Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia odnowioną elewację budynku w kolorze czarnym. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

Budynki CKZiU w Gnieźnie zyskały nowoczesną elewację (fot. archiwum beneficjenta)

Jest cieplej! W Gnieźnie zainwestowano w czyste powietrze

Termomodernizacja budynków pełni dziś kluczową rolę w zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Na działania w tym zakresie postawił powiat gnieźnieński, inwestując w modernizację Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Według danych Komisji Europejskiej budynki odpowiadają za około 40% zużycia energii i 36% emisji gazów cieplarnianych. Jednak każdego roku tylko ok. 1% z nich poddaje się renowacji pod kątem efektywności energetycznej. Straty ciepła spowodowane tylko przez nieocieplone ściany mogą wynieść aż 20-30%. Dlatego UE kładzie nacisk na wdrażanie efektywnych działań termomodernizacyjnych.

Czas na zmiany

– W ostatnich latach podejście samorządów do poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej staje się nie tylko coraz bardziej racjonalne, ale jest jednym z priorytetowych kierunków działań – przyznaje Michał Różycki, ekonomista, audytor energetyczny.

Fotografia przedstawia odnowioną elewację budynku w kolorze białym. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. – Co więcej, termomodernizacja budynków, jak i inne energochłonne aspekty działalności gmin, jak oświetlenie ulic czy podejście do transportu, stanowią znaczną część Planów Gospodarki Niskoemisyjnej sporządzanych na zlecenie gmin – dodaje.

W Wielkopolsce procesy termomodernizacyjne wspiera program regionalny – aktualnie trwa konkurs (o szczegółach piszemy na końcu artykułu).

Dotacje mogą otrzymać, choćby samorządy czy spółdzielnie mieszkaniowe na głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej czy zamieszkania zbiorowego. Z tej możliwości już wcześniej skorzystał m.in. powiat gnieźnieński, inwestując w termomodernizację Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie.

Własna energia

– Budynek Centrum powstał w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku – mówi Robert Bazułka, dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. – W kolejnych dekadach był rozbudowywany, jednak w starej technologii, generując ogromne zapotrzebowanie na ciepło. Na początku lat dziewięćdziesiątych wynosiło ono aż 1000 kW (w chwili obecnej moc zamówiona w PEC wynosi 150kW). Wieloletnie oszczędności energii prowadziły do niskiego komfortu pracy i nauki oraz degradacji budynku. Obiekt o tak wysokiej energochłonności z punktu widzenia ekonomii i ekologii nie mógłby dalej funkcjonować. Dlatego postanowiliśmy przeprowadzić jego kompleksową termomodernizację, tym bardziej, że ośrodek pełni ważną rolę w kształceniu zawodowym młodzieży z terenu powiatu – podkreśla.

Fotografia przedstawia panele słoneczne zamontowane na dachu. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

Pieniądze na realizację tej jednej z najbardziej kluczowych inwestycji powiatu gnieźnieńskiego udało się pozyskać z programu regionalnego (środków unijnych z WRPO 2014-2020). Pracy ruszyły w 2016 r. i trwały trzy lata. Objęły m.in. docieplenie dachów i ścian, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, łącznie z likwidacją kotłowni węglowej i montażem nowoczesnych grzejników. Prace objęły również wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej, stolarki okiennej i drzwiowej, a także instalacji oświetleniowej na energooszczędną. Ważnym elementem przedsięwzięcia, który znacznie obniżył koszty związane z rachunkami, był montaż instalacji fotowoltaicznej, dostosowującej produkowany prąd do parametrów sieci energetycznej. Aparatura nie emituje hałasu ani żadnych zanieczyszczeń gazowych. Dzięki podpisanej umowie z dostawcą energii, placówka ma możliwość magazynowania energii. Rozliczenia prowadzone są w trybie rocznym, dzięki czemu energia wyprodukowana w okresie wakacji jest wykorzystywana w okresie zimowym.

– Termomodernizacja Centrum pozwoliła obniżyć energochłonność obiektu o ponad 70% w stosunku do pierwotnej konstrukcji – zaznacza Robert Bazułka. – Redukcja emisji CO2 wynosi aż 77,54% w skali roku. Dzięki nowoczesnej instalacji fotowoltaicznej, obiekt produkuje też własną energię elektryczną. W ubiegłym roku było to 36,60 MWh. Do tego trzeba dodać podniesienie komfortu pracy i nauki – dodaje.

W ostatnich latach samorząd powiatu gnieźnieńskiego zrealizował kilka strategicznych projektów służących poprawie efektywności energetycznej w zarządzanych obiektach.

– Głównym celem tych przedsięwzięć było przejście na tańszą energię, wykorzystującą m.in. czyste źródła odnawialne, co przełożyło się na spore oszczędności budżetowe – mówi Robert Bazułka.

Całkowita wartość projektu „Roboty termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie” to blisko 2,1 mln zł, z czego unijna dotacja to ok. 1,7 mln zł.

***

Zainteresowani pozyskaniem środków na termomodernizację, mogą składać wnioski w ramach trwającego konkursu z Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” WRPO 2014-2020. O pieniądze ubiegać mogą się m.in. samorządy, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych. Dotacje będzie można przeznaczyć na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej lub budynków zamieszkania zbiorowego. Sfinansować będzie można ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych, przebudowę systemów grzewczych, montaż instalacji OZE czy wymianę oświetlenia na energooszczędne. Do rozdysponowania jest 50 mln zł. Nabór wniosków prowadzony jest do 25 lutego br. Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ.

Jak wygląda termomodernizacja w praktyce? O tym, na przykładzie szkół w Głuchowie i Czempiniu, można się przekonać oglądając magazyn „Zmieniamy Wielkopolskę” (odc. 58).

Łukasz Karkoszka

ZOBACZ TAKŻE