Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Wizualizacja przedstawia nowoczesny, trzykondygnacyjny budynek o jasnej elewacji. Przed nim widoczny jest podjazd, trawnik z kwiatami, a z lewej strony chodnik, po którym poruszają się ludzie. Wizualizacja pochodzi z archiwum beneficjenta.

Collegium Humanum będzie nowoczesnym ośrodkiem badawczo-rozwojowym (wizualizacja z archiwum beneficjenta).

Miliony na zdrowie

Aż 16 mln zł unijnej dotacji trafi do Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na budowę Collegium Humanum - Centrum Badań Nad Człowiekiem oraz do Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego na rozbudowę oddziału okulistyki. Umowy podpisano 10 lutego.

Collegium Humanum, według założeń, ma być nowoczesnym ośrodkiem badawczo-rozwojowym, skupionym wokół nauk podstawowych medycyny. Mieścić się tu będzie Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Zakład Medycyny Środowiskowej, Zakład Immunologii oraz Katedra i Zakład Medycyny Sądowej. Placówka pełnić będzie rolę zarówno jednostki dydaktycznej, jak i wysoko specjalistycznego ośrodka naukowego.

Wizualizacja przedstawia nowoczesny, trzykondygnacyjny budynek o jasnej elewacji. Na pierwszym planie widoczny jest wjazd, prawdopodobnie do parkingu podziemnego – widać wyjeżdżający samochód. Z prawej widoczna jest ulica i parking, na którym stoją zaparkowane samochody. Wizualizacja pochodzi z archiwum beneficjenta. – W Collegium Humanum prowadzone będą badania nad jednym z najważniejszych współczesnych wyzwań społecznych – starzeniem się społeczeństwa – mówi dr Rafał Staszewski, Dyrektor Generalny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – Skutki tego procesu dotykają praktycznie wszystkich sfer naszego życia, począwszy od zmian w obrębie więzi międzyludzkich, po rosnące obciążenia systemów ubezpieczeń społecznych i ochrony zdrowia. W ośrodku poszukiwać będziemy odpowiedzi na pytane, jakie czynniki występujące we współczesnym świecie oddziałują negatywnie na człowieka oraz w jaki sposób im przeciwdziałać lub minimalizować ich skutki – podkreśla.

W ramach projektu realizowane będą także badania nad metodami immunologii nowotworów oraz nowoczesną i wydajną diagnostyką chorób opartą o techniki obrazowania i nowatorskie techniki detekcji.

- Collegium Humanum to przedsięwzięcie badawcze, ale także gospodarcze i dydaktyczne – mówi prof. dr hab. Andrzej Tykarski, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. – Obiekt jest ważny z punktu widzenia rozwoju kampusu uniwersytetu, mieszczącego się w kwartale ulic Przybyszewskiego, Polnej, Bukowskiej i Marcelińskiej. Co ważne, mają tam być prowadzone badania z zakresu odpowiedzi immunologicznej na zakażenia, lekooporności bakterii i zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym – dodaje.

Całkowity koszt projektu „Budowa i Wyposażenie Collegium Humanum – Centrum Badań nad Człowiekiem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” to ponad 36 mln zł. Unijna dotacja wyniosła prawie 12,5 mln zł.

Drugim ważnym, medycznym przedsięwzięciem, na które wyasygnowano unijne pieniądze jest rozbudowa Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego. Przy ul. Szamarzewskiego 84 w Poznaniu powstał już czterokondygnacyjny oddział okulistyki wraz z blokiem operacyjnym i poradniami, w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

– Dotychczas klinika mieściła się w zabytkowych wnętrzach przy ulicy Długiej. Nowa lokalizacja spełnia wszystkie normy i jest przyjazna pacjentom – podkreśla Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Całkowity koszt projektu „Zdrowe oczy – rewitalizacja usług społecznych na terenie miasta Poznania poprzez rozbudowę obiektu szpitalnego przy ul. Szamarzewskiego o oddział okulistyki wraz z blokiem operacyjnym i poradniami okulistycznymi” to ponad 21 mln zł. Unijna dotacja wyniosła ok. 3,5 mln zł.

O ambitnych planach Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w obszarze B+R w magazynie „Zmieniamy Wielkopolskę” (odc. 20).

Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich przeprowadzono również remont Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi UM w Poznaniu. Modernizacja oddziału kosztowała ponad 10,6 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło ponad 10,1 mln zł. Szerzej o inwestycji pisaliśmy tu: wrpo.wielkopolskie.pl. Teraz zajrzeliśmy na oddział, by zobaczyć, jak funkcjonuje po remoncie. Zachęcamy do obejrzenia filmu.

ŁK

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska