Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia niewielki kościół o owalnych, białych ścianach i czerwonym, spadzistym dachu. Wokół widoczne są choinki, skalniaki, a po prawej niewielkie oczko wodne. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

Prace konserwacyjne w kościele pw. św. Michała Archanioła w Wytomyślu, postępują sprawnie. Ich planowane zakończenie to czerwiec przyszłego roku (fot. archiwum beneficjenta).

Fundusze ratują sakralne zabytki

Wielu zniszczonym zabytkom, tworzącym dziedzictwo sakralne regionu, udało się, przy unijnym wsparciu, przywrócić dawną świetność. Blask odzyskało m.in. sanktuarium w Wieleniu Zaobrzańskim. W najbliższym czasie renowację przejdzie kościół w Zdunach i świątynia w Gołańczy.

Wielkopolska jest regionem, w którym nie brakuje obiektów sakralnych o dziejowym znaczeniu. Wiele z nich to monumentalne obiekty, które przetrwały nie jedną historyczną zawieruchę. Nie dla wszystkich zabytków upływający czas był jednak łaskawy. Wielu nie udało się uniknąć postępującej degradacji i dziś wymagają pilnych interwencji renowacyjnych. Koszty ich modernizacji często przekraczają możliwości finansowe parafii. Z pomocą przychodzą jednak Fundusze Europejskie. W ramach Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” WRPO 2014+ kościoły i związki wyznaniowe mogły starać się o środki na ochronę, zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i zabytkowych. Unijne dotacje pozyskało 14 parafii.

Barokowa perła

Z unijnego wsparcia skorzystała m.in. parafia św. Wojciecha w Kaszczorze. Pieniądze przeznaczone zostały na renowację i konserwację zabytkowego Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w Wieleniu Zaobrzańskim (gmina Przemęt). Kościół, który znajduje się na szlaku cysterskim, został zbudowany w latach 1731-1742 na planie krzyża łacińskiego.

Fotografia wykonana z lotu ptaka przedstawia świątynię o nieregularnym kształcie, zbudowaną z czerwonej cegły, z dachem pokrytym czerwoną dachówką, wśród drzew. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. – Świątynia jest późnobarokową, ceglaną budowlą murowaną, nietynkowaną – mówi ks. kanonik Marian Szymański, proboszcz Parafii św. Wojciecha w Kaszczorze. – Postępujące zawilgocenie murów doprowadziło do całkowitego zniszczenia cegieł. Podjęte prace konserwatorskie przyczyniły się nie tylko do odnowienia i upiększenia całej świątyni, ale też do „uratowania” zawilgoconych murów i zatrzymania procesu ich niszczenia – podkreśla.

Prace modernizacyjne objęły m.in. wymianę pokrycia dachowego, remont więźby dachowej i wykonanie nowej instalacji odgromowej. Przeprowadzono również renowację ceglanych i spoinowanych elewacji, drzwi wejściowych, remont fundamentów i wymianę dębowych okiennic. Prace prowadzono też wewnątrz świątyni, gdzie odnowiono ołtarz główny i posadzkę.

– Patrząc w przyszłość, musimy pielęgnować narodowe dziedzictwo, naszą kulturę i tradycję. Odnowiona świątynia jest naszą wspólną odpowiedzialnością za piękno Kościoła, w którym wzrastamy w jednej wierze i który pragniemy przekazać przyszłym pokoleniom – mówi ks. kanonik Marian Szymański. – Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w Wieleniu jest bliskie wielu pielgrzymom, którzy co roku nawiedzają to miejsce. Dziś podziwiać mogą efekty przeprowadzonej konserwacji – podkreśla.

Całkowita wartość projektu „Renowacja i konserwacja zabytkowego Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w Wieleniu Zaobrzańskim i udostępnienie go na cele kulturalne” to ponad 2,6 mln zł, z czego unijna dotacja to ok. 2,2 mln zł.

W klasycystycznym stylu

Dzięki wsparciu WRPO 2014+ pięknieje również klasycystyczny kościół św. Michała Archanioła w Wytomyślu. Świątynia powstała w końcu osiemnastego wieku z fundacji Feliksa Szołdskiego.

Fotografia przedstawia nawę główną niewielkiego kościoła. Po obu stronach widać drewniane ławki, na wprost – prezbiterium, które jest w remoncie. Widać rusztowanie. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. – Kościół od lat wymagał pilnego remontu – mówi ks. Artur Andrzejewski, proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Wytomyślu. – Wilgoć sprawiała, że odpadały tynki. Dach był w bardzo złym stanie. Gdy objąłem parafię w 2012 r. zacząłem starania o pozyskanie funduszy na renowację. Z sukcesem udało nam się pozyskać pieniądze unijne z programu regionalnego – podkreśla.

Prace konserwacyjno-remontowe ruszyły w 2019 r.

– Za nami już remont dachu (wymiana całej więźby dachowej, położenie nowej dachówki, wzmocnienie stropu), tynkowanie i malowanie wnętrza kościoła, malowanie elewacji oraz wykonanie nowej posadzki w prezbiterium – wylicza ks. Artur Andrzejewski. – Wykonana została też instalacja przeciwpożarowa i przeciwwłamaniowa. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Odrestaurowano rzeźby św. Anny Samotrzeciej i Chrystusa Zmartwychwstałego oraz feretron św. Anioła Stróża. Cały czas trwają prace renowacyjne ołtarza głównego i bocznego – dodaje.

W ramach projektu w kolejnych miesiącach odnowiony zostanie także obraz „Opłakiwanie Chrystusa”. Aby zwiększyć dostępność kościoła dla turystów, obiekt zostanie oznakowany. Planowane jest również utworzenie ekspozycji zabytków i pamiątek po Bractwie Aniołów Stróżów i kultu słynącego łaskami Krzyża Św. Zakończenie wszystkich prac przewidziano na czerwiec 2021 r.

Całkowita wartość projektu „Renowacja kościoła pw. św. Michała Archanioła w Wytomyślu” to ponad 2 mln zł, z czego unijna dotacja to ok. 1,7 mln zł.

Odnowa po pożarze

Po dotację sięgnęła również parafia pw. św. Wawrzyńca w Gołańczy. 17 kwietnia 2019 roku w zabytkowym kościele doszło do pożaru.

Fotografia przedstawia nawę główną kościoła. Widoczne są zniszczenia dokonane wskutek pożaru. Posadzka zasłana jest gruzem, ściany i sufit nad prezbiterium są nadpalone. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. – Wybuch ognia spowodował wadliwy mikser mikrofonowy, który tego dnia został zainstalowany na chórze przy organach – mówi ks. Roman Lidziński, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Gołańczy. – W wyniku pożaru spłonęły doszczętnie zabytkowe, dziewiętnastowieczne organy, polichromie w transepcie i prezbiterium, tynki i sklepienia nawy głównej i naw bocznych, ołtarze boczne, figury i obrazy. Mieliśmy świadomość, że własnymi siłami nie zdołamy przeprowadzić renowacji kościoła, który od lat wpisany jest do rejestru zabytków – dodaje.

Świątynia w Gołańczy powstała w okresie międzywojennym. Uroczystej konsekracji dokonał w 1934 roku ówczesny Prymas Polski Kardynał August Hlond.

– Projektantem kościoła był wybitny wielkopolski architekt Stefan Cybichowski – mówi ks. Roman Lidziński. – Nasza świątynia zaskakuje wszystkich odwiedzających swoją wielkością, a przed pożarem wzbudzała zachwyt wyjątkowo pięknym wystrojem - polichromią na ścianach i sklepieniach. Dzięki unijnej dotacji będziemy mogli wiernie przywrócić jej piękno. Nasz kościół służy nie tylko celom kultu religijnego. Jest również miejscem wielu wydarzeń muzycznych i patriotycznych – podkreśla.

W ramach prac konserwatorskich i restauracyjnych odnowione zostaną powierzchnie ścian i wnętrze zabytkowego kościoła, witraże, ścienne dekoracje malarskie. Ponadto wykonany zostanie nowy prospekt organowy wraz z renowacją instrumentu.

Całkowita wartość projektu „Realizacja ratunkowych prac konserwatorskich i restauratorskich po pożarze w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Gołańczy” to blisko 2,5 mln zł. zł, z czego unijna dotacja to ok. 2,1 mln zł.

Energia tradycji i przyszłość

Renowacji wymaga również poewangelicki, barokowy kościół w Zdunach. Wybudowany został w latach 1789-92. Świątyni nie ominęła wojenna zawierucha. Na elewacji znaleźć można liczne ślady zniszczeń po II wojnie światowej - największy po ostrzale artyleryjskim zostanie odpowiednio zabezpieczony. W ostatnich latach kościół pełnił funkcję kaplicy pogrzebowej.

Fotografia przedstawia kościół z elewacją usianą licznymi wyżłobieniami, pochyłym, wyremontowanym dachem pokrytym czerwoną dachówką oraz wieżą. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. – Chcemy uratować ten cenny zabytek nie tylko ze względu na interes lokalnej społeczności czy odwiedzających świątynię turystów, ale także na pamięć po niemieckich mieszkańcach miasta – mówi Tomasz Chudy, burmistrz Zdun. – Planujemy utworzyć w mieście szlak turystyczny po pamiątkach ich bytności tutaj. Ma zaczynać się w rewitalizowanej (również z WRPO 2014+) Starej Kaflarni, przebiegać w pobliżu kościoła, którego niewątpliwą atrakcją będzie również punkt widokowy, i kończyć się na poewangelickim lapidarium na miejscu byłego cmentarza – podkreśla.

Unijna dotacja pozwoli wykonać niezbędne prace remontowo-konserwatorskie w kościele. Obiekt zyska nową elewację, okna, drzwi, a niedostępna do tej pory dla mieszkańców wieża stanie się punktem widokowym.

– Dawną ewangelicką świątynię przekształcimy na kulturalne centrum, w którym prezentować będziemy eksponaty związane z historią miasta – zapowiada Tomasz Chudy. – W planach mamy też organizację wystaw i koncertów. Realizacja inwestycji pozwoli również młodemu pokoleniu na zaznajomienie się z często nieznaną historią miejscowości – dodaje.

Obiekt będzie dostępny dla zwiedzających w drugiej połowie 2022 roku.

Całkowita wartość projektu „Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach” to ponad 813 tys. zł, a unijne dofinansowanie to ok. 770 tys. zł.

Poznajcie tajemnice kościoła i klasztoru oo. Franciszkanów w Kaliszu. Obejrzyj film.

Łukasz Karkoszka

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska