Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia budynek Domku Gotyckiego z zewnątrz. Po prawej widać kościół z dwiema wieżami, w tle – blok mieszkalny. Na pierwszym planie brukowane ścieżki z trawiastymi wysepkami. Sam domek gotycki znajduje się z prawej strony fotografii, a centralną część zdjęcia zajmuje charakterystyczna dobudówka z wieloma gotyckimi przejściami. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

Dzięki gruntownemu remontowi – zarówno wnętrza jak i zewnętrznej elewacji – budynek jest dziś wizytówką gminy (fot. archiwum beneficjenta).

Opatówek stawia na kulturę

Dziewiętnastowieczny Domek Gotycki, tzw. „Cukierenka”, to jeden z najpiękniejszych obiektów historycznych w Opatówku. Dzięki unijnej dotacji odzyskał dawny blask. Uroczyste otwarcie gmachu odbyło się 8 grudnia.

Fotografia wykonana nocą przedstawia ceglany, odrestaurowany budynek domku gotyckiego, w kształcie baszty, z czterema strzelistymi wieżyczkami w rogach oraz dużymi, gotyckimi oknami. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. Dokładnie nie wiadomo, kiedy powstał budynek zabytkowej „Cukierenki”. Historycy szacują, że wzniesiony został na początku XIX wieku. Był częścią dóbr, jakie generał Józef Zajączek - namiestnik Królestwa Polskiego w latach 1815-1826, otrzymał z rąk Napoleona Bonapartego w uznaniu zasług żołnierskich. Stąd też na elewacji niższej części budynku od strony ulicy Kościelnej umieszczony jest herb rodziny Zajączków - „Świnka”, wykonany z piaskowca. W okresie międzywojennym najpierw mieściło się tu przedszkole Narodowej Organizacji Kobiet. Odbywały się tutaj również liczne spotkania, kursy dla kobiet i odczyty. Po wojnie budynek pełnił funkcje mieszkalne. Obiekt nie był jednak remontowany i niszczał. Dopiero przejęcie budynku przez samorząd pozwoliło go odrestaurować. Gmina na ten cel pozyskała unijną dotację z WRPO 2014+.

W ramach projektu „Rozwój instytucji kultury na terenie gminy Opatówek” najpierw przebudowano nawierzchnię placu przy ul. Poniatowskiego, a następnie rozbudowano i przebudowano istniejące budynki gospodarcze oraz zmieniono sposób użytkowania głównego gmachu na funkcję użyteczności publicznej. Dawne podwórze budynku otoczono murem z łukowymi przejściami nawiązującymi do gotyckich okien dawnej cukierni. Dziś w gotyckim domku swoją nową siedzibę ma Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów.

Fotografia przedstawia odrestaurowany, ceglany budynek domku gotyckiego. Przypomina basztę z czterema strzelistymi wieżyczkami w rogach. Od wieży ciągnie się przybudówka. Widać charakterystyczne, gotyckie okna. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. – Prace remontowe trwały od marca do listopada br. Budynkowi przywrócona została pełna sprawność techniczna. Zrekonstruowano charakterystyczne sterczyny i duże gotyckie okna. Oprócz remontu fasady, gruntownemu remontowi poddano również wnętrza. Wszystkie roboty prowadzono pod nadzorem konserwatora zabytków. Zakupiono również niezbędne wyposażenie – mówi Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki. – Dzięki podjętej modernizacji budynek stał się jedną z piękniejszych wizytówek naszej gminy – podkreśla.

Trzecim elementem przedsięwzięcia jest termomodernizacja oraz przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne. To zadanie jednak przeprowadzone zostanie w przyszłym roku.

Całkowita wartość projektu to ponad 3 mln zł, z czego unijna dotacja z WRPO 2014+ wyniosła 1,4 mln zł. Zadanie zrealizowane zostało w ramach Poddziałania 4.4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

(ŁK)

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska