Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia sytuację w salonie groomerskim – salonie pielęgnacji dla zwierząt. Widać stół ze specjalną lampą na stelażu w kształcie bramki, oraz małego białego psa. Przy stole stoi kobieta w średnim wieku, w fartuchu i okularach, która trzyma maszynkę. Strzyże sierść psa. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

Bogumiła Łaszcz z powodzeniem prowadzi salon groomerski (fot. archiwum beneficjenta).

To nie czas, by się poddać

Zamrożenie wielu sektorów gospodarki na długie tygodnie oraz liczne zwolnienia spowodowały, że w czasie pandemii niektóre zawody w dynamicznym tempie tracą, a inne zyskują na popularności. Efekt? Wzrasta liczba chętnych do zdobycia nowych kwalifikacji. Naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wychodzą Fundusze Europejskie, oferując szkolenia, staże i dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Pandemia odbiła się na gospodarce. Pomoc oferowana firmom w ramach kolejnych tarcz antykryzysowych ograniczyła falę zwolnień, lecz nie zdołała jej zupełnie zapobiec. Potwierdzają to statystyki. Stopa bezrobocia w Wielkopolsce, choć najniższa w kraju (3,7% na koniec października br.) powoli, acz sukcesywnie rośnie. W odniesieniu do września ubiegłego roku wrosła o 0,9%. Według danych WUP w Poznaniu liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy pod koniec października br. wyniosła ponad 60 tys. i była o ponad 15 tys. osób wyższa niż w tym samym okresie w 2019 r. Czynnikiem odgrywającym istotną rolę w zwiększaniu się liczby mieszkańców pozostających bez pracy są zwolnienia grupowe. Od stycznia do września 2020 r. pracodawcy zgłosili zamiar rozwiązania umów z ponad 6,5 tys. pracowników, podczas gdy w całym 2019 r. zgłoszenia dotyczyły 1,9 tys. osób.

– Dużym wahaniom ulega też popyt na pracę – mówi Sławomir Wąsiewski, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. – Po sporej redukcji ofert pracy w drugim kwartale br., wielkopolscy pracodawcy wyraźnie nabrali odwagi. Popyt na zatrudnienie zgłoszony do urzędów pracy w trzecim kwartale przewyższał o 3,7% zapotrzebowanie zgłoszone rok wcześniej. Zainteresowania pracownikami, także zagranicznymi, mimo nadal trwającej pandemii, należy szukać w uwarunkowaniach gospodarczych regionu. Najsilniejsze gałęzie to przemysł (w tym spożywczy i meblarski), handel i budownictwo, czyli branże, które w porównaniu z innymi sektorami, łagodniej odczuły skutki kryzysu wywołanego koronawirusem – podkreśla.

Wsparcie dopasowane do potrzeb

Aby przeciwdziałać negatywnym trendom obserwowanym na rynku pracy, w Wielkopolsce wdrożono, przy wsparciu Funduszy Europejskich, wiele mechanizmów, mających wspomóc przedsiębiorców w utrzymaniu zatrudnienia. Najważniejszym z zaproponowanych rozwiązań stał się Funduszowy Pakiet Antywirusowy, który obejmuje działania skierowane na walkę z kryzysem na różnych płaszczyznach.

– W obszarze prawa przewidziano rozwiązania ułatwiające korzystanie przedsiębiorcom z Funduszy Europejskich – mówi Sławomir Wąsiewski. – Obejmują one między innymi możliwość wydłużenia terminów składania wniosków o dofinansowanie w konkursach czy uznania za kwalifikowalne wydatków na cele niezrealizowane z powodu pandemii. Wsparcie na płaszczyźnie finansowej obejmuje natomiast dotacje na kapitał obrotowy dla przedsiębiorców czy dopłaty do wynagrodzeń pracowników. Działania na rzecz rynku pracy oraz osób poszukujących zatrudnienia w trakcie pandemii COVID-19 nie ograniczają się jednak tylko do narzędzi Funduszowego Pakietu Antykryzysowego. Nadal istnieje możliwość skorzystania z form wsparcia, realizowanych w projektach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ – zaznacza.

Nowy rozdział

Bezrobotni powyżej 29. roku życia, znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym także osoby 50+, korzystać mogą ze wsparcia oferowanego w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ oraz Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa. O tym, że unijna pomoc przynosi efekty przekonała się m.in. Bogumiła Łaszcz z Piły. W ramach projektu Powiatowego Urzędu Pracy pozyskała dotację na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Fotografia przedstawia sytuację w salonie groomerskim – salonie pielęgnacji dla zwierząt. Widzimy kobietę w fartuchu, stojącą przy specjalnej wannie dla zwierząt. W środku jest mały biały pies. Kobieta polewa go wodą ze słuchawki prysznicowej. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. – Przez wiele lat pracowałam, w jednej z pilskich klinik weterynaryjnych – opowiada. – Do moich obowiązków należało opiekowanie się zwierzętami przed, w trakcie i po operacji. W pewnym momencie, oprócz standardowej pielęgnacji, zaczęłam czesać psiaki i podcinać im włosy, które za mocno opadały na oczy. Mój szef zauważył, że całkiem dobrze sobie z tym radzę i wysłał mnie na kurs groomerski. Pod okiem fachowców nauczyłam się profesjonalnego strzyżenia psów i kotów. Po pewnym czasie moje zawodowe oczekiwania przestały być zbieżne z tym co proponowano mi w klinice. Zostałam bez pracy, ale na pewno nie bez pomysłu na siebie. Chciałam robić to, co do tej pory, tyle że na własny rachunek – podkreśla.

Aby otrzymać unijne środki, niezbędne było przygotowanie biznesplanu. Gdy pomysł na działalność został zatwierdzony, firma pani Bogumiły mogła ruszyć z działalnością. Pieniądze z dotacji przeznaczyła na zakup specjalistycznego sprzętu, m.in. stołu groomerskiego, wanny, myjki.

– Z oszczędności, które mieliśmy z mężem, kupiliśmy budynek, dzięki czemu odeszły mi koszty związane z wynajmem – opowiada.

Salon ruszył w sierpniu 2019 roku. Dziś jest prężnie działającym przedsiębiorstwem.

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (V)” realizowany przy wsparciu WRPO 2014+. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 3,3 mln zł.

Szansa na sukces

Z zawodowej szansy skorzystał również Wojciech Mamet, który przez ponad dwadzieścia lat pomagał mieszkańcom Międzychodu, zagrożonym wykluczeniem społecznym, wrócić do zawodowej aktywności. Kiedy sam stracił pracę, postanowił poszukać wsparcia w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zakwalifikował się do unijnego projektu i zdobył dotację na własną firmę - około 20 tys. zł. Prowadzi zakład zajmujący się zagospodarowaniem terenów zielonych.

Fotografia przedstawia mężczyznę z ogoloną głową, w czerwonej kurtce, który stoi na trawie przy parkowej alejce. Po drugiej stronie alejki widoczne są dwie osoby, które zgrabiają liście. Autorem zdjęcia jest Dominik Wójcik. – Dwie dekady pracy w samorządzie pozwoliły mi zgromadzić dość szeroką wiedzę na temat jego potrzeb. Wiedziałem, że gminy mają problem z utrzymaniem swoich terenów zielonych. Dlatego postanowiłem działać w tym obszarze. Pieniądze z dotacji przeznaczyłem na zakup specjalistycznego sprzętu, m.in. kosiarki traktorowej, niezbędnej przy pracy na dużych połaciach miejskiej zieleni – opowiada Wojciech Mamet.

Przedsiębiorstwo działa od połowy 2019 roku. Koncentruje się na usługach dla podmiotów publicznych, choć coraz częściej świadczy również usługi dla firm i osób prywatnych. Zainteresowanie jest duże, dzięki czemu firma może się rozwijać.

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie międzychodzkim (V)” realizowany przy wsparciu WRPO 2014+. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 990 tys. zł.

Odwiedziliśmy z kamerą Panią Bogumiłę i Pana Wojciecha. Jak sobie radzą w biznesie? Odpowiedź w magazynie „Zmieniamy Wielkopolskę” (odc. 11)

Łukasz Karkoszka

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska