Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia naukowca w białym fartuchu, w laboratorium. Mężczyzna bada próbkę pod mikroskopem. Zdjęcie pochodzi z  Obrazy licencjonowane przez Gorodenkoff/Shutterstock.com.

Harmonogram konkursów na nowy rok już ogłoszony! Pieniądze będzie można otrzymać między innymi na projekty innowacyjne (fot. Obrazy licencjonowane przez Gorodenkoff/Shutterstock.com).

Konkursy na nowy rok

Znamy już harmonogram konkursów WRPO 2014+ na 2020 rok. Realizatorzy projektów otrzymali tym samym zielone światło do przygotowania dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosków o dofinansowanie.

Na inkubację przedsiębiorstw

Aż 10 mln zł rozdysponowanych zostanie w przyszłym roku na wsparcie inkubacji przedsiębiorstw (Poddziałanie 1.3.1). Na dofinansowanie będą mieć szanse projekty, które zapewnią debiutującym firmom wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych oraz dostarczą usługi niezbędne do funkcjonowania na rynku (usługi rachunkowe, prawne, doradcze, specjalistyczne, doradztwo finansowe). Rozpoczęcie naboru planowane jest w kwietniu.

Inwestycje energetyczne...

O unijne pieniądze starać się będą mogły samorządy z aglomeracji kalisko–ostrowskiej (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) planujące przeprowadzić inwestycje energetyczne. Będą one mogły wystąpić o pieniądze na kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej (Poddziałanie 3.2.4). Środki pójdą m.in. na ocieplanie obiektów, wymianę drzwi zewnętrznych, przebudowę systemów grzewczych, wentylacji i klimatyzacji, montaż instalacji OZE, wymianę oświetlenia na energooszczędne. Do rozdysponowania będą 3 mln zł. Nabór ruszy w marcu.

… i drogowe

Sporą pulę pieniędzy, bo aż 28 mln zł, zarezerwowano na inwestycje drogowe w ramach Poddziałania 5.1.1. Unijne dotacje sfinansują m.in. budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację dróg wojewódzkich, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także obwodnic. Środki przeznaczone zostaną również na wsparcie poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na drogach, systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową. Konkurs ruszy w kwietniu.

Dla pracowników i pracodawców

Na zastrzyk unijnej gotówki liczyć mogą też podmioty działające na regionalnym rynku pracy. W kwietniu ruszy konkurs z Poddziałania 6.3.1, który zakłada wsparcie mieszkańców planujących założyć własną działalność gospodarczą. Do wydania będzie ponad 12,6 mln zł. Z kolei w maju ogłoszony zostanie nabór w ramach Poddziałania 6.4.1. Na dofinansowanie liczyć mogą podmioty planujące m.in. tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3. roku życia w żłobkach lub klubach dziecięcych, a także pracodawcy zamierzający wprowadzać rozwiązania na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym. Do wydania będzie ponad 17,9 mln zł. W ramach wspierania rynku pracy, w czerwcu ogłoszony zostanie jeszcze nabór na realizację programów profilaktyki zdrowotnej w ramach ZIT dla MOF Poznania (Poddziałanie 6.6.2). Do rozdysponowania będzie ponad 11,4 mln zł.

Na rodzinę i edukację

Na unijną pomoc liczyć mogą też podmioty planujące wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą. Konkurs w ramach ZIT dla MOF Poznania ogłoszony zostanie w marcu. Do wydania będzie ponad 653 tys. zł.

Z kolei w kwietniu ruszy nabór z Poddziałania 9.3.2. W tym przypadku finansowane będą inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne. Na pomoc liczyć mogą też projekty służące popularyzacji nauki i innowacji. Do wydania będzie rekordowa pula 42 mln zł. Szczegóły: wrpo.wielkopolskie.pl

(ŁK)

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska