcze w trakcie budowy, z koparką na pierwszym planie. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czajczu (gmina Wysoka) zmienia się na oczach lokalnej społeczności. Dzięki unijnej dotacji z WRPO 2014+ już za kilka tygodni placówka wzbogaci się o nowoczesną salę gimnastyczną.

– Do tej pory szkoła nie miała bazy sportowej. W całej miejscowości nie było budynku nadającego się na zaadaptowanie na potrzeby sali gimnastycznej. Dzieci nie miały szansy rozwijania zainteresowań sportowych. Gmina postanowiła to zmienić, sięgając po unijną dotację. Prace budowlane ruszyły na początku tego roku – mówi burmistrz Miasta i Gminy Wysoka Marek Madej.

Nowa sala gimnastyczna będzie spełniać najwyższe standardy. Podzielona będzie na część sportową z boiskami do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej oraz zaplecze techniczne i socjalne. Wyposażona zostanie w niezbędny sprzęt i dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

– Sala wykorzystywana będzie nie tylko do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, ale również zajęć pozalekcyjnych, m.in. gimnastyki korekcyjnej. Obiekt udostępniony zostanie też nieodpłatnie lokalnej społeczności i działającym w Czajczu stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym. W pewnym zakresie pełnić będzie funkcję lokalnego centrum kultury. Planowana jest tu organizacja lokalnych uroczystości oraz imprez społeczno-kulturalnych – podkreśla burmistrz Marek Madej. – Nowoczesna baza sportowa z jednej strony przyczyni się więc do wzrostu sprawności fizycznej uczniów i wyrównania szans edukacyjnych, z drugiej pozwoli przygotować dla mieszkańców ciekawą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych – dodaje.

Inwestycja kosztuje nieco ponad 2,3 mln zł, z tego blisko 1 mln zł to dofinansowanie WRPO 2014 +.

O szkole w Czajczu w audycji „Zmieniamy Wielkopolskę” na antenie ESKA Piła.

Plik z tekstem (transkrypcja opisowa nagranego dźwięku): pobierz .DOCX, pobierz .PDF.

Za pieniądze unijne udało się zrealizować kilkanaście inwestycji w oświatę. Sprawdź listę beneficjentów wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/129 i tutaj wrpo.wielkopolskie.pl.

O unijnym wsparciu jakie otrzymały szkoły z Wielkopolski przeczytaj w artykule red. Moniki Kaczyńskiej poznan.naszemiasto.pl.

Łukasz Karkoszka

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska