Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN

Kontakt

Wydawca

Województwo Wielkopolskie
z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
tel.: 61 62 66 300
faks: 61 62 66 301
e-mail: promocja.wrpo@wielkopolskie.pl

Redaktor Naczelna: Joanna Tomczyk-Lidochowska
Koordynacja UMWW: Marcin Kryger

Redakcja: Wydawnictwo KA, ul. Opolska 23 C, 42-600 Tarnowskie Górye-magazyn jest finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska