Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia kobietę w czarnych, upiętych włosach i maseczce na twarzy, która dezynfekuje sobie dłonie sprejem. W tle widać trzy inne osoby, które stoją i rozmawiają, również w maseczkach. Zdjęcie pochodzi z Obrazy licencjonowane przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma.

Podmioty pomocy i integracji społecznej otrzymają granty na zakup środków związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 (fot. Obrazy licencjonowane przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma).

Granty przyznane!

Aż 141 powiatów i gmin otrzyma granty na ochronę pracowników i podopiecznych podmiotów pomocy i integracji społecznej. To efekt realizacji projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

Przedsięwzięcie poprawi dostępność placówek do środków higienicznych, a także zapewni wsparcie kadrowe i godziwe wynagrodzenia dla pracowników.

– Zainteresowanie projektem było ogromne – mówi Grzegorz Grygiel, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. – Po grant zgłosiło się 161 gmin, 29 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu. Łącznie wpłynęły do nas 194 wnioski z 384 instytucji. Pozytywnie oceniliśmy 141 wniosków. Skala tego zainteresowania pokazuje, jak wielkie jest zapotrzebowanie na wsparcie, którego z ramienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego mogliśmy udzielić. Pomogliśmy zabezpieczyć najbardziej kluczowe potrzeby poszczególnych instytucji jednostek samorządu terytorialnego – podkreśla.

Pozyskane środki gminy przeznaczyć mogą na zakup testów na obecność COVID-19 i usług związanych z ich przeprowadzaniem dla podmiotów świadczących usługi zarówno w formach instytucjonalnych, jak i w społeczności lokalnej. Samorządy mogą wydać granty również na doposażenie stanowisk pracy w placówkach w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią (maseczki, gogle, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, fartuchy ochronne, kombinezony, płyny dezynfekcyjne, termometry bezdotykowe, sprzęt do dekontaminacji, łóżka, ssaki, koncentratory tlenu, stojaki na kroplówki, pościel jednorazową). Ponadto, granty przeznaczone zostaną na dodatkowe wynagrodzenie dla zatrudnionych (m.in. asystentów rodziny, pracowników socjalnych, opiekunek środowiskowych).

Pieniądze unijne trafią bezpośrednio do ośrodków i domów pomocy społecznej, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisk i noclegowni dla osób w kryzysie bezdomności, ośrodków interwencji kryzysowej, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy, środowiskowych domów samopomocy prowadzonych z miejscami całodobowego pobytu, pobytu okresowego. W ramach systemu pieczy zastępczej na wsparcie liczyć będą mogły placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne instytucjonalne formy pieczy zastępczej.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 28 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków WRPO 2014+ to blisko 24,5 mln zł.

ŁK

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska